×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про затвердження Положення про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

20 Лютого 2020, 12:28

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 20

 

 

Про затвердження Положення

про сектор з питань цивільного

захисту, оборонної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ  районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження райдержадміністрації від 19.06.2018 № 150 «Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту,оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації».

 

 

Голова                                                                                 Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської  районної державної адміністрації

04 лютого 2020 р. № 20

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи

та  взаємодії з правоохоронними органами

районної державної адміністрації

 

1. Сектор  з питань цивільного захисту, оборонної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним  підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується   голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінню цивільного захисту   Черкаської обласної державної адміністрації.

Сектор є органом управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

2. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної Служби з питань надзвичайних ситуацій, документами  управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Сектору є:

 

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту для захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2. Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень районної державної адміністрації щодо реалізації державної політики з питань дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян та оборонної  роботи.

 

4. Сектор у своїй діяльності виконує такі завдання:

 

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4.3. Вносить пропозиції щодо проекту районного  бюджету.

4.4. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

 

4.5. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках.

4.6. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.7. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.8. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради.

4.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

4.10. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевої рад.

4.11. Постійно інформує населення з питань цивільного захисту.

4.12. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.13. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.14. Здійснює збирання інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.15. Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них.

4.16. Сприяє організації та забезпеченню роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та здійснює  методичне керівництво роботою цих комісій  на об’єктах, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.17. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.18. Розробляє і організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період.

4.19. Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.

4.20. Організовує оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.21. Забезпечує готовність пунктів управління.

4.22. Контролює підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

4.23. Забезпечує отримання і доведення до органів місцевого самоврядування, об’єктів, організацій і установ розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.

4.24. Забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

4.25. Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах.

4.26. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує роботу евакуаційної комісії району.

4.27. Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

4.28. Контролює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги.

4.29. Контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

4.30. Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях.

4.31. Розробляє та забезпечує реалізацію програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4.32. Визначає обсяги та оформляє замовлення на  навчання посадових осіб   органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, погоджує План комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

4.33. Організовує підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

4.34. Готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

- віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту міст та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- утворення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

- оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

- розподілу коштів резервного фонду  районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

4.35. Організовує взаємодію з розташованими на території району   структурами і підрозділами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, правозахисними і громадськими організаціями та сприяє їх діяльності.

4.36. Проводить моніторинг стану забезпечення законності і  правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації.

4.37. Забезпечує взаємодію  районної державної адміністрації у питаннях здійснення, спільно  з правоохоронними органами району, цільових   заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню.

4.38. Готує пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і  свобод громадян.

4.39. Ініціює розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань цивільного захисту, оборонної роботи та стану боротьби із злочинністю і правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

4.40. Сприяє діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активізації профілактичної роботи з питань боротьби  із злочинністю та охорони громадського порядку.

4.41. Забезпечує, разом з правоохоронними органами району, проведення спільних  міжвідомчих  нарад, семінарів, конференцій, засідань  за круглим столом,  заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії, зокрема з підготовки і навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації.

4.42. Забезпечує проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, на основі аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в районі та інформування населення з цих питань через засоби масової інформації.

4.43. Сприяє практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації.

4.44. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу.

4.45. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

4.46. Планує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

4.47. Приймає участь у розробці та здійснює контроль за якістю відпрацювання документів плану територіальної оборони зони та районів.

4.48. Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби.

4.49. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави.

4.50. Приймає участь у межах своїх повноважень в:

- організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

- проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

- перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

- перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

- перевірці готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

- організації та проведенні підготовки органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

- розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;

- в заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення;

- у підготовці узгоджених пропозицій та прийняття, в межах наданих повноважень,  рішень  щодо  недопущення  ускладнення  криміногенної
ситуації в районі.

4.51. Забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

 

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. Одержувати, в установленому порядку, від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту.

5.3. Користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами  спеціалізованих служб цивільного захисту, їх системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.4. В роботі з органами місцевого самоврядування, підприємствами організаціями та установами порушувати перед їх керівництвом питання щодо поліпшення правоохоронної діяльності, а також питання їх взаємодії з місцевими правоохоронними структурами, належне виконання покладених на них обов’язків в питаннях запобігання злочинності та зміцнення правопорядку.

5.5. Визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ.

5.6. Порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів   державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань.

5.7. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

5.8. Брати участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту.

6. Сектор, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

8. Завідувач Сектору:

8.1. Здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

8.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про  Сектор.

8.3. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність, розробляє проекти посадових інструкцій працівників.

8.4. Планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

8.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.

8.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи.

8.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації та сесіях районної ради питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.9. Представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

8.10. Подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців cектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8.11. Забезпечує дотримання працівниками cектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.12. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

10. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією керівника сектору.

11. Матеріально-технічне забезпечення сектору службовими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами здійснює районна державна адміністрація.

 

 

Завідувач сектору з питань цивільного

захисту, оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

райдержадміністрації                                                           Юрій БЕРДНИК