×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 14.09.2018 № 248 «Про затвердження інструкції з діловодства в Смілянській районній державній адміністрації»

25 Червня 2019, 08:55

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13.06.2019

 

№ 89

 

 

Про внесення змін до розпорядження

райдержадміністрації від 14.09.2018

№ 248  «Про затвердження інструкції

з діловодства в Смілянській районній

державній адміністрації»

 

Відповідно до статті 6, частини другої статті 13, пункту 1 частини першої статті 39, статті 41, частини 3 статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. №55»,

 

внести до Інструкції з діловодства в Смілянській районній державній адміністрації (далі – Інструкція), затвердженої розпорядженням райдержадміністрації від 14.09.2018  № 248, такі зміни:

пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Ця Інструкція встановлює вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами, створеними у паперовій формі у Смілянській райдержадміністрації.»;

абзац 1 пункту 3 виключити;

доповнити пунктом 7а:

«7а. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1)  електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія) — візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового документа, відповідність оригіналу та правовий статус якого засвідчено електронною печаткою установи;

2)                    електронний журнал — окремий реєстр веб-версії системи електронного документообігу АСКОД, що містить записи про зареєстровані документи, об’єднані за певною ознакою або групою ознак;

3)  електронна резолюція — реквізит, який створений у веб-версії системи  електронного документообігу АСКОД та який вноситься до реєстраційно-моніторингової картки електронного документа і нерозривно пов’язаний із нею. Електронна резолюція містить стислий зміст доручення (вказівки) посадової особи щодо його виконання;

4)      електронний довідник — електронно-довідковий перелік прикладного характеру, в якому зібрано типові набори даних;

5)      електронне повідомлення — автоматично або у разі необхідності автоматизовано створена та передана в електронній формі інформація про доставку/ отримання/ відмову в реєстрації/ реєстрацію електронного документа адресатом та інше;

6)      індикатори стану виконання документів — визначені критерії етапів проходження документів в районній державній адміністрації з метою їх моніторингу;

7)      контроль — комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень);

8)   реєстратор — працівник служби діловодства районної державної адміністрації або особа, на яку покладено функції реєстрації документів, уповноважені на здійснення реєстрації вхідних та/або внутрішніх, та/або вихідних документів в районній державній адміністрації;

9)      реєстраційно-моніторингова картка — картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення в установі документа незалежно від форми його створення;

10) реквізит електронного документа — інформація, зафіксована в електронному документі та реєстраційно-моніторинговій картці для його ідентифікації, організації обігу та надання йому юридичної сили;

11)               служба діловодства — відділ документообігу і контролю апарату райдержадміністрації  або відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного сектору райдержадміністрації;

12) службова електронна пошта — електронна пошта (поштова скринька) структурного підрозділу райдержадміністрації, сформована з використанням доменного імені у домені gov.ua, ukr.net для обміну управлінською інформацією;

абзац 4 пункту 20 викласти в новій редакції:

«бланк доручення голови або першого заступника голови або заступника голови (додаток 4);»;

в абзаці 9 пункту 20  останнє  речення викласти в новій редакції: «Розпорядча частина розпорядження може починатися із слова «ЗОБОВ'ЯЗУЄМО»;

підрозділ «Адресат» розділу «II. Документування управлінської інформації» викласти в такій редакції:

«Адресат та особисте звертання

36. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад:

Національне агентство з питань державної служби

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата — у давальному, наприклад:

Державна архівна служба

Начальнику фінансово-економічного управління

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:

Голові обласної державної адміністрації

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності установам, зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад:

Сільським радам

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед найменуванням другого — четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.

Реквізит «Адресат» може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270. Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

Міністерство юстиції

вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у давальному відмінку власне ім’я та прізвище, потім поштова адреса, наприклад:

Олександру Гончаруку

вул. Сурикова, буд. 3а, кв. 1, м. Київ, 03178

У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади, постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається.

У разі коли документ адресується конкретній особі, у листі нижче атрибута «адресат» може наводитись особисте звертання у кличному відмінку:

Пане (пані) Власне ім’я

або

Пане (пані) Прізвище

або

Пане (пані) посада або звання

або

Панове

Наприклад:

Пане Олексію

Пані Іваненко

Пані директор

Пане полковнику

У разі необхідності перед словом «Пане», «Пані» або «Панове» може використовуватися слово «Шановний», «Шановна» або «Шановні» відповідно, наприклад:

Шановна пані Ковальська.”;

у пункті 37 слова і цифри «Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації від 12 березня 2017 р. № 298» замінити словами і цифрами

«Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

12 березня 2017 р. № 298»;

пункт 38  викласти в новій редакції:

«38. Резолюція є основною формою реалізації управлінських доручень у письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що викладена у вигляді напису на документі або окремому спеціальному бланку.

