×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місце знаходження:

20700, м.Сміла

вул. Незалежності, 37

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 8.00 – 17.15

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 13.00 – 14.00

Керівник служби:

Мельник Василь Миколайович

Основні завдання та функції:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;
- реалізація державної політики в галузі культури і туризму;
- розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури;
- сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, культури національних меншин;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва і туризму, організація їх матеріально-технічного забезпечення;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
- забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
- виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;
- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
- сприяння соціальному становленню і розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.