×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про схвалення проекту районного бюджету Смілянського району на 2020 рік та прогнозу районного бюджету на 2021 та 2022 роки

08 Січня 2020, 12:42

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

02.12.2019

 

№ 199

 

 

Про схвалення проекту  районного

бюджету Смілянського району

на  2020 рік та прогнозу районного

бюджету на 2021  та 2022 роки

 

 

Відповідно до частини четвертої статті 21, частини першої статті 76  Бюджетного кодексу України, пункту першого статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Схвалити   проект рішення Смілянської  районної ради «Про районний бюджет Смілянського району на 2020 рік» (додаток 1), прогноз районного бюджету Смілянського району на 2021 та 2022 роки (додаток 2) та подати їх на розгляд сесії районної ради.

2. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Любов РАК підготувати та представляти проект районного бюджету Смілянського району  на 2020 рік, з урахуванням обсягів трансфертів усіх рівнів, прогнозу  районного бюджету Смілянського району на 2021 та 2022 роки на президії та сесії районної ради, а також забезпечити його відповідний супровід на засіданні комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації організувати роботу по формуванню місцевих бюджетів району.

4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою та покладаю на  фінансове управління райдержадміністрації.

 

 

 

Перший заступник голови                                                         Олексій ПЄЧНІКОВ

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

02 грудня 2019 р. №199

 

ПРОЕКТ

 

 

СМІЛЯНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

__.12.2019                                                                                                  № __/VII

Про районний бюджет

Смілянського району на 2020 рік

23313200000

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 50 152 909 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 49 982 009 гривень  та доходи спеціального фонду районного бюджету – 170 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 50 152 909 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 49 982 009 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету –  170 900 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,06 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 450 000 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з   додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
3 до цього рішення.

Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету  на реалізацію регіональних програм у сумі  7 570 682 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,  та  міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69? та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72  Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок доходів, визначених статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої статті 69? та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками районного бюджету  видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з  інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити керівникові  фінансового управління районної державної адміністрації здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет з бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету фінансове управління районної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з  постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право районній державній адміністрації вносити зміни до переліку  об'єктів та заходів, видатки на які  проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

13. Додатки  №№ 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Виконавчому апарату районної ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Смілянські обрії».

15. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами районної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка районної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку  (доходу) від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету.

Підприємства районної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у строки, встановлені  для сплати податку на прибуток підприємств.

16. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати орендної плати за оренду майна районної комунальної власності ( встановлення пільгової ставки) приймається районною радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів районного бюджету внаслідок надання таких  пільг.

17. Продовжити до 31.12.2020 термін погашення заборгованості до районного бюджету по позиці наданій у минулі роки, наданій ДП ДГ «Еліта» правонаступникам  заборгованості ДП ДГ «Черкаське» та відповідно Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції національного наукового центру "Інститут землеробства національної академії аграрних наук України".

18. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Договори в  обов’язковому  порядку погоджуються, а у разі передачі субвенцій з районного бюджету розробляються структурними підрозділами районної державної адміністрації – головними розпорядниками коштів районного бюджету.

19. Відповідно до розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» п.20 Бюджетного кодексу України  делегувати повноваження по здійсненню функцій управління дошкільними навчальними закладами, закладами культури сільським радам району на 2020 рік.

Сільським радам району забезпечити фінансування установ дошкільних навчальних закладів, закладів культури за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (інші субвенції з місцевого бюджету) з можливим збільшенням видатків на ці галузі за рахунок власних коштів сільських бюджетів.

Затвердити на 2020 рік  формулу розподілу субвенції з районного бюджету на утримання закладів освіти та культури сіл Смілянського району  згідно з додатком № 5.

Визначити обсяг субвенції, що передається з районного бюджету бюджетам сільських рад у 2020 році на утримання дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) в сумі 2 248 111 гривень та  на утримання сільських бібліотек, будинків культури, клубів – 885 349 гривень виходячи із реальних можливостей ресурсної частини районного бюджету.