Начальник відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації, яка здійснює первинний розгляд  документа, що надійшов через веб-версію системи електронного документообігу АСКОД, або  електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопія),  накладає на нього електронну резолюцію, в якій визначає головного виконавця, відповідального за організацію виконання документа в райдержадміністрації, та у разі необхідності співвиконавців і строк його виконання.

В електронній резолюції обов’язково зазначаються всі структурні підрозділи, які беруть участь в опрацюванні документа.

Електронна резолюція складається з таких реквізитів: прізвище, ініціали імені виконавця (виконавців) у називному відмінку, зміст доручення, строк виконання.

В електронній резолюції до електронного документа, що не має строку виконання, зазначення змісту доручення та строку виконання не вимагається.

Якщо доручення надано кільком посадовим особам, головним виконавцем документа є зазначена першою особа, якій надається право скликати інших виконавців.

В апараті райдержадміністрації резолюція оформляється на окремих аркушах або спеціальних бланках із зазначенням реєстраційного індексу і дати документа, якого вона стосується.

Створення неконкретних («прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо) за змістом резолюцій не допускається.

Резолюція може проставлятися безпосередньо на документі нижче реквізиту «Адресат» паралельно до основного тексту. Якщо місця для резолюції недостатньо, її можна проставляти на вільному від тексту місці у верхній частині першої сторінки документа з лицьового боку, але не на полі документа, призначеному для підшивання.

Підготовлений  начальником відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації проект електронної  резолюції роздруковується на папір та  розглядається головою, першим заступником голови райдержадміністрації або заступником голови райдержадміністрації та за відсутності зауважень підписується ними.

Усі електронні резолюції, накладені на електронний документ, вносяться до його реєстраційно-моніторингової картки і нерозривно пов’язані із нею. Електронна резолюція, яка є наслідком виконання електронної резолюції вищого рівня, додатково містить логічне посилання на відповідну електронну резолюцію (дерево електронних резолюцій).

Електронною резолюцією може бути визначено головного виконавця, співвиконавців, строки виконання, отримувачів документа «до відома».

Отримання заступником голови райдержадміністрації, керівником структурного підрозділу райдержадміністрації інформаційного повідомлення про створення головою райдержадміністрації електронної резолюції не передбачає створення відповідним керівником своєї резолюції до цього ж документа у веб-версії системи електронного документообігу АСКОД, а лише передбачає ознайомлення із документом.»;

пункт 39 викласти в новій редакції:

«39. Заголовок до тексту (короткий зміст) документа повинен містити стислий виклад суті документа. Заголовок до тексту документа (короткий зміст), обсяг якого перевищує 150 знаків (п’ять рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Заголовок (короткий зміст) відповідає на питання «про що?”» «кого?», «чого?». Наприклад: наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про організацію наради, протокол (чого?) засідання атестаційної комісії; посадова інструкція (кого?) головного спеціаліста.

Супровідні листи, доповідні та службові записки дозволяється складати без заголовка.»;

у пункті  46:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“На додатках до положень, правил, інструкцій тощо проставляється відмітка у верхньому правому куті першої сторінки додатка, яка включає номер додатка, заголовок нормативно-правового акта та посилання на відповідну структурну одиницю.

Сторінки кожного додатка мають свою нумерацію. У кінці під текстом додатка проставляється риска, що свідчить про його закінчення.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — п'ятнадцятим;

в абзаці десятому слова «додатки», «яких», «додатків» замінити відповідно словами «додаток», «якого», «цього додатка»;

пункт 49 викласти в новій редакції:

«49. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повного — у разі, коли документ надрукований не на бланку, скороченого — у разі, коли документ надрукований на бланку), особистого підпису, власного імені і прізвища, наприклад:

Голова Смілянської районної

державної адміністрації                         підпис            власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

або

 

Голова                                                    підпис            власне ім'я  ПРІЗВИЩЕ»;

у пункті 52 слово «прізвище» замінити словом «ПРІЗВИЩЕ»;

пункт 55 викласти в новій редакції:

