×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про оптимізацію структури районної державної адміністрації

29 Жовтня 2019, 12:51

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28.10.2019

 

№ 173

 

 

Про оптимізацію структури

районної державної адміністрації

 

У зв’язку з проведенням адміністративної реформи, керуючись статтями 5, 11, 39, 41, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 81, 104-107, 110 та 111 Цивільного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про державну службу», статтею 492 Кодексу законів про працю України,  постановами Кабінету Міністрів України 19.06.2019 № 746 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91», від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», враховуючи розпорядження обласної державної адміністрації від 25.10.2019 № 675 «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 24.04.2014 № 90», з метою оптимізації структури районної державної адміністрації:

1. У структурі апарату районної державної адміністрації:

1) Ліквідувати:

відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

юридичний сектор;

відділ фінансово-господарського забезпечення.

2) Утворити:

сектор фінансово-господарського забезпечення;

3) Скоротити посади:

заступник голови районної державної адміністрації – 1 штатна одиниця;

головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян – 1 штатна одиниця;

у відділі організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом:

головний спеціаліст – 1 штатна одиниця;

у відділі документообігу і контролю:

провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця;

провідний документознавець - 1 штатна одиниця;

інженер-програміст II категорії – 1 штатна одиниця;

у відділі ведення Державного реєстру виборців:

провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця;

у відділі фінансово-господарського забезпечення:

завідувач господарства – 1 штатна одиниця;

прибиральник службових приміщень – 1 штатна одиниця.

4) Ввести посади:

головний спеціаліст із мобілізаційної роботи - у відділ документообігу і контролю;

головний спеціаліст – юрисконсульт – у відділ ведення Державного реєстру виборців.

5) Перейменувати:

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ апарату районної державної адміністрації на ВІДДІЛ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ апарату районної державної адміністрації.

2. У структурі районної державної адміністрації:

1) Припинити шляхом ліквідації юридичні особи публічного права:

ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ;

ВІДДІЛ ОСВІТИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ;

СЕКТОР КУЛЬТУРИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

2) Ліквідувати:

відділ економіки та житлово-комунального господарства;

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту;

сектор містобудування та архітектури;

відділ з питань надання адміністративних послуг.

3) Утворити:

відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури;

відділ освіти, культури, молоді та спорту;

сектор з питань цивільного захисту, енергетики, екології та природних ресурсів;

сектор з питань надання адміністративних послуг.

4) Скоротити чисельність працівників:

фінансового управління - 5 штатних одиниць;

управління соціального захисту населення – 2 штатні одиниці;

посаду державний реєстратор – 1 штатна одиниця.

3. Установити граничну чисельність:

відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури районної державної адміністрації у кількості             3 штатних одиниць;

відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у кількості 3 штатних одиниць;

сектор з питань цивільного захисту, енергетики, екології та природних ресурсів районної державної адміністрації у кількості 2 штатних одиниць;

сектор з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у кількості 2 штатних одиниць;

4 Затвердити:

1) Структуру апарату районної державної адміністрації згідно з         додатком 1.

2) Граничну чисельність працівників апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 2.

3) Структуру районної державної адміністрації згідно з додатком 3.

4) Граничну чисельність працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з додатком 4.

5) Структуру окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з додатками  5-10.

5. Утворити комісії з ліквідації юридичних осіб публічного права, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розпорядження (далі комісії), та затвердити їх персональний склад згідно з додатками 11,12,13.

6. Начальникам відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації Косенку С.М., відділу освіти районної державної адміністрації Мельнику В.М. та завідувачу сектору культури районної державної адміністрації Нечипоренко А.М. здійснити передбачені законодавством заходи, пов'язані із вивільненням працівників цих органів у зв'язку з їх припиненням.

У разі звільнення керівника органу, що ліквідується (реорганізується), до затвердження ліквідаційного балансу (передавального акта) головою районної державної адміністрації, голова відповідної комісії уповноважує іншу посадову особу органу, що припиняється, на здійснення передбачених законодавством заходів, пов'язаних із вивільненням працівників.

7. Головам комісій (Косенку С.М, Мельнику В.М., Нечипоренко А.М.) здійснити передбачені чинним законодавством заходи у зв’язку з припиненням юридичних осіб публічного права, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розпорядження, зокрема:

подати державному реєстратору документи, передбачені вимогами чинного законодавства, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

скласти ліквідаційні баланси та подати їх на затвердження голові районної державної адміністрації;

встановити термін прийняття кредиторських вимог два місяці з дня публікації оголошення про припинення юридичної особи.

8. Попередити:

1) про наступне вивільнення у зв'язку з припиненням юридичних осіб:

КОСЕНКА Степана Миколайовича, начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

МЕЛЬНИКА Василя Миколайовича, начальника  відділу освіти районної державної адміністрації;

НЕЧИПОРЕНКО Аллу Михайлівну, завідувача сектору культури районної державної адміністрації;

2) про зміну істотних умов державної служби:

СТРУЖКО Людмилу Володимирівну, начальника відділу з питань надання адміністративних послуг – адміністратора районної державної адміністрації.

9. Керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права здійснити передбачені чинним законодавством заходи, пов'язані зі скороченням чисельності та штату працівників до 29.10.2019.

