×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Інформація щодо категорізації об’єктів туристичної інфраструктури

05 Травня 2016, 15:11

З метою недопущення порушення чинного законодавства, інформуємо, що відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР забороняється об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг із розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Власник об’єкта (готелю), якому встановлено категорію, зобов’язаний розмістити на фасаді будівлі знак категорії об’єкта із зазначенням свідоцтва про встановлення категорії, його серію та номер, відповідно до вимог Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470.

Згідно з порядком встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 29.07.2009 № 803 (далі - Порядку) встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення, здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям, а саме комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України із встановлення категорій готелям (далі - Комісія).

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом від 19.02.2016 № 267 така Комісія утворена.

Оцінювання відповідності готелю по вимогам певної категорії, відповідно до пункту 8 Порядку, встановлюється за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). Відповідно до пункту 10 Порядку Орган з сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії Комісії, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення (перелік документів щодо результатів оцінювання готелю додається).

Роботи з сертифікації та оцінювання готелів у Черкаській області здійснює Орган з сертифікації ДП «Черкасистандартметрологія», який призначений Мінекономрозвитку для виконання робіт у державній системі сертифікації.

Додаткову інформацію можна отримати та телефонами: (0472) 36 12 15,   36 12 17 або 45 74 37 ДП «Черкасистандартметрологія» (м. Черкаси,  вул. Гоголя, 278).

 

Перелік

документів про результати оцінювання готелю

1 Супровідний лист з описом додатків до нього;

2 Оригінал звіту про оцінку відповідності, що містить інформацію про виконання вимог таблиці 1 розділу 5 «Вимоги до готелів різних категорій» та розділу 6 «Загальні вимоги щодо урахування потреб інвалідів» ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», а також пропозиції щодо встановлення готелю відповідної категорії;

3 Копія опитувальної анкети попереднього аналізу для проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та/або оцінювання засобу розміщення;

4 Копія сертифікату відповідності вимогам рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища;

5 Копія сертифікату відповідності, що посвідчує клас обслуговування закладу харчування (обов’язково для готелів категорій «чотири зірки» та «п'ять зірок»);

6 Копія сертифікату відповідності, що посвідчує категорію перукарні (обов'язково для готелів категорій «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок»);

7 Інформаційні матеріали про готель в друкованому та електронному вигляді (буклети, фото об'єкта та приміщень, номерний фонд (всі наявні типи номерів), заклад ресторанного господарства, приміщення, де надаються додаткові послуги (перукарські, косметичні, конференц-центр тощо), а також фото, що свідчать про виконання вимог щодо урахування потреб інвалідів тощо).