×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Розпорядження від 22.02.2019 № 39 «Про підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території Смілянського району»

28 Лютого 2019, 11:01

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


22.02.2019                                                                                                                                                                             № 39


Про підготовку та проведення

чергових виборів Президента

України 31 березня 2019 року

на території Смілянського району


Відповідно до статті 6, пункту 16 статті 25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, Закону України „Про вибори Президента України“, постанови Верховної Ради України від 26.11.2018 № 2631-VIII „Про призначення чергових виборів Президента України“, на виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 21.02.2019 № 90 "Про підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території Черкаської області“, з метою створення належних умов з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року:

1.Затвердити план основних організаційних заходів щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території Черкаської області (далі – план заходів), що додається.

2. Утворити робочу групу Смілянської районної державної адміністрації щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (далі – робоча група) та затвердити її склад, що додається.

3. Установити, що основним завданням робочої групи є сприяння:

1) координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо створення належних умов для роботи виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу;

2) діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території Смілянського районну.

У своїй діяльності з процедурних питань робоча група керується Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший допоміжний орган райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням райдержадміністрації від 20.11.2009 № 347 «Про допоміжні органи районної державної адміністрації», і припиняють свою діяльність із зняттям цього розпорядження з контролю.

4. Утворити робочу групу районної державної адміністрації зі сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах, які прибуватимуть в район для ведення спостереження за ходом виборчого процесу (далі – робоча група зі сприяння діяльності офіційних спостерігачів), та затвердити її склад, що додається.

Установити, що основним завданням робочої групи зі сприяння діяльності офіційних спостерігачів є забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо всебічного сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій у проведенні виборів.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад:

1) забезпечити створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих кандидатів на пост Президента України, партій (блоків)
? суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів;

2) розробити і затвердити плани заходів щодо створення належних умов для реалізації дільничними виборчими комісіями своїх повноважень, забезпечення зазначених комісій приміщеннями, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою;

3) організувати взаємодію з правоохоронними органами та громадськими організаціями щодо недопущення порушень чинного законодавства України про вибори, дотримання належного громадського порядку, охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;

4) утворити відповідні робочі групи з питань сприяння підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року;

6. Структурним підрозділам Смілянської районної державної адміністрації рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад, іншим виконавцям, зазначеним у плані заходів,  подавати протягом виборчого процесу узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів  до відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату районної державної адміністрації Черкаській обласній державній адміністрації 10 березня 2019 року, 05 квітня 2019 року відповідно.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою
та покладаю на відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату  районної державної адміністрації.


Перший заступник голови                                                   О. Пєчніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження  Смілянської районної державної адміністрації

від 22 лютого 2019 р.  № 39

ПЛАН
основних організаційних заходів щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року на території Смілянського району

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Суб’єкт виконання заходу

1

2

3

4

1.

Організувати роботу під час виборчого процесу з урахуванням вимог частини дев’ятої статті 11 Закону України „Про вибори Президента України“

до 25 квітня 2019 року

Головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян апарату Смілянської районної державної адміністрації (далі -  райдержадміністрація), відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Смілянський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (далі - Смілянський ВП ГУНП в Черкаській області) (за згодою), Смілянська місцева прокуратура Черкаської області (за згодою), Смілянське управління державної казначейської служби України Черкаської області (за згодою)2.


Скласти перелік приміщень, придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, привести їх у належний стан, погодити графіки їх використанняНевідкладно


Виконавчі комітети сільських рад3.

Надавати, в межах повноважень, консультації суб’єктам виборчого процесу з питань чинного законодавства України про вибори.

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

4.

Спільно з окружними та дільничними виборчими комісіями забезпечити відкритість і прозорість виборчого процесу на території області

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

5.

Запропонувати окружним, дільничним виборчим комісіям оприлюднювати на відповідних офіційних веб-сайтах інформацію відповідно до статті 13 Закону України „Про вибори Президента України“

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

6.

Створити рівні умови для роботи засобів масової інформації з метою об’єктивного висвітлення ходу виборчого процесу

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

7.

Забезпечити, в межах повноважень, надання органами місцевого самоврядування,  їх посадовими особами інформації щодо підготовки та проведення виборів представникам засобів масової інформації

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

8.

Сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території Черкаської області

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

9.

Провести підготовку приміщень та створити належні умови для роботи окружних виборчих комісій, у т.ч. для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю (відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від 04.03.2014 № 31 „Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України“ та
від 01.02.2019 № 179 „Про затвердження Вимог до програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи „Вибори Президента України“  Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Вибори“  окружної виборчої комісії з виборів Президента України“)

до 18 лютого 2019 року

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, Смілянський РВ Управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Смілянський район електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» (за згодою), РЦМ №254 ЧФ ПАТ „Укртелеком“ (за згодою)


10.

Забезпечити належну організацію навчання членів окружних виборчих комісій, сприяти у проведенні таких навчань, зокрема в забезпеченні приміщеннями та технікою.

Протягом виборчого процесу

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації

11.

Проаналізувати мережу виборчих дільниць. Провести підготовку приміщень та створити належні умови для роботи дільничних виборчих комісій, у т.ч. для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю (відповідно до постанови Центральної виборчої комісії
від 04.03.2014№ 31 „Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій
з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України“)

до 12 березня 2019 року

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, Смілянський РВ Управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Смілянський район електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» (за згодою), РЦМ №254 ЧФ ПАТ „Укртелеком“ (за згодою)

12.

