×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Соціально-економічний паспорт

11 Травня 2020, 22:48

Адреса Смілянської районної державної адміністрації

Поштовий індекс 20700 місто Сміла вулиця Незалежності,37

Код 04061276 телефон 4-24-39;2-00-60 Факс 4-24-39

Електронна пошта: smilarda@smilarda.gov.ua

 

 

Загальні відомості про район

 

Дата утворення району: 7 березня 1923 року

Площа: 900 кв.км. 4,3  відсотка території області

Відстані від районного центру до міста Черкаси

-

- залізницею – 23 км.

-

- автошляхом - 30 км.

Географічні дані

 

Район розташований у  лісостеповій зоні  в південно-східній частині Черкаської області.

Територією району протікає 7 річок.

Сріблянка, Медянка, Балаклейка, Лебединка, Шостачка, Гнилий Ташлик, Сирий Ташлик, Тясмин.

 

Кордони

 

Межує з: Городищенським, Черкаським, Кам'янським, Шполянським районами області та Новомиргородським районом Кіровоградської області.

 

 

 

Адміністративно-територіальні одиниці

 

Міст -

Селищ міського типу -

Сіл 33

Селищ 4

 

 

Чисельність населення на 01.01.2012

33,0 тис.чол.

2,6 % від населення області

у тому числі:

 

сільське

33,0 тис.осіб

міське

-

 

Коротка історична довідка

 

Пам’ять про давніх пращурів і недалеке минуле Смілянського району зберігають 75 пам’яток історії, культури та археології. Залишки городищ, поселень і кургани скіфського часу збереглися біля сіл Будки, Гуляй-Городок, Ковалиха, Макіївка, Пастирське (VІ-ІІІ ст. до нашої  ери), Плескачівка та ін. На території району 30 курганів.

Відлуння епох відчувається, коли дивишся на церкви: Воскресіння – у Костянтинівці, Богородиці – у Куцівці, Покровську – у Мельниківці, Дмитріївську – у Тернівці, Троїцьку – у Сунках. Всі вони збудовані у ХVІІ – ХІХ століттях.

В с. Попівка жив і творив лауреат Нобелівської премії (1908 рік) Мечніков Ілля Ілліч. Село Сунки прославилося всесвітньо відомими вишивками княгині Яшвіль, село Пастирське – виробами “димної” кераміки, в селі Ташлик було збудовано перший цукровий завод на паровій тязі. Вже на початку ХХ століття Холоднянська економія стала відомим в Європі центром по селекції цукрових буряків. Цей край є батьківщиною відомого цукрозаводчика П.Ф.Симиренка.

Смілянщина дала світові одного з талановитих митців “Українського Відродження” 20-х років минулого століття Т.С.Осьмачку (1895-1962), який народився у селі Куцівці.

У ХVІІІ ст. Смілянщина – один з осередків формування гайдамацьких загонів на Україні, район найбільшого піднесення цього руху набув під час Коліївщини.

Безсмертною славою увінчали себе земляки у роки Великої Вітчизняної війни. Шестеро з району були удостоєні звання Героїв Радянського Союзу.

 

 

Природні ресурси

 

Смілянський район розташований на Придніпровській височині. Поверхня – підвищена хвиляста лісова рівнина, що має загальний похил на південний схід і розчленована ярами, балками, прохідними долинами.

Корисні копалини: граніти, лабрадорит, габро, сієніти, діабази, гіпс, глини, графіт, каолін, торф.

Нещодавно в селі Носачів відкрито родовище апатитільтенітових руд.

Грунти характерні чорноземи типові малогумусні, темно-сірі опідзолені; є також сірі лісові. Клімат на території помірно континентальний з м»якою зимою і теплим літом.

 

Заповідники

 

До природоохоронних територій району належать 4 заказники, 2 із яких комплексні (Теклинська лісова дача і Сунківський – лісові масиви на хвилястому рельєфі) та 2 гідрологічні (Сунківське та Ірдинське болото, що є регуляторами гідрологічного  режиму місцевості) і заповідне урочище «Юрова гора», особливіть якого полягає у гористому рельєфі із насадженнями листяних порід та 3 пам»ятки природи: 2 ботанічні (дерево-екзот чорний  горіх віком до 200  років у м. Сміла та насадження бука віком 90-100 років у Будянському лісництві) і 1 геологічна – Березняківський кар’єр із покладами житомирських гранітів на правому березі р. Тясмин.

