×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Розпорядження від 29.03.2019 № 55 «Про проведення в районі щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів»

03 Квітня 2019, 09:19

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


29.03.2019                                                                                                                                                                                    №  55


Про проведення в районі

щорічної Всеукраїнської акції

з благоустрою «За чисте довкілля»

та дня благоустрою територій

населених пунктів


Відповідно до статей 6, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою виконання Указу Президента України від 04 листопада 2008 року № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів, з метою поліпшення стану довкілля, покращення благоустрою населених пунктів району та озеленення території Смілянщини:

1. Провести в районі з 01 квітня по 15 травня 2019 року щорічну Всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» та день благоустрою територій населених пунктів району.

2. Затвердити План заходів щодо проведення в районі у квітні - травні 2019 року щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою  «За чисте довкілля» (додається).

3. Рекомендувати сільським радам розробити відповідні місцеві плани заходів щодо благоустрою населених пунктів і територій, прилеглих до них, територій підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та надати їх відділу економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації до 31.04.2019.

4. В рамках проведення щорічної Всеукраїнської  акції з благоустрою «За чисте довкілля» провести день благоустрою територій у населених пунктах  району 20 та 27 квітня 2019 року.

5. Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечити широке висвітлення заходів, пов’язаних з проведенням акції, у місцевих засобах масової інформації з метою залучення до участі в акції населення.

6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати сільським радам, керівникам підприємств, установ, організацій та іншим виконавцям про виконання заходів  інформувати щосереди протягом квітня - травня  2019 року відділ економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (за зразком згідно з додатками), якому  узагальнену інформацію надавати районній державній адміністрації до 01 травня та 01 червня 2019 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та відділ економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.


Перший заступник голови                                                      О.Пєчніков


Завантажити у вкладенні: План заходів, Додаток 1, Додаток 2

 

Додаток 1

до розпорядження Смілянської  районної  державної адміністрації

 

Інформація

щодо проведення на території району щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Назва органу місцевого самовряду-вання,

підприємства,

установи,

організації

Площа нових лісових насад-жень (ліси, захисні смуги, водо-охоронні зони)

Кількість та площа упорядко-ваних  територій  парків, скверів,

алей, зелених зон

 

Створе-но нових парків

Кіль-кість посад-жених

дерев

 

Кіль-кість посад-жених  кущів

Кількість упоряд-кованих при-будинко-вих терито-рій

 

Кіль-кість упоряд-кованих дитячих майданчиків

Кіль-кість упоряд-кованих спортив-них майдан-чиків

Кількість ліквідо-ваних стихій-них сміттє-

звалищ

Кількість упорядко-ваних кладовищ братських могил, обелісків і памятни-ків загиблим воїнам

Кіль-кість упоряд-кованих стихій-

них сміттє-

звалищ

Кіль-кість та площа нових  газонів, квітни-

ків

Відре-монтова-но

доріг

Відре-монтовано

тротуарів

 

га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./тис.м3

шт.

шт.

шт./га

км/т.м2

км/м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибрано зупинок міського транспорту

 

 

 

Прибрано

вулиць,

доріг та

тротуарів

Упорядковано в”їздів до

населе-них пунк-тів

 

Кількість розчище-них та упорядкованих джерел (берегів водойм)

Облаштовано

в’здів до

населених пунктів

Кількість

учасників

заходів

Кількість громадських організацій та установ різних форм власності, які взяли участь у акції

Кількість осіб, які взяли участь у акції

 

 

Витрачено

коштів

 

Проведено уроків, „круглих столів”, інших інформаційних заходів

 

Кількість публікацій у засобах масової інформації

радіо

преса

телебачення

тис. м2

тис. м2

шт.

шт.

од.

чол.

одиниць

осіб

тис. грн.

шт.

шт.

шт.

шт.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки та житлово-комунального господарства                                                                Л.Кузьменко

 

 

Додаток 2

до розпорядження Смілянської  районної державної адміністрації

 

Інформація

щодо проведення на території району дня благоустрою  у населених пунктах

 

Назва населеного пункту

 

Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ

 

Кількість упорядкованих парків, скверів

 

Кількість упорядкованих прибудинкових територій

 

Кількість упорядкованих дитячих, спортивних майданчиків

 

Кількість встановлених нових дитячих майданчиків

 

Кількість осіб, що взяли участь у суботнику

 

Кількість осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, залучених до громадських робіт

 

Кількість підприємств, установ, організацій, що взяли участь у суботнику

 

Кількість посаджених дерев

 

Кількість посаджених кущів

 

Кількість упорядкованих газонів, квітників

 

Кількість упорядкованих кладовищ

 

Кількість упорядкованих братських могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань

 

Прибрано вулиць, доріг та тротуарів

Облаштовано в’їздів до населених пунктів

 

 

Прибрано зупинок міського транспорту

Очищено від сміття берегів водойм

 

Висвітлення в засобах масової інформації

 

Використано коштів із місцевих бюджетів на заходи проведення суботника

 

од.

 

м3

га

га

од.

од.

осіб

осіб

од.    

од.

од.

тис. м2

од.

од.

тис. м2

од.

од.

тис. м2

од.

 

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки та житлово-комунального господарства                                                                Л.Кузьменко

 

Приєднані файли

__77.doc _1_6.doc _2_3.doc