×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Розпорядження від 29.05.2020 № 97 "Про підготовку та проведення  оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2020 року"

07 Жовтня 2020, 16:22

СМІЛЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29.05.2020
 
№ 97
 

Про підготовку та проведення 

оздоровлення, відпочинку дітей,

учнівської молоді влітку 2020 року

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 22, пункту 9 частини 1 статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 13.03.2020 №159 «Про підготовку та проведення оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2020 року», районної програми оздоровлення та відпочинку учнівської молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.04.2017                  № 22-2/VІІ, з метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування дітей під час літніх канікул 2020 року:

1. Утворити районний штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2020 року (далі – районний штаб) та затвердити його склад, що додається.

2. Установити, що основним завданням районного штабу є сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді району, здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування, збереження і розвитку їх мережі, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Відповідно до покладеного завдання районний штаб:

1) проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, профспілок, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення ними оздоровлення та відпочинку дітей і молоді;

2) здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади визначених чинним законодавством завдань щодо підтримки 
та організації функціонування дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

3) подає в установленому порядку розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Районний штаб у своїй діяльності з процедурних питань керується Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший допоміжний орган районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням  районної  державної адміністрації від 20.11.2009 № 367 «Про допоміжні органи  райдержадміністрації».

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських рад передбачити в місцевих бюджетах кошти на оздоровлення та відпочинок не менше 75 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 100 відсотків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації,  службі у справах дітей райдержадміністрації, виконавчим  комітетам сільських рад, профспілковим органам Смілянського району:

1) вжити заходів щодо створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, недопущення скорочення кількості дітей, які потребують оздоровлення,  порівняно з літнім періодом 2019 року та забезпечити охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку не менше 75 відсотків;

2) сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району  незалежно від форми власності та підпорядкування;

3) оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно
до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей
з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей-учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

4) продовжити роботу щодо залучення позабюджетних, спонсорських і батьківських коштів для організації оздоровлення дітей;

5) забезпечити формування банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, рекомендувати адміністрації ТОВ  «Дитячий оздоровчий  табір «Тимурівець»:

1) вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення якісними продовольчими товарами, лікарськими засобами, створення належних умов проживання та змістовного дозвілля дітей, зокрема сприяння придбанню для комунальних закладів оздоровлення та відпочинку медичного обладнання, засобів протипожежної безпеки, спортивного і туристичного інвентарю, музичних інструментів, художньої та освітньої літератури, кіно- і відеопродукції; 

2) сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих послуг в частині земельного податку, послуг житлово-комунальної сфери, енергозабезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації сприяти оздоровленню дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляють до обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

7. Комунальному некомерційному підприємству «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради:

1) забезпечити контроль за організацією надання медичної допомоги дітям у дитячих оздоровчих закладах незалежно від форм власності за територіальним принципом;

2) здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

3) вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми в дитячих оздоровчих закладах висококваліфікованих медичних працівників. Забезпечити проходження ними профілактичних медичних оглядів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 „Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927.

8. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації,  сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, рекомендувати Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації ТОВ  «Дитячий оздоровчий  табір «Тимурівець», виконкомам сільських рад:

1) розглянути на засіданнях районних комісій з питань оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді, нарадах, семінарах питання  протипожежного стану в навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку району;

2) забезпечити контроль за виконанням заходів з безпеки дітей на водних об’єктах відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04 травня 2017 р. за № 566/30434, зокрема за наявністю паспортів пляжу, підводної частини акваторії пляжу, водолазного обстеження дна та очистки акваторії пляжу, сезонного рятувального посту, укомплектованого підготовленими матросами-рятувальниками та оснащеного необхідним рятувальним майном.

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, рекомендувати Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації ТОВ  «Дитячий оздоровчий  табір «Тимурівець»:

1) передбачити відрахування коштів на виконання протипожежних заходів для приведення дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в належний протипожежний стан;

2) не допускати експлуатацію об’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії дітей, із неусунутими недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

10. Службі у справах дітей районної державної адміністрації, рекомендувати Смілянському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області:

1) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, дотримання чинного законодавства щодо заборони тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв у громадських місцях; посилити контроль за технічним станом транспортних засобів й автошляхів, якими будуть перевозитися діти до оздоровчих закладів, та встановленням відповідних дорожніх знаків, а також за оперативною обстановкою під час перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу дітей автомобільним транспортом;

2) здійснювати контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць відпочинку й оздоровлення дітей.

11. Рекомендувати Смілянському міськрайонному управлінню Головного управління   Держпродспоживслужби в Черкаській області   здійснювати, згідно з вимогами  чинного законодавства, державний санітарний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при підготовці до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, якістю харчування дітей з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь та інфекційних захворювань, а також епідемічних ускладнень.

12. Рекомендувати адміністрації ТОВ  «Дитячий оздоровчий  табір «Тимурівець», відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити укомплектування закладів оздоровлення і відпочинку кваліфікованими кадрами вихователів, медичним персоналом, працівниками харчоблоків з досвідом роботи у дитячих закладах та належним рівнем гігієнічних знань. 

13. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, головному спеціалісту  з питань інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації,  виконкомам сільських рад висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії. 

14. Виконавцям, зазначеним у розпорядженні, до 20 червня, 20 липня, 20 серпня 2020 року подавати до райдержадміністрації інформацію про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської молоді, до 20 вересня 2020 року - про підсумки проведених заходів.

15. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю  на  заступника голови районної державної адміністрації Пономаренка Івана, відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

 

Голова                                                                                            Валерія БАНДУРКО

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Смілянської районної державної адміністрації
 
29 травня 2020 р. № 97

 
 

СКЛАД

 районного  штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2020 року

 

Пономаренко 

Іван Михайлович 
заступник голови районної державної адміністрації, керівник  районного штабу
 
 
Мельник  

Василь Миколайович
начальник  відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, заступник керівника районного штабу

 
Євзюра Олександра Володимирівна
методист  відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, секретар районного штабу

 
Члени  районного  штабу:

 

Баранюк  

Зоя   Георгіївна
начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

 
Бердник

Юрій Олександрович
завідувач сектору з питань  цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії   з правоохоронними органами  райдержадміністрації

 
Бондаренко 

Геня  Адольфівна
голова районної профспілкової організації працівників АПК (за згодою)

 
 
 
Заєць

Юрій  Володимирович 
 начальник Смілянського райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області  (за згодою)  

 
Лісовий 

В’ячеслав Анатолійович
начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 
Нечипоренко               

Алла Михайлівна
спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту сектору культури райдержадміністрації

 
Проценко 

Тетяна Григорівна
головний лікар комунального некомерційного підприємства  «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради (за згодою) 

 
Рак 

Любов Іванівна
начальник фінансового управління райдержадміністрації

 
Буштрук 

Денис Сергійович
начальник відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

 
Щербаков 

Микола Анатолійович 
начальник Смілянського районного управління Головного управління   Держпродспоживслужби  в Черкаській області (за згодою)

 
 

 

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту райдержадміністрації                                Василь МЕЛЬНИК