Надати право голові Смілянської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

 

20. Доручити фінансовому управлінню державної районної адміністрації у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної  класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Заступник голови                                                    Василь ЛАТЕНКО

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                             Любов РАК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

02 грудня 2019 р. № 199

ПРОГНОЗ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2021 - 2022 РОКИ

  1. 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Прогноз районного бюджету Смілянського району на 2021 – 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень   Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» ( з урахуванням змін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», листів Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», від 18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», проекту Програми економічного і соціального розвитку Смілянського району на 2020 рік, державних, обласних та районних програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, видатків, кредитування і  фінансування, індикативні  показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), взаємовідносини районного бюджету з державним бюджетом, обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами району.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету Смілянського району  на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

 

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

 

здійснення подальших кроків в напрямі впровадження реформи децентралізації управління бюджетними коштами та зміцнення фінансової спроможності районного бюджету;

визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків районного бюджету з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;

підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних ресурсів з урахуванням принципу гендерної рівності;

підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення стабільного функціонування бюджетної сфери та вжиття заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги;

раціональний підхід до використання комунального майна;

спрямування ресурсу районного бюджету на розвиток економіки району, формування інвестиційної привабливості Смілянщини, допомогу районному товаровиробнику;

соціальна підтримка малозахищених верств населення.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

забезпечення динамічного росту доходної частини районного бюджету, подолання тіньової економіки, легалізація заробітної плати, збільшення чисельності зайнятого населення;

пошук додаткових шляхів наповнення районного бюджету, зокрема, шляхом руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

збільшення обсягу фінансування соціальних програм;

забезпечення соціально-економічного розвитку Смілянського району.

 

Основні  макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020-2021 роки за сценарієм 1, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Показники

2021 рік

2022 рік

ВВП номінальний, у % до попереднього року

103,8

104,1

Індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року,%

105,6

105,3

Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, %

105,3

 

105,1

 

Індекс цін виробників промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, %

108,0

106,1

Середньомісячна заробітна плата працівників номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, у % до попереднього року

107,5

107,2

 

 

  1. 2. ОСНОВНІ ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

 

Прогноз районного бюджету Смілянського району на 2021-2022 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників видатків районного бюджету на 2021-2022 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину районного бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів тощо.

 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Таблиця 2

 

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

– з 1 січня року (гривні)

4 723

5 003

5 290

– темпи росту (відсоток)

13,2

5,9

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного

розряду Єдиної тарифної сітки:

– з 1 січня року (гривні)

2 102

2 270

2 445

– темпи росту (відсоток)

9,4

8,0

7,7

Прожитковий мінімум (в розрахунку на одну особу):

– з 1 січня року (гривні)

2 027

2 189

2 358

– з 1 липня року (гривні)

2 118

2 288

2 464

– з 1 грудня року (гривні)

2 189

2 358

2 530

 

Безпосередній вплив на формування та виконання індикативних показників мають ризики, пов’язані зі змінами бюджетного та податкового законодавства, з погіршенням внутрішніх та зовнішніх умов функціонування економіки та ризики бюджетної системи.

 

Додаток 1

Основні показники районного бюджету

Смілянського району на 2019-2022 роки

(грн.)

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Доходи  (з трансфертами)

236 452 700

49 982 009

52 631 055

55 315 239

Видатки (з трансфертами)

233 275 688

49 982 009

52 631 055

55 315 239

 

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)

+ 3 177 012

-

-

-

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

3 147 900

170 900

179 958

189 136

Видатки (з трансфертами)

6 859 953

170 900

179 958

189 136

 

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)

 

- 3 712 053

-

-

-

Разом

Доходи (з трансфертами)

239 600 600

50 152 909

52 811 013

55 504 375

Видатки (з трансфертами)

240 135 641

50 152 909

52 811 013

55 504 375

 

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)

 

- 535 041

-

-

-

 

3. ДОХІДНА СПРОМОЖНІСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до районного бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій його наповнення.

 

Додаток 2

Доходи районного бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Назва показника

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний обсяг доходів,
усього у тому числі:

240 190 300

50 152 909

52 811 012

55 504 375

Офіційні трансферти,
усього з них:

201 325 900

27 218 109

28 660 668

30 122 363

базова дотація

8 174 800

6 910 400

7 276 651

7 647 760

додаткова дотація

9 220 900

999 400

1 052 368

1 106 039

субвенції з державного бюджету

32 616 300

17 473 800

18 399 911

19 338 307

субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

 

151 313 900

 

 

1 834 509

 

 

1 931 738

 

 

2 030 257

податкові надходження,
усього з них:

36 305 200

22 588 400

23 785 585

24 998 650

податок на доходи фізичних осіб

 

35 460 200

 

22 238 400

 

23 417 035

 

24 611 304

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

 

 

845 000

 

 

350 000

 

 

368 550

 

 

387 346

неподаткові надходження,
усього з них:

1 959 800

346 400

364 759

383 362

інші надходження (21080500)

12 900

 

 

 

адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

370 000

 

 

175 500

 

 

184 802

 

 

194 226

власні надходження бюджетних установ

 

1 560 000

 

170 900

 

179 957

 

189 136

інші неподаткові надходження

 

16 900

 

 

 

 

Прогнозований обсяг доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів
з державного бюджету складає на 2021 рік – 52 811,0  тис. грн із збільшенням до 2020 року на 5,3 відс. через збільшення  обсягу податкових та неподаткових надходжень та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету; на 2022 рік – 55 504,4 тис. грн (приріст до 2021 року5,1 відс.).

