joomla template

Меню користувача

Звернення громадян

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

 1. Особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться в приймальні громадян районної державної адміністрації (м.Сміла, вул.Незалежності,37, 4 поверх) в установлені графіком дні та години, виїзні прийоми у додатково визначених місцях.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної  війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у структурному підрозділі, затвердженого наказом керівника.

2. Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі і святкових днів, проводиться  головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

3. Попередній запис на особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації проводиться головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації  не пізніше ніж за 3 дні до дня прийому.

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, мають право на першочерговий  прийом і можуть бути записані безпосередньо у день прийому, але не пізніше, ніж за годину до його початку.

Як виняток, жителі віддалених регіонів району, попередньо можуть бути записані по телефону, або у день особистого прийому, не пізніше, ніж за годину до його початку за умови надання  необхідних для прийому документів.

4. Запис на особистий прийом громадян першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться за день до початку особистого прийому, з 9 00 до 15 00 за телефоном 2 00 60.

5. У разі перенесення особистого прийому голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації з поважних причин (відрядження, відпустка, участь у загальнодержавних та обласних заходах, хвороба тощо) головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації записаним громадянам повідомляється про дату проведення наступного особистого прийому громадян згідно з графіком.

6.На особистий прийом громадян, можуть бути записані лише ті громадяни, звернення яких у поточному році розглядалися на особистому прийомі першим заступником, заступником, або керівником апарату райдержадміністрації відповідно до її напрямів діяльності та компетенції.

7. Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, проводиться після детального вивчення архівних документів із порушеного питання, з'ясування причин, що призвели до нього, за необхідності надаються громадянам детальні роз'яснення та можлива допомога.

8. На особистий прийом не записуються громадяни:

-  звернення яких на день прийому знаходяться на розгляді в райдержадміністрації;

-  які повторно звернулися з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

- які звернулися щодо вирішення питань, що не належать до повноважень райдержадміністрації;

-  які визнані судом недієздатними;

- звернення яких з приводу оскарження рішення були подані з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

9. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

10. Не допускаєься з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

11. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом проводиться співбесіда, за результатами якої з'ясовується:

- прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, статус громадянина, зміст питання, викладеного по суті в письмовій формі;

- до кого із заступників голови райдержадміністрації громадянин звертався та яке прийнято рішення;

- попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді на звернення.

12. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації:

- складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом до голови райдержадміністрації та надає його на розгляд заступникам голови за день до дати прийому. Остаточний список записаних на особистий прийом надається у день прийому не пізніше, ніж за годину до його початку;

- повідомляє по телефону, або письмово громадян, записаних на прийом, про день і час прийому;

- забезпечує підбір матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови райдержадміністрації;

- не пізніше, ніж за два дні до дати прийому, запрошує керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,  інших центральних органів виконавчої влади в районі для надання необхідних матеріалів щодо розгляду звернень громадян записаних на особистий прийом;

- організовує проведення та бере участь у особистому прийомі громадян;

13. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати - героїня";

- інвалідів Великої Вітчизняної війни;

- героїв Соціалістичної праці;

- героїв Радянського Союзу;

- героїв України.

14. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.

15. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чиним законодавством порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Представник громадянина пред'являє довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

16. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому про що обов'язково вноситься відповідний запис до картки особистого прийому.

17. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

18. Відповідні консультації з порушених громадянами питань надаються також головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації .

19. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 №48) та надсилаються згідно з чинним законодавством на розгляд до виконавців.

 

III. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян

 1. Проведення виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації у селах району  здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується щомісячно.

2. Після затвердження головою райдержадміністрації зазначеного графіка, інформація про місце і час проведення виїзного прийому громадян надається головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністраціїне пізніше, ніж за п'ять днів до його проведення, районним засобам інформації, телерадіокомпанії, сільським радам для оприлюднення.

3. Попередній запис на виїзний особистий прийом громадян проводиться відповідальними працівниками сільських рад не пізніше, ніж за день до його проведення.

4. До 13.00 дня, що передує виїзному особистому прийому громадян, головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації передається список громадян, які записалися на особистий прийом, або інформація про відсутність запису.

5. Організацію і проведення особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, у тому числі попередній запис громадян, забезпечують сільські голови відповідних сільських рад та головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації .

6. Графіки виїзних особистих прийомів громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю прийому, оприлюднюються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації в засобах інформації та надсилаються до сільських рад..

7. До 22 числа місяця, що передує місяцю прийому, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації надають головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації пропозиції про час і місце проведення ними виїзного особистого прийому громадян.

8. Узагальнена інформація, підготовлена за наслідками аналізу звернень громадян, поданих на особистому прийомі, включається до відповідних аналітичних довідок.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 3