 

 

Структура земельного фонду

 

Територія, усього

93,4 тис.га

у тому числі сільськогосподарські угіддя

60,9 тис.га

від площ сільськогосподарських угідь області

4,2 %

із них: рілля

52,4тис.га

Ліси і інші лісовкриті площі

25,1 тис.га

Забудовані землі

3,4 тис.га

Землі водного фонду

0,9 тис.га

Інші землі

0,3 тис.га

 

Питома вага району  в економіці області

 

Продукція промисловості

-

Товари народного споживання

-

Валова продукція сільського господарства

-

у тому числі:

 

рослинництво

-

тваринництво

-

Промисловість

 

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі - 31 один.

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

9,9

у тому числі

-

видобування енергетичних  матеріалів

-

видобування неенергетичних матеріалів

-

Обробна промисловість

90,1

у тому числі

 

харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

90,1

Легка промисловість

-

у тому числі

 

текстильна промисловість та пошиття одягу

-

виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

-

Хімічна та нафтохімічна промисловість

-

у тому числі

-

хімічне виробництво

-

виробництво гумових та пластмасових виробів

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів)

-

Металургія та оброблення металу

-

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

-

у тому числі

 

виробництво машин і устаткування

-

виробництво електричного та електронного устаткування

-

виробництво транспортного устаткування

-

Виробництво та розподілення електроенергії, газу

-

Інші галузі

-

 

 

Промислове виробництво

 

Темп росту за останні три роки

116,0 %

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення

3232,8 грн.

 

Фінансовий стан промислових підприємств

Частка збиткових підприємств

-

Фінансові та кредитні установи

Назва

Статутний капітал

Кількість філій

Кількість працюючих

-

-

-

-

Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів  на 1 особу

650,7 грн.

Податкові надходження на 1 особу

704,7 грн.

Частка простроченої заборгованості:

дебіторської

кредиторської

 

-

-

 

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу –  4,7 дол. США.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту (на 01.06.13)

1,12 %

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами (на 01.06.13)

149,2 дол.США

 

Залізничний транспорт

 

Залізничні станції

4 одиниць

 

Автомобільний транспорт

 

Підприємства, що виконують пасажирські перевезення

5 одиниць

Підприємства, що виконують вантажні перевезення

-

Автомобільні дороги

320,5 км.

у тому числі

 

загальнодержавного значення

99,6 км.

республіканського значення

-

місцевого значення

220,9 км.

 

Зв’язок загального користування

 

Телефонний зв’язок

-

у містах

-

у селах

4295 апаратів

Міські телефонні станції

-

Сільські телефонні станції

22 одиниць

Кількість основних телефонів на 100 жителів

-

Вишки мобільного зв’язку

12 одиниць

 

Поштові заклади

-

у тому числі:

 

районні відділи

1  одиниць

сільські відділи

27 одиниць

 

Сільське господарство

 

Агропромислові формування

84 одиниць

у тому числі:

 

колективні сільгосппідприємства

2 одиниць

приватні підприємства

2 одиниць

господарські товариства

18 одиниць

фермерські господарства

53 одиниць

інші суб’єкти господарювання

9 одиниць

Структура валового виробництва сільського господарства

 

рослинництво

62 %

тваринництво

38 %

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)

6735 грн.

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Назва

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств) тис.тонн

Середня урожайність

ц/га

Зерно та зернобобові культури

51,3

44,0

Цукровий буряк

-

-

Соняшник

17,7

29,4

Ріпак

-

-

Картопля

-

-

Овочі

-

-

 

 

Назва

Виробництво тваринницької продукції

(усі категорії господарств)

М’ясо

5755 тонн

Молоко

8300 тонн

Яйце

5531 штук

Риба

-

 

Споживчий ринок

 

Підприємства торгівлі

150 одиниць

у тому числі магазини

127 одиниць

Підприємства ресторанного господарства

14 одиниць

Зареєстровані ринки

3  одиниць

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

(у середньому за 2012 рік)

2736,3 грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту області

 

5,5 %

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу  (у середньому за рік)

 

52,6; 56,7 грн.

