×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про підготовку та проведення оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2019 року

05 Червня 2019, 15:51


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


31.05.2019


№ 77
Про підготовку та проведення

оздоровлення, відпочинку дітей,

учнівської молоді влітку 2019 рокуВідповідно до пункту 1 статті 22, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті  7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 22.05.2019 № 368  «Про підготовку та проведення оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2019 року», районної програми оздоровлення та відпочинку учнівської молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.04.2017 № 22-2/VІІ, з метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування дітей під час літніх канікул 2019 року:


1. Утворити районний штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2019 року (далі – районний штаб) та затвердити його склад, що додається.

2. Установити, що основним завданням районного штабу є сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді району, здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування, збереження і розвитку їх мережі, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Відповідно до покладеного завдання районний штаб:

проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, профспілок, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення ними оздоровлення та відпочинку дітей і молоді;

здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади визначених чинним законодавством завдань щодо підтримки
та організації функціонування дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

подає в установленому порядку розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Районний штаб у своїй діяльності з процедурних питань керується Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший допоміжний орган районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням  районної  державної адміністрації від 20.11.2009 № 367 «Про допоміжні органи  райдержадміністрації».

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад передбачити в місцевих бюджетах кошти на оздоровлення та відпочинок не менше 75 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 100 відсотків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

4. Відділу освіти районної державної адміністрації,  сектору  у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим  комітетам сільських рад, профспілковим органам Смілянського району:

1) вжити заходів щодо створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, недопущення скорочення кількості дітей, які потребують оздоровлення,  порівняно з літнім періодом 2018 року та забезпечити охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку не менше 75 відсотків;

2) сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району  незалежно від форми власності та підпорядкування;

3) оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно
до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей-учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

4) продовжити роботу щодо залучення позабюджетних, спонсорських і батьківських коштів для організації оздоровлення дітей;

5) забезпечити формування банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Відділу освіти райдержадміністрації, рекомендувати адміністрації заміського дитячого оздоровчого табору «Тимурівець»:

1) вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення якісними продовольчими товарами, лікарськими засобами, створення належних умов проживання та змістовного дозвілля дітей, зокрема сприяння придбанню для комунальних закладів оздоровлення та відпочинку медичного обладнання, засобів протипожежної безпеки, спортивного і туристичного інвентарю, музичних інструментів, художньої та освітньої літератури, кіно- і відеопродукції;

2) сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих послуг в частині земельного податку, послуг житлово-комунальної сфери, енергозабезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;

3) сформувати до 28 травня 2019 року мережу закладів відпочинку на базі всіх загальноосвітніх закладів та забезпечити початок їх роботи не пізніше 01 червня 2019 року.

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації сприяти оздоровленню дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляють до обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

7. Комунальному некомерційному підприємству  «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області:

1) забезпечити контроль за організацією надання медичної допомоги дітям у дитячих оздоровчих закладах незалежно від форм власності за територіальним принципом;

2) здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

3) вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми в дитячих оздоровчих закладах висококваліфікованих медичних працівників. Забезпечити проходження ними профілактичних медичних оглядів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002
за № 639/6927.

8. Відділу освіти районної державної адміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації провести з 01 травня до 01 вересня 2019 року районний огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Затвердити склад конкурсної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

9. Відділу освіти райдержадміністрації, сектору культури  райдержадміністрації:

1) вжити заходів щодо надання пільг з оплати відвідування дітьми комунальних закладів культури (театрів, музеїв, заповідників, кінотеатрів, бібліотек);

2) сприяти проведенню в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку тематичних культурно-масових, військово-патріотичних виховних заходів (конкурсів, вікторин, театральних, концертних дійств тощо), спрямованих
на популяризацію європейських демократичних цінностей, відродження
та збереження національної культури та духовності, формування у дітей громадянської свідомості, почуття патріотизму, свідомого ставлення до свого здоров’я; організації туристичних походів та екскурсій.

10. Відділу освіти райдержадміністрації, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу з питань цивільного захисту, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органам апарату райдержадміністрації,  рекомендувати Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець», виконкомам сільських рад:

1) розглянути на засіданнях районних комісій з питань оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді, нарадах, семінарах питання  протипожежного стану в навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку району;

2) забезпечити контроль за виконанням заходів з безпеки дітей на водних об’єктах відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.02.2002 за № 95/6383, зокрема за наявністю паспортів пляжу, підводної частини акваторії пляжу, водолазного обстеження дна та очистки акваторії пляжу, сезонного рятувального посту, укомплектованого підготовленими матросами-рятувальниками та оснащеного необхідним рятувальним майном.

11. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, рекомендувати  Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець»:

1) передбачити відрахування коштів на виконання протипожежних заходів для приведення дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в належний протипожежний стан;

2) не допускати експлуатацію об’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії дітей, із неусунутими недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

12. Службі у справах дітей райдержадміністрації, рекомендувати Смілянському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області:

1) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, дотримання чинного законодавства щодо заборони тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв у громадських місцях; посилити контроль за технічним станом транспортних засобів й автошляхів, якими будуть перевозитися діти до оздоровчих закладів, та встановленням відповідних дорожніх знаків, а також за оперативною обстановкою під час перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу дітей автомобільним транспортом;

2) здійснювати контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць відпочинку й оздоровлення дітей.

13. Смілянському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби  в Черкаській області здійснювати, згідно з вимогами  чинного законодавства, державний санітарний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при підготовці до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, якістю харчування дітей з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь
та інфекційних захворювань, а також епідемічних ускладнень.

14. Рекомендувати адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець», відділу освіти райдержадміністрації забезпечити укомплектування закладів оздоровлення і відпочинку кваліфікованими кадрами вихователів, медичним персоналом, працівниками харчоблоків з досвідом роботи у дитячих закладах та належним рівнем гігієнічних знань.


15. Відділу освіти райдержадміністрації, комунальному некомерційному підприємству «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області, Смілянському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби  в Черкаській області провести навчальні семінари для власників, керівників закладів оздоровлення й відпочинку щодо забезпечення повноцінного безпечного відпочинку дітей, дотримання чинного законодавства у цих закладах та збереження життя і здоров’я дітей.


16. Відділу освіти райдержадміністрації, відділу організаційної роботи,  внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, сектору у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкомам сільських рад висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.

17. Виконавцям, зазначеним у розпорядженні, до 17 червня, 17 липня,        17 серпня 2019 року подавати сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації інформацію про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської молоді, до 17 вересня 2019 року - про підсумки проведених заходів.

Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації узагальнену інформацію про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей подавати районній державній адміністрації до 20 червня, 20  липня, 20 серпня, про підсумки його проведення - до 20 вересня 2019 року.

18. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  районної державної адміністрації Глізнецова С.В.  та сектор у справах сім'ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації.Перший заступник голови                                                        О.Пєчніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Смілянської районної  державної адміністрації

від 31 травня 2019 р. № 77

СКЛАД

районного  штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2019 року


Глізнецов

Сергій Володимирович

заступник голови районної державної адміністрації, керівник  районного штабу

Горобець

Світлана Василівна

завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації, заступник керівника  районного штабу


Мельник

Василь Миколайович

начальник  відділу освіти районної державної адміністрації, секретар районного штабу


Члени  районного  штабу:


Баранюк

Зоя   Георгіївна


начальник служби у справах дітей райдержадміністрації


Бердник

Юрій Олександрович

начальник відділу з питань  цивільного захисту, оборонної,  мобілізаційної роботи та взаємодії   з правоохоронними органами  апарату райдержадміністрації


Бондаренко

Геня  Адольфівна


голова районної профспілкової організації працівників АПК (за згодою)


Євзюра Олександра Володимирівна


методист відділу освіти райдержадміністрації


Заєць

Юрій  Володимирович

начальник  Смілянського райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області  (за згодою)


Лісовий

В’ячеслав Анатолійович

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації


Нечипоренко

Алла Михайлівна


завідувач сектору культури райдержадміністрації


Проценко

Тетяна Григорівна

головний лікар комунального некомерційного підприємства «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області (за згодою)


Рак

Любов Іванівна

начальник фінансового управління райдержадміністрації


Міщенко

Олег Євгенійович

начальник Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)


Щербаков

Микола Анатолійович

начальник Смілянського районного управління Головного управління   Держсанепідемслужби в Черкаській області (за згодою)
Завідувач сектору у справах

сім’ї, молоді та спорту                                                         С.Горобець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Смілянської  районної

державної адміністрації


від 31 травня 2019 р. № 77


Склад

конкурсної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуГлізнецов

Сергій Володимирович

заступник голови районної державної адміністрації, голова конкурсної комісії


Горобець

Світлана Василівна

завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації, заступник голови конкурсної комісії


Члени конкурсної комісії:


Ворона Володимир Михайлович

головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації


Євзюра

Олександра Володимирівна


методист відділу освіти райдержадміністрації

Міненко

Наталія Олегівна

головний спеціаліст сектору культури  райдержадміністрації
Завідувач сектору у справах

сім’ї, молоді та спорту                                                         С.Горобець