×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 17.01.2013 №2

12 Серпня 2019, 13:50

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29.07.2019

 

№ 117

 

Про внесення змін до розпорядження

райдержадміністрації від 17.01.2013 №2

 

Відповідно до  статтей 6, 7, 13, 39, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини три статті 3  Закону України «Про адміністративні послуги», на виконання  Указу Президента України від 03.07.2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав  фізичних  та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009  № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» та з урахуванням Наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг» (зі змінами), з метою підвищення якості та оновлення переліку надання адміністративних послуг

 

внести до розпорядження райдержадміністрації від 17.01.2013 №2 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг та інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються управліннями та відділами районної державної адміністрації» такі зміни:

 

1) в Переліку адміністративних послуг, що надаються управліннями та відділами Смілянської районної державної адміністрації в позиції слова «Відділ містобудування та архітектури Смілянської районної державної адміністрації» замінити словами «Сектор містобудування та архітектури Смілянської районної державної адміністрації»;

 

2) Інформаційні картки адміністративних послуг сектору містобудування та архітектури Смілянської районної державної адміністрації додатки 20-24, що додаються, викласти та затвердити в новій редакції.

 

 

Заступник голови                                                                     Сергій  ГЛІЗНЕЦОВ


Додаток 20

Технологічна карта процесу надання адміністративної послуги:

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Етапи процесу

Відповіда-

льний

Дія процесу

Задіяні відділи

Термін виконання

1.

Подання одержувачем адміністративної послуги до адміністративного органу листа розробника проекту землеустрою

та завіреної ним копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Головний спеціаліст –

Реєструє заяву та приймає документи

Сектор містобудування та архітектури

У день подання

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Завідувач сектору -  Темченко Н.О.

Перевіряє наявність та правильність оформлення документів, відповідність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації

 

 

Сектор містобудування та архітектури

Протягом десяти робочих днів з дня одержання копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

3.

Надання або відмова у наданні адміністративної  послуги з відповідним обгрунтуванням

(усунення одержувачем адміністративної послуги причин відмови у наданні адміністративної послуги та повторне звернення щодо її надання)

Завідувач сектору -  Темченко Н.О.

Інформує розробника

Сектор містобудування та архітектури

Протягом десяти робочих днів з дня одержання копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

4.

Видача розробнику погодженого примірника висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Головний спеціаліст –

Реєструє та видає погоджений примірник висновку

Сектор містобудування та архітектури

Щоденно з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів, обідня перерва з 13.00 до 14.00)

Додаток 21

Технологічна карта процесу надання адміністративної послуги:

 

Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Етапи процесу

Відповіда-

льний

Дія процесу

Задіяні відділи

Термін виконання

1.

Подання одержувачем адміністративної послуги до адміністративного органу заяви та дозволу на розміщення зовнішньої реклами, наданого робочим органом виконкому сільської ради

Головний спеціаліст –

Реєструє заяву та приймає документи

Сектор містобудування та архітектури

У день подання

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Завідувач сектору -  Темченко Н.О.

Перевіряє наявність та правильність оформлення документів, відповідність намірів розміщення зовнішньої реклами містобудівним вимогам, будівельним нормам, державним стандартам і правилам

 

Сектор містобудування та архітектури

Протягом п’яти робочих днів з дня звернення заявника

3.

Надання або відмова у наданні адміністративної послуги з відповідним обґрунтуванням

(усунення одержувачем адміністративної послуги причин відмови у наданні адміністративної послуги та повторне звернення щодо її надання)

Завідувач сектору -  Темченко Н.О.

Інформує заявника

Сектор містобудування та архітектури

Протягом п’яти робочих днів з дня звернення заявника

4.

Видача замовнику погодженого дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Головний спеціаліст –

Реєструє та видає погоджений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Сектор містобудування та архітектури

Щоденно з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів, обідня перерва з 13.00 до 14.00)