«55. У разі створення райдержадміністрацією документа у паперовій формі за наявності для цього обґрунтованих підстав для їх подальшого надсилання установам створюється в установленому порядку електронна копія паперового оригіналу (фотокопія) відповідного документа, яка надсилається адресатам через електронну пошту.»;

пункт 62 після слів «особистий підпис» доповнити словами «посадової особи, скріплений гербовою печаткою,»;

абзац 2 пункту 62 викласти в новій редакції:

«ПОГОДЖЕНО

Директор Державного архіву

Черкаської області

підпис, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Дата»;

пункт 71 викласти в новій редакції:

«71. Напис про засвідчення паперової копії документа у паперовій формі складається із слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного імені та прізвища, дати засвідчення копії та проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», наприклад:

Згідно з оригіналом

Начальник відділу документообігу

і контролю апарату

райдержадміністрації                  підпис             Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Дата»;

пункт 75 викласти в новій редакції:

«75.  На копіях документів у паперовій формі, щодо яких здійснюється виїмка, зазначається найменування посади особи, яка засвідчила копію, її особистий підпис, дата засвідчення та відбиток печатки служби діловодства, наприклад:

Згідно з оригіналом

Начальник відділу            підпис       Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

відбиток печатки служби діловодства

Дата»;

пункт 78 доповнити абзацом такого змісту:

«Відмітка про виконання документа також проставляється у веб-версії системи електронного документообігу АСКОД у відповідних графах «Знято з контролю» та «Результат розгляду» реєстраційно-моніторингової картки. Також у звіті по реєстрації вхідної кореспонденції, який завантажується із веб-версії системи електронного документообігу АСКОД,  у відповідній графі.»;

у другому реченні пункту 81 слова «основних питань» замінити словом «основної»;

в абзаці другому пункту 90 слова «Преамбула наказу закінчується словом» замінити словами «Розпорядча частина наказу починається із слова»;

підпункт два пункту 94 викласти в такій редакції:

«2) розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з пункту:

«1. Внести до наказу (розпорядження) … такі зміни:” у разі викладення змін у тексті наказу (розпорядження);

«1. Внести до наказу (розпорядження) … зміни, що додаються.” у разі викладення змін у вигляді окремого документа;”;

у пункті 125 слова «реєстраційний індекс і дату документа» замінити словом «документ», а після слів «текст (основний реквізит службового листа)» доповнити словами «та особисте звертання (у разі потреби)»;

пункт 145 після слів «електронну пошту,» доповнити словами «веб-версію системи електронного документообігу АСКОД,»;

абзац один пункту 146 викласти  в новій редакції:

«146. Усі документи, що надходять до райдержадміністрації, приймаються централізовано відділом документообігу і контролю апарату райдержадміністрації або відповідальною за діловодство особою у структурному підрозділі райдержадміністрації (далі – службою діловодства).»;

абзац третій пункту 148  викласти в новій редакції:

«У разі відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також за наявності помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитка печатки, грифу затвердження тощо), документ не реєструється і повертається відправникові із зазначенням причини повернення або йому повідомляється про повернення документа телефоном.”;

абзаци п'ять, шість, сім пункту 152 викласти в новій редакції:

«Під час попереднього розгляду визначається:

чи має документ бути допущений до реєстрації;

чи потребує розгляду керівництвом установи або передачі після реєстрації до структурного підрозділу або структурних підрозділів відповідно до функціонального розподілу обов’язків в райдержадміністрації;

чи належить до документів термінового розгляду (опрацювання).»;

пункт 154 викласти в новій редакції:

«154. Службовий документ, отриманий райдержадміністрацією або створений нею, у тому числі для внутрішнього користування, вважається внесеним до документаційного фонду райдержадміністрації з моменту його реєстрації.

Реєстрація документів всіх категорій полягає у створенні запису облікових даних про документ та оформлення реєстраційно-моніторингової картки (додаток 16) в електронній формі у веб-версії системи електронного діловодства АСКОД із зазначенням обов’язкових реквізитів, за допомогою яких фіксується факт створення, відправлення або одержання документа шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим внесенням до реєстраційно-моніторингової картки необхідних відомостей. У веб-модулі системи взаємодії додатково реєструються лише документи, які надійшли або будуть відправлені через систему взаємодії.

Картки виготовляються на папері формату А5 (210 х 148 міліметрів).

Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, моніторингу стану виконання і оперативного використання наявної в документах інформації.

Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.»;

абзац два пункту 156 викласти в новій редакції:

«звернень громадян, що реєструються головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації, чи визначеним порядком у структурному підрозділі райдержадміністрації зі статутом юридичної особи;»;

у пункті 157:

абзац чотири доповнити словами «запити  на інформацію»;

в абзаці п'ять слова «основних питань» замінити словом  «основної»;

в абзаці сім слова «основних питань» замінити словом  «основної»;

абзац п'ятнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати відповідно абзацом п'ятнадцятим;

пункт 158 викласти в новій редакції:

«158. Реєстрація документів в апараті здійснюється з використанням веб-версії системи електронного документообігу АСКОД, наданої Черкаською обласною державною адміністрацією, та офіційної електронної пошти райдержадміністрації.

Вхідні, внутрішні, вихідні, інші документи незалежно від форми їх  створення, підготовлені в райдержадміністрації, реєструються з використанням веб-версії системи електронного документообігу АСКОД.

Для забезпечення реєстрації документів у електронній та паперовій формах (далі — документи) в автоматизованому режимі заповнюється реєстраційно-моніторингова картка, до якої вносяться всі обов’язкові, додаткові та у разі потреби інші реквізити документа відповідно до вимог інструкції з діловодства райдержадміністрації.

Реєстраційно-моніторингова картка електронного документа створюється веб-версією системи електронного документообігу АСКОД в електронній формі (додаток 16).

До обов’язкових реквізитів, що вносяться в реєстраційно-моніторингову картку, належать: вид документа, код уніфікованої форми документа відповідно до Державного класифікатора управлінської документації             ДК 010-98, індекс та заголовок електронної справи, кореспондент (установа-відправник), підписувач документа та електронний цифровий підпис підписувача або електронна печатка установи-відправника, адресат (перелік установ, яким адресовано документ), вихідні номер та дата (реєстраційні атрибути кореспондента), вхідні номер та дата (реєстраційні атрибути адресата), вихідний номер та дата реєстрації (реєстраційні атрибути установи), короткий зміст документа, структурний підрозділ, відповідальний за виконання завдання та/або підготовку документа в установі, електронні резолюції, відповідальний виконавець (згідно з резолюцією) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, строк та позначка про виконання електронного документа, строк зберігання електронного документа (відповідно до номенклатури справ), кількість сторінок листа з додатками, посилання на вже зареєстровані документи (історія питання), індикатори стану виконання документа.

Реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється лише після проведення попереднього розгляду документа.

Реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється начальником відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації у веб-версії системи електронного документообігу АСКОД після видрукування документа, що надійшов, в паперовому вигляді: ставиться реєстраційний штамп, пишеться дата та реєстраційний номер і індекс за номенклатурою справ. Потім реєстраційний номер документа заноситься до картки вхідного документа та додатково заповнюються необхідні реквізити. Начальником відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації готується електронна резолюція, яка роздруковується в паперовому вигляді та прикріплюється до вхідного документа.

Після підписання головою райдержадміністрації чи заступником голови райдержадміністрації резолюції, з веб-версії системи електронного документообігу АСКОД видруковується картка реєстрації вхідного документа.

Кількість примірників карток визначається відділом документообігу і контролю апарату райдержадміністрації та залежить від рівня централізації організації діловодства, кількості виконавців документа та кількості картотек у відділі документообігу і контролю апарату райдержадміністрації. Як правило, роздруковуються три примірними карток: два – розміщуються в довідковій і контрольній картотеках, один – передається працівнику відділу документообігу і контролю, який здійснює контроль за виконанням документів, для організації контролю за виконанням документів.

На документ, що надійшов у паперовій формі, після реєстрації створюється фотокопія, яку працівник відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації, відповідальний за внесення даних у реєстраційно-моніторингову картку,  вносить до реєстраційно-моніторингової картки та заповнює всі обов'язкові реквізити.»;

пункт 159 викласти в новій редакції:

«159. Вихідні документи, які створюються в райдержадміністрації, видруковуються в паперовому вигляді; візуються відповідно до пунктів 57, 58 цієї Інструкції; подаються на підпис голові чи заступникам голови райдержадміністрації; після підпису керівництвом реєструються начальником відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації шляхом проставлення власноручно реєстраційного номера на документі.