На 2021 рік обсяг власних доходів районного бюджету прогнозується в сумі 24 150,3 тис.грн, що більше обрахованих на 2020 рік на 1 215,5 тис. грн, або на 5,3 відс.

На 2022 рік обсяг власних доходів районного бюджету прогнозується в обсязі 25 382,0 тис.грн, що більше прогнозних показників 2021 року на 1 231,7 тис. грн, або на 5,1 відс.

В структурі доходів районного бюджету основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень традиційно залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі податкових надходжень складатиме у 2021 році – 98,5 відс., у 2022 році – 98,5 відс. У 2021 році передбачається отримати 23 417,0 тис. грн цього податку, проти 2020 року надходження зростуть
на 5,3 відс., у 2022 році – 24 611,3 тис. грн з ростом проти попереднього року на 5,1 відс..

Основним джерелом неподаткових надходжень районного бюджету є адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності. Їх питома вага у 2021 році прогнозується на рівні 50,7 відс., у 2022 році – 50,7 відс.

Надходження доходів на 2021-2022 роки визначені виходячи із незмінної податкової бази, діючих норм бюджетного та податкового законодавства.

Оцінка втрат доходів районного бюджету внаслідок надання пільг зі сплати платежів у 2021 та 2022 роках буде проведена після прийняття районною радою відповідних рішень.

З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень бюджету передбачається здійснити такі заходи:

подолання тіньової економіки, легалізація заробітної плати, підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств;

ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;

концентрація бюджетного ресурсу на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку району.

Проведення комплексних реформ у економіці та бюджетній сфері, виважена та послідовна податково - бюджетна політика у середньостроковій перспективі забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання району та, відповідно, районного бюджету.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИОРІТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ВИДАТКІВ І КРЕДИТУВАННЯ

Видатки районного бюджету передбачені на базі прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень та збалансованості районного бюджету.

Таблиця 3

Прогноз обсягів видатків та кредитування районного бюджету

в розрізі функціональної структури

(без показників субвенцій з Державного та обласного  бюджетів України)

 

2021 рік

2022 рік

 

тис.грн.

тис.грн.

Державне управління

3 022,3

3 176,5

Освіта

14 091,5

14 810,1

Охорона здоров’я

2 114,0

2 221,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

4 306,2

4 525,9

Культура і мистецтво

2 216,8

2 329,8

Фізична культура і спорт

529,7

556,7

Резервний фонд

473,8

498,0

Інші субвенції

3 452,9

3 629,0

Видатки разом:

30 207,2

31 747,8

 

 

 

ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ФІНАНСУВАННЯ

Таблиця 4

Прогноз фінансування районного бюджету

(без показників субвенцій з Державного бюджету України)

 

2021 рік

2022 рік

 

тис.грн.

тис.грн.

Дефіцит/профіцит*

0

0

Оборотна касова готівка

50,0

50,0

Передача коштів з загального до спеціального фонду бюджету*

0

0

У 2021 та 2022 роках прогнозується оборотний залишок бюджетних коштів (залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів ) в обсязі 50,0  тис. грн.

З метою отримання додаткових надходжень до районного бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, прогнозується здійснення розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках в грошово-кредитних установах відповідно до умов, визначених законодавством.

За необхідності, у випадку виникнення тимчасових касових розривів, бюджет користуватиметься можливістю отримання позичок в органах Державної казначейської служби за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

3. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ, ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ,
ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ, ТА РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ ДОСЯГТИ В РАМКАХ ПРОГНОЗУ

  1. a. 3.1 Наповнення місцевих бюджетів:

Пріоритетними завданнями в районі на середньострокову перспективу у частині наповнення бюджету, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов’язань держави перед населенням, є боротьба з тіньовою економікою, підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків, легалізація виплати заробітної плати, забезпечення раціонального використання існуючої податкової бази, підвищення ролі інвестиційної привабливості галузей економіки, фінансове оздоровлення сільськогосподарського виробництва, підтримка місцевого товаровиробника, реалізація політики імпортозаміщення, активізація підприємницького потенціалу.

З метою підвищення рівня відкритості процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності контролюючих органів здійснюватимуться такі заходи, як надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, розвиток наявних та впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу, усунення адміністративно - дозвільних та регуляторних бар’єрів.

