×

Діяльність РДА

Район сьогодні

№ 195 від 22.07.2014 "Про посилення нагляду за дітьми, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, перебувають в складних життєвих обставинах"

17 Вересня 2014, 16:10

22.07.2014

 

№ 195

 

 

Про посилення нагляду за дітьми,

які виховуються в сім’ях опікунів,

піклувальників, прийомних сім'ях,

перебувають в складних життєвих

обставинах

 

Відповідно до статті 6, підпункту 1 статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року»,  на виконання підпункту 1 пункту 5 Указу Президента України від 01.06.2013 № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 № 329/409/652/502,  з метою здійснення нагляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими  батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, за сім’ями, діти в яких перебувають в складних життєвих обставинах:

 

1. Затвердити заходи щодо посилення нагляду за дітьми, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, перебувають в складних життєвих обставинах, що додаються.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам сільських рад, іншим виконавцям, зазначеним у заходах, забезпечити їх виконання та щорічно до 15 грудня інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків та службу у справах дітей райдержадміністрації.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                         С.П. Тимофієв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

22.07.2014 № 195

 

 

ЗАХОДИ

щодо посилення нагляду за дітьми, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, перебувають в складних

життєвих обставинах

1. Забезпечити неухильне виконання спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації,

районний центр    соціальних служб для сім’ї

дітей та молоді,

кримінальна міліція у справах дітей                                                                                                     Смілянського МВ  (з обслуговування м.Сміла  та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області,

центральна районна лікарня

Постійно

 

 

2. Відповідно до п. 53 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, з метою недопущення формального підходу щодо складання службою у справах дітей райдержадміністрації щорічного звіту про  функціонування в районі прийомних та опікунських сімей, підвищити відповідальність посадових осіб, причетних до його підготовки.

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

районний центр    соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Смілянський МВ (з обслуговування м.Сміла  та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області,

центральна районна лікарня

щорічно до 15 грудня

 

 

3. Проводити засідання координаційних нарад з питань соціального захисту дітей, дотримання їх прав, профілактики бездоглядності та правопорушень серед них  за участю структур, причетних до роботи з дітьми.

Служба у справах дітей  райдержадміністрації

щоквартально

 

4.  Забезпечити раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах,  та надання їм адресної допомоги.

Виконавчі комітети сільських рад,

служба у справах дітей райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

районний центр    соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

кримінальна міліція у справах дітей                                                                                               Смілянського МВ (з обслуговування м.Сміла  та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області,

центральна районна лікарня

Постійно

 

5. Удосконалювати  ведення обліку сімей та  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та проведення систематичних перевірок умов їх утримання, виховання.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді,

служба у справах  дітей райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських рад

Постійно

 

 

6. Проводити вилучення дитини із сім’ї лише при безпосередній загрозі її життю і здоров’ю, виключно як крайню міру захисту дитини та в зв’язку з негативним результатом соціального супроводу.

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

кримінальна міліція у справах дітей                                                                                                     Смілянського МВ  (з обслуговування м.Сміла  та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області,

виконавчі комітети сільських рад

 

 

7. Забезпечити своєчасне взаємоінформування  про батьків, які порушують права й обмежують законні інтереси дитини, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Виконавчі комітети сільських рад,

служба у справах дітей райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

районний центр    соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

кримінальна міліція у справах дітей                                                                                                     Смілянського МВ (з обслуговування м.Сміла  та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області,

центральна районна лікарня

Постійно

 

8. Проводити благодійні акції, спрямовані на надання дітям пільгових категорій, дітям, які потрапили у складні життєві обставини, необхідної допомоги із залученням підприємств, установ, організацій.

Виконавчі комітети сільських рад,

служба у справах дітей райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

 

 

 

 

Заступник керівника апарату-

начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату державної

адміністрації                                                                               Л.І.Задорожня