Вихідні   документи щомісяця скануються, на них оформлюється реєстраційно-моніторингова картка в системі електронного документообігу АСКОД. Звіт про вихідні документи завантажується (формується) із веб-версії  системи електронного документообігу АСКОД.»;

у другому реченні пункту 162 слова «Телеграми, акти» замінити словом «Акти», а слова «запити, звернення» - словами «запити і звернення народних депутатів»;

пункти 164, 165 викласти в новій редакції:

«164. Електронні документи надходять до їх виконавців виключно через веб-версію системи електронного документообігу АСКОД на підставі накладених на них електронних резолюцій. Структурним підрозділам райдержадміністрації та територіальним органам центральних органів виконавчої влади в районі, які не підключені до веб-версії системи електронного документообігу АСКОД, документи надсилаються електронною поштою.

Документ, виконавцями якого є кілька структурних підрозділів (посадових осіб), надходить одночасно до всіх його виконавців, визначених електронною резолюцією.

165. Веб-версія система електронного документообігу АСКОД  автоматично фіксує факти передавання електронних документів виконавцям в реєстраційно-моніторинговій картці із зазначенням інформації про виконавців, яким передано документ.

Факт передачі документів виконавцям електронною поштою фіксується шляхом проставлення відповідної відмітки на резолюції керівника.»;

пункт 167 викласти в новій редакції:

«167. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  опрацьовують електронні документи, отримані внаслідок їх передавання через веб-версію системи електронного документообігу АСКОД за належністю, на підставі накладених на них електронних резолюцій.

Зміна головного виконавця здійснюється у веб-версії системи електронного документообігу АСКОД на підставі резолюції керівника, який здійснював первинний розгляд електронного документа.»;

абзац третій  пункту 183 доповнити словами «та веб-версії системи електронного документообігу АСКОД»;

в пункті 188 цифру «20» замінити цифрою «19»;

у тексті Інструкції:

слова «ім'я», «Ім'я», «ініціал», «Ініціал», «Ініціали», «ініціал імені» в усіх відмінках замінити відповідно словами «власне ім'я», «Власне ім'я» у відповідному відмінку, крім пункту 24;

слова «по батькові» включити;

у додатках до Інструкції:

у додатку 1:

абзаци п’ятий і шостий пункту 7 замінити абзацами такого змісту:

«10 міліметрів для абзаців у тексті;

0 міліметрів:

для слів: «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «ВИРІШИЛИ», «УХВАЛИЛИ», «НАКАЗУЮ», «ЗОБОВ’ЯЗУЮ»;

для реквізитів: «Дата документа», «Короткий зміст документа», «Текст» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи», слово «Додаток», реквізити «Додаток» та слово «Підстава» запису про посилання на документ, що став підставою для підготовки (видання) поточного документа, найменування посади у реквізиті «Підпис», засвідчувального напису «Згідно з оригіналом» та для першого реквізита «Гриф затвердження», якщо їх в документі два.»;

у пункті 4 слово «Ім’я» замінити словами «Власне ім’я»;

у додатку 10:

назву додатка після слів «або засвідчуються» доповнити словом «кваліфікованою»;

додаток 16 викласти в новій редакції, що додається;

додаток 17 до Інструкції виключити;

додаток 18  до Інструкції виключити;

В зв'язку з цим додатки 19-24 вважати відповідно додатками 17-22;

в абзаці другому пункту 2 додатка 17 слова і цифри «протягом 15 днів з дня його надходження, якщо Верховною Радою України не встановлено інший строк» замінити словами «згідно з вимогами Закону України «Про статус народного депутата України»;

в абзаці третьому пункту 2 додатка 17  слова і цифри «протягом 10 днів з дня його надходження» замінити словами «згідно з вимогами Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (звернення – 10 днів; запит – у встановлений районною радою термін)»;

у тексті додатків 11-22 слова «Ім'я», «ініціали», «Ініціал» в усіх відмінках замінити відповідно словами «власне ім'я», «Власне ім'я».

Зміни до Інструкції вступають в силу з 20 червня 2019 року.

 

 

Перший заступник голови                                                   О.Пєчніков

 

 

 

Додаток 16

до Інструкції  з діловодства в Смілянській районній державній адміністрації

(пункт 158)

 

картка РеєстраціЇ ВХІДНОГО ДОКУМЕНТА 2019

Кореспон-дент

 

 

Вхідний № та дата  документа

Вихідний номер та дата кореспондента

Арк.

 

 

Короткий зміст

 

Вид

Кому адресовано

Розглядає

Доставка

АСКОД

Резолюція

 

 

Контроль

Строк виконання до

Строк продовжено до

Знято з контролю

 

 

 

Виконавці

Назва виконавця

Отримав

Повернув

Резолюція

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідні документи

Адресат

Номер

Дата

За підписом

Примітка