×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Фінансове управління Смілянської РДА повідомляє

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що станом на 01.11.2020 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 32343,7 тис.грн. власних  доходів, що складає 109,8 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 82,1 відс. до уточнених річних призначень.

 Із 14 запланованих джерел доходів на січень-жовтень 2020 року планові завдання звітного періоду  виконані по 6  платежах, крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; пального (з вироблених товарів); пального (з ввезених в Україну підакцизних товарів); акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; плати за надання адміністративних послуг; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; державного мита та орендної плати за водні об’єкти. Крім того додатково надійшли платежі по коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власнсті в сумі 22,8 тис.грн. 

      З 8 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

      В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 1304,2 тис.грн.(в співставних умовах), або на 4,2 відс. 

         Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.10.2020 року склала 2322,6 тис.грн., або на 365,8 тис.грн. менше,   ніж   на    початок   2020 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках –  2320,4 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 1918,2 тис.грн., по платі за землю – 126,1 тис.грн. та єдиному податку – 195,1 тис.грн.  

         Видаткова частина місцевих бюджетів району за 10 місяців 2020 року  по загальному фонду виконана в обсязі  60999,9 тис.грн.  (86,2 відс. до  плану звітного періоду з урахуванням внесених змін). 

      Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  становить     71,0 відс.   або   43285,3  тис.грн.,  з них по галузях:   освіти – 26 813,5 тис.грн.,  охорони здоров’я – 7 173,2 тис.грн., соціального захисту – 5 579,9 тис.грн., культури і мистецтва – 3 315,4 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  403,3 тис.грн.

        На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано  55 797,0 тис.грн., що в цілому по району  становить 91,5 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема: 

         на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями – 45 873,2 тис.грн., що становить 75,2 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» –  24514,8 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 2914,2 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  2866,9 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 4110,4 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» – 11103,2 тис.грн., «Фізкультура  і  спорт» – 334,7 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 29,0 тис.грн.   Протягом  січня-жовтня  2020 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ.

На даний час, в умовах діючого чинного законодавства плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;

на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  спрямовано 676,3 тис.грн

на придбання  продуктів  харчування  –  402,0 тис.грн.; 

на  виплату соціальних трансфертів населенню – 1 765,6 тис.грн.; 

на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 2 696,3 тис.грн.;

на поточні трансферти бюджетам інших рівнів – 4 383,6 тис.грн.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 89,0 відс. до уточнених призначень.

По загальному  фонду  зведеного бюджету району  за оперативними даними станом на 01.11.2020 дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить  14,9 тис.грн., яка рахується:

по галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема:

- по  компенсації  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.,

 По спеціальному фонду за оперативними даними станом   на 01.11.2020 року  дебіторська  та кредиторська заборгованість по району  відсутня.

 

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що станом на 01.10.2020 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 27342,3 тис.грн. власних доходів, що складає 110,8 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 69,4 відс. до уточнених річних призначень.

Із 14 запланованих джерел доходів на січень-вересень 2020 року планові завдання звітного періоду  виконані по 8  платежах, крім пального (з ввезених в Україну підакцизних товарів); акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; плати за надання адміністративних послуг; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; державного мита та орендної плати за водні об’єкти. Крім того додатково надійшли платежі по коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності в сумі 22,8 тис.грн. 

З 8 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 723,8 тис.грн.(в співставних умовах), або на 2,7 відс. 

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.09.2020 року склала 2477,4 тис.грн., або на 211,0 тис.грн. менше,   ніж   на початок   2020 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 2313,0 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 1918,7 тис.грн., по платі за землю – 95,8 тис.грн. та єдиному податку – 219,1 тис.грн. 

Видаткова частина місцевих бюджетів району за 9 місяців 2020 року  по загальному фонду виконана в обсязі  54910,8 тис.грн.  (84,0 відс. до  плану звітного періоду з урахуванням внесених змін). 

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  становить 71,7 відс.   або   39347,6  тис.грн.,  з них по галузях:   освіти – 24176,2 тис.грн.,  охорони здоров’я – 6868,0 тис.грн., соціального захисту – 4969,2 тис.грн., культури і мистецтва – 2959,4 тис.грн.,  фізичної культури і спорту – 374,8 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано  50517,6 тис.грн., що в цілому по району  становить 92,0 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема: 

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями – 41552,1 тис.грн., що становить 75,7 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» –  22126,9 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 2633,7 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  2854,5 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 3697,8 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» – 9904,4 тис.грн., «Фізкультура і спорт» – 306,1 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 28,7 тис.грн. Протягом  січня-вересня  2020 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ.

На даний час, в умовах діючого чинного законодавства плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;

     на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  спрямовано 659,7 тис.грн

       на придбання  продуктів  харчування  –  359,4 тис.грн.; 

       на  виплату соціальних трансфертів населенню – 1562,8 тис.грн.; 

       на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 2606,7 тис.грн.;

        на поточні трансферти бюджетам інших рівнів – 3776,9 тис.грн.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 87,9 відс. до уточнених призначень.

По загальному  фонду  зведеного бюджету району  за оперативними даними станом на 01.10.2020 дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить  14,9 тис.грн., яка рахується:

по галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема:

- по  компенсації  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.,

По спеціальному фонду за оперативними даними станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по району  відсутня.

 

 

Станом на 01.09.2020 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 23758,0 тис.грн. власних  доходів, що складає 114,6 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 60,9 відс. до уточнених річних призначень.