Зростання фінансового ресурсу напряму залежить від недопущення негативних тенденцій у наповненні місцевих бюджетів, посилення контролю за повнотою сплати платежів до бюджету, ефективного використання природних ресурсів, раціонального підходу до використання комунального майна.

 

3.2 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Державне управління

Основними завданнями галузі визначено:

- удосконалення співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Смілянського району;

- створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

- вивченню та запровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

 

Освіта

Пріоритетні завдання:

підвищення якості освітніх послуг;

удосконалення мережі навчальних закладів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

розроблення і затвердження галузевих програм;

відновлення мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;

підвищення ефективності фінансування освіти, збільшення бюджетних асигнувань на утримання інтернатних закладів усіх типів, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;

підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

100 % охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;

створення умов для розвитку обдарованої молоді;

організоване проведення оздоровчої кампанії;

впровадження енергозберігаючих технологій;

створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;

оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;

комп’ютеризація навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної техніки;

організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;

удосконалення форм, методів організації виховної роботи з учнівською молоддю, забезпечення соціального захисту учнів.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою (всіма формами);

охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;

підвищення рівня охоплення вищою освітою осіб віком від 18 до 22 років;

збільшення кількості дітей, забезпечених гарячим харчуванням, до 100%;

забезпечення стовідсоткового підвозу учнів до навчальних закладів;

стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет;

Охорона здоров’я

Пріоритетні завдання:

підвищення якості та доступності медичної допомоги;

загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;

підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, поліпшення репродуктивного здоров'я населення.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

проведення формування оптимальної територіальної мережі лікувально-профілактичних закладів району;

зміцнення матеріально-технічної бази, в першу чергу закладів охорони здоров'я у сільських населених пунктах;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

підвищення рівня забезпечення диспансерним доглядом вагітних;

підвищення рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей;

підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;

зниження дородової летальності від онкологічних захворювань;

зниження смертності від інсультів та інфарктів;

зниження показника захворюваності на туберкульоз, смертності від туберкульозу.

Підтримка дітей, сім’ї та молоді

Пріоритетні завдання:

забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

зменшення кількості  безпритульних і бездоглядних дітей;

покращання якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;

забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ;

розвиток молодіжних та дитячих громадських організацій, співпраця з ними у напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї.

 

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;

проведення семінарів-тренінгів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;

проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та  влаштування їх подальшої долі;

організація та проведення заходів в рамках Міжнародної акції "16 днів проти насильства";

забезпечення оздоровлення дітей у позаміських дитячих оздоровчих таборах тривалістю зміни не менше 21 дня;

збереження існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів, недопущення їх перепрофілювання;

проведення атестації заміських дитячих оздоровчих таборів;

виготовлення інформаційно-методичних матеріалів з профілактики негативних явищ;

забезпечення функціонування молодіжних трудових загонів;

проведення щорічного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

виплата обласної премії молоді за особливі заслуги в розбудові молодіжної політики на Черкащині.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини, та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу;

влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення 100-відсоткового оздоровлення дітей, які потребують соціальної підтримки та уваги з боку держави;

оздоровлення дітей шкільного віку пільгових категорій.

Фізична культура та спорт

Пріоритетні завдання:

розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, популяризація здорового способу життя серед населення;

об’єктів спортивної інфраструктури району;

розвиток футболу на Смілянщині.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

збереження мережі діючих ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з пріоритетних видів спорту;

забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;

будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;

проведення на високому організаційному та спортивному рівнях загальнорайонних галузевих спартакіад, змагань «Найспортивніше село Смілянщини»;

залучення широких верств населення району, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової-роботи;

збільшення частки населення віком 6-23 років, що займається у ДЮСШ району;

 

 

 

 

збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків, зокрема у сільській місцевості;

відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань районного та обласного рівня.

 

3.3 Фінансування бюджету:

Внутрішні чинники, які обумовлюють необхідність фінансування бюджету та напрями спрямування залучених коштів.

У 2021 та 2022 роках відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України з метою отримання додаткових надходжень до районного бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, прогнозується здійснення розміщень тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках у грошово-кредитних установах.

На стадії затвердження та в ході внесення змін до районного бюджету , з метою виконання положень пункту 4 частини першої статті 7, статей 14 та 72 Бюджетного кодексу України в районному бюджеті можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позичками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

У випадку виникнення тимчасових касових розривів, буде використана можливість отримання, передбачена статтею 73 Бюджетного кодексу України:

позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Визначений частиною третьою статті 14 Бюджетного кодексу України оборотний залишок бюджетних коштів (частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється  для покриття тимчасових касових розривів) прогнозується в обсязі 30,0 тис.грн.

 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                               Любов РАК