×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у районній державній адміністрації

20 Лютого 2020, 12:32

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.02.2020

 

№ 24

 

 

Про Порядок  організації та

проведення особистих прийомів

громадян у районній державній

адміністрації

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», пункту 6 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення:

 

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у районній державній адміністрації і графіки особистого прийому громадян головою,  заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації  (додаються).

2. Оприлюднити Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у райдержадміністрації та графіки особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації у засобах масової інформації та  розмістити на веб-сайті райдержадміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 28.07.2017 № 259 «Про Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян  в районній державній адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

 

Голова                                                                                 Валерія БАНДУРКО

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

07  лютого 2020 р. № 24

 

Порядок

організації та проведення особистих  прийомів громадян

у районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

 

1. Особистий прийом громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться в приймальні громадян районної державної адміністрації (м.Сміла, вул.Незалежності,37, 1 поверх) в установлені графіком дні та години, виїзні прийоми у додатково визначених місцях.

2.Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у структурному підрозділі, затвердженого наказом керівника.

3. Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі і святкових днів, проводиться  відповідальним за роботу із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

4. На особистий прийом не записуються громадяни:

-  звернення яких на день прийому знаходяться на розгляді в райдержадміністрації;

-  які повторно звернулися з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

- які звернулися щодо вирішення питань, що не належать до повноважень райдержадміністрації;

-  які визнані судом недієздатними;

- звернення яких з приводу оскарження рішення були подані з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

5. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

6. Не допускаєься з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

7. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінок, яким присвоєно почесне звання України  «Мати – героїня»;

- інвалідів Великої Вітчизняної війни;

- героїв Соціалістичної праці;

- героїв Радянського Союзу;

- героїв України.

8. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.

9. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чиним законодавством порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Представник громадянина пред'являє довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

9. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов'язково вноситься відповідний запис до картки особистого прийому.

10. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

11. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 та надсилаються згідно з чинним законодавством на розгляд до виконавців.

 

III. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян

 

1. Проведення особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації у населених пунктах району  здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується щомісячно.

2. Після затвердження головою райдержадміністрації зазначеного графіка, інформація про місце і час проведення виїзного прийому громадян надається не пізніше ніж за п'ять днів до його проведення районним засобам інформації, сільським радам для оприлюднення.

3. Організацію і проведення виїзного особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації  забезпечують сільські голови відповідних сільських рад та відповідальний за роботу із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації.

4. Графіки виїзних особистих прийомів громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю прийому, та оприлюднюються в засобах інформації і надсилаються до сільських рад.

5. Узагальнена інформація, підготовлена за наслідками аналізу звернень громадян, поданих на особистому прийомі, включається до відповідних аналітичних довідок.

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

інформаційної діяльності апарату

райдержадміністрації                                                           Віта ЛОПАТІНА

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

07  лютого 2020 р. № 24

 

Г р а ф і к

особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації

 

№ з/п

Посада

Функціональні повноваження

Дні місяця

 

Години

 

1

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації

Очолює державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання  покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень в галузях освіти, культури, фізкультури та спорту, сім’ї, охорони здоров’я.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

1,3 чевер

 

 

 

за окремим графіком

10.00-13.00

 

 

 

виїзні прийоми

2

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації в галузях соціально-економічного розвитку та економіки; інфраструктури; сприяння розвитку підприємництва, торговельного, побутового обслуговування; транспорту і зв`язку;  містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства;  будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг; енергетики; природних ресурсів і охорони довкілля; використання землі; соціального забезпечення та захисту населення, зайнятості населення; справах дітей; пенсійного забезпечення населення.

 

 

 

3

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації

Організовує та контролює роботу апарату районної державної адміністрації.

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації у галузях: архівної справи, взаємозв’язків  з громадськістю, при вирішенні питань запобігання та виявлення корупції

2,4 Середа

 

 

 

за окремим графіком

10.00-13.00

 

 

 

виїзні прийоми

 

Прийом  проводиться  в приміщенні  райдержадміністрації та в приміщеннях сільських рад

Довідки за  телефоном: 2 00 60

 

Головний спеціаліст з питань

інформаційної діяльності апарату

райдержадміністрації                                                                                        Віта ЛОПАТІНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної   адміністрації

07  лютого 2020 р. № 24

 

 

Г р а ф і к

особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації

№№ пп

Посада

Дні тижня

 

Години

прийому

 

Місце проведення прийому,

телефон для довідок

1

Начальник управління соціального захисту населення  районної державної  адміністрації

Понеділок

середа

 

За окремим графіком

08.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул.Незалежності,37

каб. 1

2 00 60

2

Завідувач сектору економічного розвитку та інфраструктури  районної державної адміністрації

Понеділок

четвер

 

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 416

2 00 60

3

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Понеділок

п’ятниця

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 301

 

4 20 33

4

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

Щодня,

крім четверга , суботи та неділі

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб.406

 

2 00 60

 

5

Завідувач сектору містобудування,архітектури,житлово-комунального господарства,енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації

Вівторок

четвер

 

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб.413

 

 

2 00 60

 

6

Завідувач  сектору з питань цивільного захисту,оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації

вівторок

середа

 

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб.322А

 

2 00 60

7

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

Понеділок

четвер

За окремим графіком

08.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 323

 

4 25 77

8

Начальник архівного відділу районної державної адміністрації

Понеділок

середа

За окремим графіком

08.00-12.00

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул.Соборна,98

 

4 24 16

 

Довідки за телефоном 2 00 60

 

Головний спеціаліст з питань

інформаційної діяльності апарату

райдержадміністрації                                                           Віта ЛОПАТІНА