Із 12 запланованих джерел доходів на січень-серпень 2020 року планові завдання звітного періоду  виконані по 8  платежах, крім акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; державного мита та орендної плати за водні об’єкти. Крім того додатково надійшли платежі по інших надходженнях в сумі 209,6 тис.грн.; по інших неподаткових надходженнях в сумі 26,2 тис.грн. та по коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власнсті в сумі 22,8 тис.грн. 

 З 8 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 221,6 тис.грн.(в співставних умовах), або на 0,9 відс. 

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.08.2020 року склала 2406,0 тис.грн., або на 282,4 тис.грн. менше,   ніж   на    початок   2020 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 2241,6 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 1917,7 тис.грн., по платі за землю – 73,1 тис.грн. та єдиному податку – 180,4 тис.грн.  

Видаткова частина місцевих бюджетів району за 8 місяців 2020 року  по загальному фонду виконана в обсязі  48971,9 тис.грн.  (82,3 відс. до  плану звітного періоду з урахуванням внесених змін). 

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  становить  71,8 відс.  або  35174,3 тис.грн.,  з них по галузях:   освіти – 21418,6 тис.грн.,  охорони здоров’я – 6547,0 тис.грн., соціального захисту – 4354,2 тис.грн., культури і мистецтва – 2538,2 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  316,3 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано  45298,7 тис.грн., що в цілому по району  становить 92,5 відс. від загального обсягу видатків, зокрема: 

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями – 37118,2 тис.грн., що становить 75,8 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» –  19706,9 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 2313,2 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  2854,5 тис.грн., «Соціальний захист населення» –  3250,6 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» – 8695,0 тис.грн., «Фізкультура  і  спорт» – 272,3 тис. грн., житлово-комунальне господарство –  25,7 тис.грн.     Протягом  січня-серпня  2020 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ.

На даний час, в умовах діючого чинного законодавства плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;

 на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів  спрямовано 628,7 тис.грн

 на придбання  продуктів  харчування  –  319,6 тис.грн.; 

 на  виплату соціальних трансфертів населенню – 1346,0 тис.грн.; 

 на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 2433,8 тис.грн.;

 на поточні трансферти бюджетам інших рівнів – 3452,4 тис.грн.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 86,4 відс. до уточнених призначень.

По загальному  фонду  зведеного бюджету району  за оперативними даними станом на 01.09.2020 дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить  14,9 тис.грн., яка рахується:

 по галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема:

 - по  компенсації  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.,

По спеціальному фонду за оперативними даними станом на 01.09.2020 року  дебіторська  та кредиторська заборгованість по району відсутня.

 

Станом на 01.08.2020 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 19935,3 тис.грн. власних доходів, що складає 112,1 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 51,1 відс. до уточнених річних призначень.
Із 12 запланованих джерел доходів на січень-липень 2020 року планові завдання звітного періоду виконані по 5 платежах, крім акцизного податку з вироблених підакцизних товарів ( пальне ) та пальне (з ввезених на територію України); акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; державного мита та орендної плати за водні об’єкти. Крім того додатково надійшли платежі по інших надходженнях в сумі 192,2 тис.грн.; по інших неподаткових надходженнях в сумі 24,2 тис.грн. та по коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власнсті в сумі 22,8 тис.грн.
З 8 місцевих бюджетів всі забезпечили виконання завдань звітного періоду.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду зменшилися на 49,5 тис.грн.(в співставних умовах), або на 0,2 відс. Основною причиною зменшення надходжень є зміни в законодавстві в умовах карантинних заходів щодо сплати орендної плати за землю.
Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.07.2020 року склала 2455,0 тис.грн., або на 233,5 тис.грн. менше, ніж на початок 2020 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках –2290,6 тис.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 1918,5 тис.грн., по платі за землю – 121,7 тис.грн. та єдиному податку – 179,4 тис.грн.
Видаткова частина місцевих бюджетів району за 7 місяців 2020 року по загальному фонду виконана в обсязі 43562,3 тис.грн. (80,7 відс. до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін).
Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери по загальному фонду бюджету у загальному обсязі видатків становить 72,7 відс. або 31665,3 тис.грн., з них по галузях: освіти – 19172,5 тис.грн., охорони здоров’я – 6197,3 тис.грн., соціального захисту – 3745,6 тис.грн., культури і мистецтва – 2259,4 тис.грн., фізичної культури і спорту – 290,5 тис.грн.
На фінансування першочергових і захищених статей із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період спрямовано 40304,2 тис.грн., що в цілому по району становить 92,5 відс. від загального обсягу видатків, зокрема:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 33299,3 тис.грн., що становить 76,4 відс. обсягу видатків бюджету району, в тому числі по галузях: «Освіта» – 17769,8 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 2035,1 тис.грн., «Охорона здоров’я» – 2854,5 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 2847,3 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» – 7527,7 тис.грн., «Фізкультура і спорт» – 248,5 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 16,4 тис.грн. Протягом січня-липня 2020 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.
На даний час, в умовах діючого чинного законодавства плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;
на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрясовано 586,0 тис.грн
на придбання продуктів харчування – 287,8 тис.грн.;
на виплату соціальних трансфертів населенню – 1087,6 тис.грн.;
на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах – 2131,4 тис.грн.;
на поточні трансферти бюджетам інших рівнів – 2912,0 тис.грн.
Першочергові та захищені статті профінансовано на 85,0 відс. до уточнених призначень.
По загальному фонду зведеного бюджету району за оперативними даними станом на 01.08.2020 дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 14,9 тис.грн., яка рахується:
по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема:
- по компенсації за пільговий проїзд за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році – 14,9 тис.грн.,
По спеціальному фонду за оперативними даними станом на 01.08.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по району відсутня.