×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Щодо безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до транспортної інфраструктури

21 Березня 2018, 10:16

В основному законі держави, Конституції, визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Для утвердження і забезпечення прав і свобод людини, за час незалежності було прийнято велику кількість нормативних актів, частина з яких присвячена питанням осіб з інвалідністю.

Зробивши конвенцію ООН про права інвалідів частиною свого законодавства, Україна визнала, що для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб з особливими потребами важливою є доступність фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв'язку, оскільки вона дає змогу інвалідам повною мірою користуватися всіма правами людини й основоположними свободами.

Доступність транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів діяльності райдержадміністрації.

Відповідно до ст. 28 Закону України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства,  організації  та  фізичні  особи - підприємці,  що  здійснюють  транспортне обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання   транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об'єктів, яке б дало змогу особам з інвалідністю безперешкодно користуватися їх послугами.

Слід зазначити, що за останні роки відбулися певні позитивні зрушення в районі щодо дообладнання необхідними засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до існуючих об'єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури, елементів благоустрою населених пунктів.

Але, незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для інвалідів залишається актуальним.

У 2018 році райдержадміністрацією доведено до відома перевізників щодо необхідності в оновленні транспортного парку та придбанні транспортного засобу для пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 

3 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» цьому питанню приділяється значна увага при визначенні переможців конкурсу на перевезення пасажирів на районних маршрутах.

На сьогодні, на двох автобусних маршрутах  № 129 «ст. ім. Т.Г. Шевченко - с. Мале Старосілля» ФОП Кредзинського Ю.Я. та  № 150 «с. В.Яблунівка – райлікарня» ФОП Плюти О.О. перевезення здійснюються транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.