×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Розпорядження "Про затвердження Змін до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Смілянської районної державної адміністрації"

01 Березня 2017, 16:05

ПРОЕКТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


лютого 2017 рокуПро затвердження Змін до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Смілянської районної державної  адміністрації


 Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»:

 1. Затвердити Зміни до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Смілянської районної державній адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації від 03 липня 2014 року № 182, зареєстрованого в Смілянському міськрайонному управлінні юстиції 15 липня 2014 року за № 3/160, що додаються.

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації  в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня його офіційного опублікування в газеті «Смілянські обрії».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.


Голова державної адміністрації                                                          О.Б. Беззубий


Зміни
до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Смілянської районної державної адміністрації


1. У пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

«На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.»;

абзац третій після слів «роботи Центру» доповнити словами «, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення)»;

абзац четвертий після слів «фізичними можливостями» доповнити словами «та у разі потреби зручними сходами з поручнями»;

доповнити пункт після абзацу четвертого абзацом такого змісту:

«У приміщенні Центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.».

У зв’язку з цим, абзац п’ятий вважати абзацом шостим.


2. В абзаці дев’ятому пункту 6 слова «з використанням телефонного зв’язку» замінити словами «та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку)».


3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

«Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується  на видному та у доступному місці.».


4. У пункті 9:

абзац перший після слів «та облаштовується» доповнити словами «столами для оформлення документів та»;

доповнити пункт після абзацу першого абзацами такого змісту:

«У секторі очікування облаштовуються не менш як 10 місць для суб’єктів звернень.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.».


5. Пункт 10 доповнити новим другим реченням такого змісту: «Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів.».


6. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.».


7. У пункті 12:

абзац другий після слів «його місцезнаходження» доповнити словами «та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць  для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)»;

абзац третій після слів «роботи Центру» доповнити словами «, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)»;

абзац четвертий після слів «через Центр» доповнити словами «, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)».


8. Перше речення пункту 13 після слів «через Центр» доповнити словами «, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)».


9. Пункт 16 викласти у такій редакції:

«16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.».


10. Пункт 20 після слів «розташування Центру» доповнити словами «(його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)».


11. У пункті 21 слово «повною» замінити словом «вичерпною».


12. У пункті 27:

доповнити пункт після слів «в Центрі» словами «або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого Центру  (в разі їх утворення»);

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно  від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності  або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.».


13. Пункт 29 викласти у такій редакції:

«29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.».


14. У пункті 30 слова «уповноваженим представником» замінити словами «представником (законним представником)».


15. Пункт 35 після слів «а також» доповнити словами «бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги  (в Центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення),».


16. Пункт 37 після слів «телекомунікаційного зв’язку» доповнити словами «або поштовим відправленням».


17. Пункт 40 після слів «робочого дня» доповнити словами «з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги».


18. Пункт 41 після слів «від Центру» доповнити словами «(його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення)», а після слова «шляхом» – словами «отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх».


19. Пункт 45 після слів «до Центру» доповнити словами «(його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення)».


20. У пункті 47:

в абзаці першому слово «розписку» замінити словом «підпис», а слова «уповноваженому представникові» – словами «представникові (законному представникові»);

абзац другий після слів «суб’єктом звернення» доповнити словами «зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив Центр, і».


21. У пункті 51 слова «, результат надання адміністративної послуги» виключити.


 Керівник апарату державної адміністрації                                                  О.М. Ковальська