×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Звернення громадян

Зразок звернення громадян
до районної державної адміністрації
 

Голові Смілянської районної 

державної адміністрації

Бандурко Валерії Олегівні

 Прізвище, ім’я, по батькові Заявника

Домашня адреса заявника,

телефон (бажано)
Статус (учасник війни, інвалід

 війни, пенсіонер тощо)

 

 Заява / клопотання / скарга / пропозиції

 

  Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

                                                                             

                                                                    Дата                                                                  Підпис

 

* До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

 

 

Графік
особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації

Голова районної державної адміністрації - кожеш 1 і 3 четвер місяця, з 10.00 до 13.00

Повноваження голови РДА:

Очолює державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання  покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень в галузях освіти, культури, фізкультури та спорту, сім’ї, охорони здоров’я.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Заступник голови райдержадміністрації - кожен 1 і 3 вівторок місяця, з 10.00 до 13.00

Повноваження заступника голови РДА:

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації в галузях соціально-економічного розвитку та економіки; інфраструктури; сприяння розвитку підприємництва, торговельного, побутового обслуговування; транспорту і зв`язку;  містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства;  будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг; енергетики; природних ресурсів і охорони довкілля; використання землі; соціального забезпечення та захисту населення, зайнятості населення; справах дітей; пенсійного забезпечення населення.

Керівник апарату райдержадміністрації - 2 і 4 середа місяця, з 10.00 до 13.00.

Повноваження керівника апарату РДА:

Організовує та контролює роботу апарату районної державної адміністрації.

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації у галузях: архівної справи, взаємозв’язків  з громадськістю, при вирішенні питань запобігання та виявлення корупції