10. Керівникам новостворених структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1) подати на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відповідні структурні підрозділи, розроблені на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, та з урахуванням методичних рекомендацій відповідних міністерств;

2) у місячний термін привести посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства.

11. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Рак Л.І.) сформувати розпис видатків на утримання апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджених цим розпорядженням.

12. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (Коцуконь Л.М.)  привести у відповідність із внесеними змінами штатний розпис апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права.

13. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 20.02.2019 № 30 «Про структуру районної державної адміністрації».

14. Розпорядження набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 746.

15.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                                      Олексій ПЄЧНІКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

СТРУКТУРА

апарату районної державної адміністрації

 

  1. Відділ з питань управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності
  2. Відділ документообігу і контролю
  3. Відділ ведення Державного реєстру виборців
  4. Сектор фінансово-господарського забезпечення

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

Гранична чисельність

працівників апарату районної державної адміністрації

№ з/п

Назва структурних підрозділів

Кількість штатних одиниць

Апарат райдержадміністрації

Голова, його заступник та керівник апарату

1

Голова районної державної адміністрації

1

2

Перший заступник голови райдержадміністрації

1

3

Керівник апарату райдержадміністрації

1

 

Всього:

3

Відділ з питань управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності

4

Начальник відділу

1

5

Головний спеціаліст

2

 

Всього:

3

Відділ документообігу і контролю

6

Начальник відділу

1

7

Головний спеціаліст

1

8

Головний спеціаліст із мобілізаційної роботи

1

 

Всього:

3

Відділ ведення Державного реєстру виборців

9

Начальник відділу

1

10

Головний спеціаліст

1

11

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

 

Всього:

3

Сектор фінансово – господарського забезпечення

12

Завідувач сектору – головний бухгалтер

1

13

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

 

Всього:

2

 

Всього по апарату райдержадміністрації:

14

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

 

СТРУКТУРА

районної державної адміністрації

 

 

1. Апарат

2. Управління соціального захисту населення

3.Фінансове управління

4. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури

5.      Сектор з питань цивільного захисту, енергетики, екології та природних ресурсів

6. Відділ освіти, культури, молоді та спорту

7. Служба у справах дітей

8. Архівний сектор

9. Сектор з питань надання адміністративних послуг

10. Державний реєстратор

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

Гранична чисельність працівників структурних

підрозділів  районної державної адміністрації

 

 

1. Управління соціального захисту населення - 20

2.Фінансове управління - 7

3. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури - 3

4. Сектор з питань цивільного захисту, енергетики, екології та природних ресурсів - 2

5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту – 3

6. Служба у справах дітей - 4

7. Архівний сектор - 2

8. Сектор з питань надання адміністративних послуг - 2

9. Державний реєстратор - 1

 

Всього: 44

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

Структура відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури районної державної адміністрації

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

2

 

Всього:

3

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

 

Структура сектору з питань цивільного захисту, енергетики,

екології та природних ресурсів районної державної адміністрації

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Завідувач сектору

1

2

Головний спеціаліст

1

 

Всього:

2

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

 

 

Структура архівного сектору районної державної адміністрації

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Завідувач сектору

1

2

Архіваріус

1

 

Всього:

2

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

 

 

Структура сектору з питань надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Завідувач сектору – адміністратор

1

2

Адміністратор

1

 

Всього:

2

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

 

Структура відділу освіти, культури, молоді та спорту

районної державної адміністрації

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Головний спеціаліст

1

 

Всього:

3

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

№ з/п

 

Кількість штатних одиниць

1

Державний реєстратор

1

 

Всього:

1

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

 

СКЛАД

комісії з ліквідації юридичної особи – ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

КОСЕНКО

Степан Миколайович

начальник відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, голова комісії, іпн 2317205459;

адреса: Смілянський район, село Сунки, вул. Центральна, 6

 

Члени  комісії:

КОЦУКОНЬ

Людмила Миколаївна

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації, іпн. 2370402408

 

КАРПЕНКО

Надія Василівна

Головний спеціаліст – головний бухгалтер відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації,

іпн 2776902987

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

СКЛАД

комісії з ліквідації юридичної особи –

ВІДДІЛ ОСВІТИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

МЕЛЬНИК

Василь Миколайович

начальник відділу освіти районної державної адміністрації, голова комісії, іпн 2641105295; Смілянський район, село Костянтинівка, вул. Графська, 8

Члени  комісії:

КОЦУКОНЬ

Людмила Миколаївна

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації, іпн 2370402408

СІЛЕНКО

Алла Анатоліївна

В.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії  відділу освіти районної державної адміністрації, іпн 3076505484

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

28 жовтня 2019 р. № 173

 

 

СКЛАД

комісії з ліквідації юридичної особи –

СЕКТОР КУЛЬТУРИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

НЕЧИПОРЕНКО Алла Михайлівна

завідувач сектору культури районної державної адміністрації, голова комісії, іпн  2263913907

Смілянський р-н, село Плоске, вул. Карпенко Карло, 2

 

Члени  комісії:

КОЦУКОНЬ

Людмила Миколаївна

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації, іпн 2370402408

 

КАСПЕРСЬКА

Ірина Володимирівна

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії сектору культури районної державної адміністрації; іпн 2466705566

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  Валерія БАНДУРКО