×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про стан військового обліку та бронювання на території району та заходи щодо приведення його до вимог чинного законодавства

29 Січня 2020, 12:11

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

27.01.2020

 

№ 12

 

Про стан військового обліку та бронювання

на території району та заходи щодо приведення

його до вимог чинного законодавства

 

Відповідно до статті 27, частини третьої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статті 14 Закону України «Про оборону України», статті 33 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», статей 17, 18, 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», враховуючи лист Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату від 18.12.2019 № 60/1025, з метою приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників до вимог чинного законодавства:

1.      Утворити комісію райдержадміністрації з питань перевірки стану військового обліку громадян України в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях району (далі - комісія) та затвердити її склад, що додається.

Роботу комісії провести згідно з відпрацьованим планом (графіком) проведення перевірки стану військового обліку за поданням Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату (далі - ОМВК).

2. Провідному спеціалісту з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  з метою якісного та своєчасного проведення бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнній час посадовій особі, яка відповідає за мобілізаційну роботу, щорічно до 01 березня подавати інформацію до ОМВК стосовно підприємств, установ, організацій з якими укладені договори на виконання мобілізаційного завдання (замовлення), щодо виготовлення необхідної продукції.

3.     Виконавчим комітетам сільських рад, керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів району:

1) організувати ведення військового обліку та бронювання у відповідності до вимог постанови КМУ від 07.12.2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;

2) забезпечити виконання Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах;

3) визначати щорічно до 01 грудня відповідальну особу за ведення військового обліку (далі - відповідальна особа); подавати Смілянському ОМВК в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення інструкціями, бланками та іншою документацією з питань ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників;

4) інформувати військового комісара Смілянського ОМВК про призначення, переміщення та звільнення працівників, які виконують обов'язки з ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, та відповідну підготовку новопризначених відповідальних осіб;

5)      ознайомлювати військовозобов'язаних і призовників з їх правами та обов'язками щодо військового обліку;

6)         дотримуватись виконання вимог законодавства відповідно до статті18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

7)    відповідальним за військовий облік подавати (у семиденний термін) до Смілянського ОМВК відомості про призовників і військовозобов'язаних, надавати донесення про зміну облікових даних, у зв'язку зі зміною реєстрації місця проживання призовників і військовозобов'язаних;

8)    щорічно до 25 грудня надавати до Смілянського ОМВК звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних які заброньовані згідно з переліком посад і професій відповідно до додатку №4 (постанови КМУ від 04.02.2015 № 45);

9) щорічно до 01 січня надавати до райдержадміністрації звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних які заброньовані згідно з переліком посад і професій відповідно до додатку №4 (постанови КМУ від 04.02.2015 № 45), затверджений військовим комісаром;

10) У взаємодії з військовим комісаріатом, вживати заходи щодо  поновлення на військовому обліку громадян України, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

11) на вимогу ОМВК проводити оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття;

12)    надсилати звернення до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку для їх розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату.

4.  Рекомендувати:

1)     Смілянському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області у встановленому законом порядку:

за зверненням військового комісаріату здійснювати досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку;

за зверненням військового комісаріату проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку;

надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.

2) Смілянському районному відділу Управління Державної міграційної
служби у Черкаській області, виконавчим комітетам сільських рад:

здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування призовників і військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання;

щомісяця до 5 числа повідомляти військовий комісаріат про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування призовників і військовозобов'язаних, а також повідомляти про місцеперебування призовників і військовозобов'язаних за запитом військового комісаріату.

5. Голові Смілянського міськрайонного суду Черкаської області у семиденний термін повідомляти міський військовий комісаріат про призовників віком від 18 до 27 років, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі надсилати на адресу Смілянського ОМВК.

6. Смілянському районному відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства  юстиції (м.Київ) в семиденний термін повідомляти Смілянський ОМВК про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.

7.         Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щомісячно надавати до Смілянського ОМВК списки громадян, які визнані інвалідами.

8.     Комунальному некомерційному підпрриємству «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської» та комунальному некомерційному підприємству  «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомляти у триденний строк Смілянський ОМВК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

9.      Смілянському ОМВК:

1) В планах заходів військового обліку громадян України передбачити до 30.01.2020:

надання пропозицій райдержадміністрації щодо заслуховування на засіданнях колегій, нарадах аналізу стану військового обліку громадян України; надання оцінки роботі посадових осіб місцевих органів виконавчої влади із забезпечення виконання ними та громадянами України законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, військового обов'язку та військової служби; аналізу результатів адміністративної практики Смілянського ОМВК щодо посадових осіб та громадян, які були притягнуті до адміністративної відповідальності, заслуховування посадових (службових)  осіб,   відповідальних  за  організацію та  ведення  військового  обліку громадян України, планування заходів з військового обліку громадян України на 2020 рік з урахуванням завдань Генерального штабу Збройних Сил України з питань продовження заходів уточнення (відновлення) військового обліку громадян України на відповідних територіях та впровадження Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних;

проведення інструкторсько-методичних занять з посадовими (службовими) особами виконавчих комітетів сільських рад, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, з питань організації та ведення військового обліку та бронювання громадян України, на яких основну увагу зосередити на порядку виявлення громадян України, які не досягли граничного віку перебування в запасі ЗС України, та порядку їх зарахування до нього, а також організації контролю за виконанням громадянами України правил військового обліку.

2) Складати зведені списки громадян України, які не досягли граничного віку перебування у запасі Збройних Сил України та інших військових формуваннях, та підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

3) Щорічно до 15 січня інформувати голову районної державної адміністрації про стан військового обліку військовозобов'язаних і призовників та стан бронювання військовозобов'язаних.

10.  Затвердити  плани  перевірок  і звірок підприємств , установ , організацій,  та органів місцевого самоврядування, що додаються.

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від  28.01.2019 № 17 «Про стан військового обліку за 2018 рік та заходи щодо його поліпшення на 2019».

12.   Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на військового комісара Смілянського ОМВК Старовойтова Володимира. 

Голова                                                                                 Валерія БАНДУРКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської районної  державної адміністрації

27 січня 2020 р. № 12

 

СКЛАД

комісії райдержадміністрації з питань перевірки стану військового
обліку громадян України в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях району

 

БАНДУРКО

Валерія Олегівна

голова районної державної адміністрації, голова комісії

 

 

 

заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

 

КОПЕРСАКА

Олександр Васильович

старший офіцер відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату, секретар комісії

 

 

Члени комісії:

 

 

ГОЛОВЧЕНКО

Сергій Миколайович

ТВО заступника військового комісара – начальник мобілізаційного відділення  Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату (за згодою)

 

КАЛЮЖНИЙ

Олег Володимирович

начальник Смілянського відділу поліції

Головного управління Національної поліції  в Черкаській області (за згодою)

 

КУЛИК

Дмитро Петрович

 

провідний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

 

КУРЯВА

Юлія Валеріївна

спеціаліст по роботі з персоналом Смілянського  управління Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області (за згодою)

 

Військовий комісар Смілянського

об'єднаного міського військового

комісаріату                                                                        Володимир СТАРОВОЙТОВ