 

Мале підприємництво

 

Кількість малих підприємств

110 одиниць

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

694 чол.

Обсяг виробленої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами

202296,9 тис. грн.

Питома вага виробленої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області

13 %

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до районного бюджету

18,4 %

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

1140 одиниць

 

Соціальний захист

 

Чисельність пенсіонерів

9790 чол.

у тому числі:

 

за віком

7295 чол.

по інвалідності, регресники

2124чол.

за вислугою років

137 чол.

які отримують соціальні пенсії

234 чол.

Міністерства оборони України

-

Міністерства внутрішніх справ України

-

Служби безпеки України

-

 

Трудові ресурси

 

Всього

17,8 тис.чол.

у тому числі:

 

працездатне населення у працездатному віці

17,8 тис. чол.

особи старшого віку, зайняті в економіці

-

підлітки, зайняті в економіці

-

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

5,9 тис. чол.

у тому числі:

 

в промисловості

0,3 тис. чол.

в сільському господарстві

1,9 тис. чол.

в державному управлінні

0,3 тис. чол.

в інших галузях

3,4 тис. чол.

 

Демографічні дані

 

Народилось

233 чол.

Померло

502 чол.

Щільність населення на 1 кв. км.

36,7 чол.

 

Дитячі будинки сімейного типу

 

 

Назва

Одиниць

Кількість влаштованих дітей

Дитячі будинки сімейного типу – всього

-

-

у тому числі утворені з початку 2010 року

-

-

Стан ринку праці

 

Рівень зайнятості

35 %

Рівень безробіття

0,8 %

 

Гуманітарна сфера

Освіта

Вищі навчальні заклади IV-рівня акредитації, ІІІ-рівня акредитації

-

Чисельність студентів

-

Чисельність викладачів

-

Вищі навчальні заклади ІІ-рівня акредитації, І-рівня акредитації

-

Чисельність студентів

-

Чисельність викладачів

-

Професійно-технічні навчальні заклади

-

Чисельність учнів

-

Чисельність викладачів

-

Денні загальноосвітні навчальні заклади

24 одиниць

Чисельність учнів

2120 чол.

Чисельність вчителів

393 чол.

Навчально-виховні заклади (інтернати)

-

Чисельність учнів

-

Чисельність вчителів

-

Постійні дошкільні заклади

24 одиниць

Чисельність дітей

55,7 чол.

Кількість персоналу

123 чол.

Дитячі позашкільні установи (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші)

1 одиниць

Чисельність дітей

539 чол.

Шкільні бібліотеки

24 одиниць

Книжкові магазини

-

 

Охорона здоров’я

Лікувальні заклади, поліклініки, амбулаторії, профілакторії - всього

8 одиниць

Кількість ліжок

190

Кількість лікарів

81 чол.

Кількість середнього медичного персоналу

210 чол.

Санаторії-профілакторії

-

Кількість ліжок

-

Курортно-оздоровчі будинки відпочинку

-

Кількість ліжок

-

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

57,6 ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

560 відвідувань за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

169,7 відвідувань за зміну

Фельдшерсько-акушерські пункти

29 одиниць

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

24,5 чол.

Аптеки

8 одиниць

 

Культура

Назва

Одиниць

Кількість працюючих (чол.)

Кінозали

-

-

Бібліотеки

33

47

Заклади культури клубного типу

33

62

Музеї (включаючи філіали)

5

-

Будинки культури

21

47

Центри дозвілля

-

-

Сільські клуби

12

15

Клуби за інтересами

29

509

Дитячі музичні школи

1

14

Дитячі школи мистецтв

-

-

Дитячі художні школи

-

-

 

Перелік найвизначніших пам’яток

Найвизначніші пам’ятки

Одиниць

Кількість обслуговуючого персоналу (чол.)

Історії

40

-

Архітектури

-

-

Культури

40

-

Природи

-

-

Археології

35

-

Інші

-

-

 

Приєднані файли

___.doc