Забезпечити відділи ведення Державного реєстру виборців необхідними матеріально-технічними ресурсами для безперешкодного виконання покладених на них завдань і обов’язків

Протягом виборчого процесу

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

13.

Провести підготовку та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації з метою недопущення її виникнення

Протягом виборчого процесу

Відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, Смілянський ВП ГУНП в Черкаській області (за згодою), Смілянський РВ Управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Смілянський район електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» (за згодою)

14.

Забезпечити належний громадський порядок, недопущення дій сторонніх осіб до блокування виборчого процесу в окремих населених пунктах та регіоні в цілому

Протягом виборчого процесу

Смілянський ВП ГУНП в Черкаській області (за згодою)

15.

Посилити охорону приміщень окружних і дільничних виборчих комісій під час отримання виборчої документації, її транспортування та зберігання

З 24 березня

2019 року

Смілянський ВП ГУНП в Черкаській області (за згодою)

16.

Забезпечити після припинення діяльності дільничних та окружної виборчих комісій прийняття на збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що надавалися їм на період виборчого процесу

З 11 квітня

2019 року

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад

17.

Забезпечити прийняття та зберігання виборчої та іншої документації в архів районної державної адміністрації

Після офіційного оголошення результатів виборів

Архівний сектор райдержадміністрації


Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                      В. Бандурко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

від 22 лютого 2019 р. № 39

СКЛАД

робочої групи Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області

щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів

Президента України 31 березня 2019 року

ПЄЧНІКОВ

Олексій Вікторович

перший заступник голови Смілянської районної державної адміністрації, керівник робочої групиГЛІЗНЕЦОВ

Сергій  Володимирович

заступник голови Смілянської районної державної адміністрації, заступник керівника робочої групиБАНДУРКО

Валерія Олегівна

начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату Смілянської районної державної адміністрації, секретар робочої групиЧлени робочої групи:АББАСОВА

Вікторія Вікторівна

завідувач юридичного сектору апарату Смілянської районної державної адміністраціїГОЛОС

Володимир Борисович

начальник РЦМ № 254 Черкаської філії ПАТ „Укртелеком“ (за згодою)ДАШКОВСЬКА

Лариса Григорівна

головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян апарату Смілянської районної державної адміністраціїДОРОШЕНКО

Віктор Миколайович


директор Смілянського району електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго»  (за згодою)ЗАДОРОЖНЯ

Лариса Іванівна

керівник апарату Смілянської районної державної адміністраціїЗАЄЦЬ

Юрій Володимирович

начальник Смілянського районного відділу  Управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою)ЗИРЯНОВА

Зоя Григорівнаголовний лікар Смілянської центральної районної лікарні ім. Софії Бобринської (за згодою)ЗОЛОТАРЬОВА

Оксана Іванівна

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Смілянської районної державної адміністраціїКУЗЬМЕНКО

Любов Володимирівна

начальник відділу економіки та житлово-комунального господарства Смілянської районної державної адміністраціїКОЦУКОНЬ

Людмила Миколаївна

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Смілянської районної державної адміністраціїЛІСОВИЙ

В'ячеслав Анатолійович


начальник управління соціального
захисту населення Смілянської районної державної адміністрації


МЕЛЬНИК

Василь Миколайович

начальник відділу освіти Смілянської районної державної адміністраціїМІЩЕНКО

Олег Євгенійович

начальник Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)
НЕСТЕРЕНКО

Тетяна Володимирівназаступник начальника Смілянського районного відділу міграційної служби України в Черкаській області (за згодою)РАК

Любов Іванівна


начальник фінансового управління Смілянської районної державної адміністраціїРИЖКОВА
Людмила Вікторівна

завідувач архівного сектору Смілянської районної державної адміністрації


СТАРОВОЙТОВ

Володимир Петрович

військовий комісар Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату (за згодою)

СТРІЛЕЦЬ

Володимир Володимирович

начальник Смілянського управління Державної казначейської служби України  Черкаської області (за згодою)ТАРАХТІЙ

Володимир Володимирович

керуючий справами виконавчого апарату Смілянської районної ради Черкаської області (за згодою)ЯЦЕНКО

Володимир Семенович

керівник Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області  (за згодою)

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                  В.Бандурко

Додаток

до розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації 

від 22 лютого 2019 року № 39

СКЛАД

робочої групи районної державної адміністрації зі сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України 31 березня 2019 року на території Смілянського районуГлізнецов

Сергій Володимирович

заступник голови районної державної адміністрації


Задорожня

Лариса Іванівна


Бандурко

Валерія Олегівнакерівник апарату районної державної адміністрації


начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату районної державної адміністраціїЧлени робочої групи:


Бердник

Юрій Олександрович

начальник відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації


Мельник

Василь Миколайович

начальник відділу освіти районної державної адміністраціїНечипоренко

Алла Михайлівна


завідувач сектору культури районної державної адміністрації


Портянко

Віталій Вікторович

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

Начальник відділу організаційної роботи,

внутрішньої політики та управління

персоналом апарату                                                                            В. Бандурко