×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про категоризацію об’єктів туристичної інфраструктури

27 Серпня 2018, 10:39

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2018 № 4501-06/35128-06 щодо змін, які відбулися у процедурі встановлення категорій готелям, та необхідності обов’язкового отримання свідоцтва про встановлення категорії, повідомляємо.

Урядом прийнято постанову від 26.07.2018 № 607, якою внесено зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, та встановлено, що сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.

Абзацом другим статтею 1 Закону України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності“ визначено, що акредитація органів з оцінки відповідності - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Відповідно до Положення про Національне агентство з акредитації України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2017 №      161, національним органом з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ).

Роботи з сертифікації та оцінювання готелів у Черкаській області здійснює Орган з сертифікації ДП „Черкасистандартметрологія“, який акредитований НААУ для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0472) 33-07-11, 36-12-15, 37-12-17, 33-30-82 ДП „Черкасистандартметрологія“ (м. Черкаси, вул. Гоголя, 278).

Також повідомляємо, що згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про туризм“ від 15.09.1995 № 324/95-ВР об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.