joomla template

Меню користувача

Оголошення
Оголошення

Оголошення (6)


Середа, 23 листопада 2016, 16:16

Інформує Мельниківська сільська рада

Написав Administrator

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну  ділянку

Лот № 17700 Аукціону № 9226.

Організатор земельних торгів: Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

Виконавець земельних торгів: Приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів».

Характеристика лоту № 17700: Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, місце розташування – Мельниківська сільська рада (за межами населеного пункту) Смілянського району Черкаської області;

Кадастровий номер – 7123785200:02:001:0302; загальна площа – 4,3915 га; цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Умови договору, який укладається на земельних торгах – строк оренди – 7 років. Переможець торгів сплачує виконавцю вартість витрат на підготовку лота у сумі 1295,00 грн. та винагороду у розмірі 50% річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


МЕЛЬНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 16.11.2016 р № 15-2/VII


Про затвердження детального плану

території земельної ділянки  на розі

вулиць Гоголя та Пушкіна в с.Мельниківка


Розглянувши детальний план території земельної ділянки на розі вулиць Гоголя та Пушкіна  розробленого ФОП  Чеберяк Ю.В.,  керуючись ст.25,ст.59 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.8 ст.19 Закону України “ Про регулювання містобудівної діяльності”, п.4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово–комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 “Про Затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні” та враховуючи  протокол громадських слухань, що проведено  03.10.2016 року Мельниківська сільська рада  вирішила:


  1. Затвердити детальний план території земельнорї ділянки  на розі вулиць Гоголя та Пушкіна в с.Мельниківка Смілянського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства.
  2. Детальний план території, зазначений в пункті 1 цього рішення, зберігати у секторі містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства районної державної адміністрації з метою використання при веденні містобудівного кадастру та як невід’ємну частину генерального плану с.Мельниківка.
  3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Смілянської райдержадміністрації та дошці оголошень Мельниківської сільської ради.

Сільський голова                                                               В.І. Ховайба


1. Організатор: Сердюківська сільська рада Смілянського району Черкаської області.

2. Дата визначення переможця: 19.08.2016 р.

3. Предмет конкурсу: закупівля послуг з проведення земельних торгів.

4. Інформація про переможця.

4.1. Повна назва юридичної особи: приватне підприємство «Земекспертцентр».  

4.2. Серія та номер кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, дата їх видачі та вид діяльності: серія МК № 0117 від 28.01.2011 р. та серія МК № 0393 від 13.12.2013 р. - з проведення земельних торгів.

4.3. Юридична адреса: 19200, Черкаська область, Жашківський район,       м. Жашків, вул. Соборна, 26, кв. 67.

Місцезнаходження: 19200, Черкаська область, Жашківський район,             м. Жашків, вул. Соборна, 58-а.

Відповідно до ч.8ст.128, ч.1ст.134, ч.ч.4,6 ст.136 Земельного кодексу України, ст..ст. 6-7,22 Закону України «Про оцінку земель», Наказу Мінагрополітики та продовольства України від 25.09.2012 № 579  конкурсною комісією Макіївської сільської ради проводиться конкурс виконавців робіт із землеустрою .

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку:

- земельна ділянка орієнтовною площею 6,98 га із земель комунальної власності в межах Макіївської сільської ради, яка відноситься до земель водного фонду.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях). а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії ліцензії та сертифікатів інженера-землевпорядника;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 5. Строк подання конкурсної документації: до 20.07.2016 року (включно).

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Макіївка, вул. Центральна, 20.

 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 25.07.2016 року о 9.00 в приміщенні Макіївської сільської ради за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Макіївка, вул. Центральна, 20.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Смілянський район,с. Макіївка, вул. Центральна, 20, телефон для довідок: (04733) 98-7-32, контактна особа: Донець Надія Володимирівна .

1. Мета проведення робіт

Проведення конкурсу з відбору виконавця послуг виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки.

2. Дані про земельну ділянку

Земельна ділянка орієнтовною площею 4,2 га ( став) для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду, яка знаходиться в адміністративних межах Сердюківської сільської ради ( в межах населеного пункту) за адресою:Черкаська область, Смілянський район, с. Сердюківка, урочище «Сердюкове», кадастровий номер 7123788000:01:000:0169.

 

3.Цільове призначення

Землі водного фонду, для рибогосподарських потреб.

4. Умови конкурсу

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця земельних торгів » із зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті  і має містити пропозицію про вартість виконання робіт за підготовку лоту до продажу права оренди ( ч.4 ст.136 Земельного кодексу України) та за проведення земельних торгів. Вартість має бути вказана з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт ( у календарних днях ), а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 12 місяців учасником конкурсу.

Фінансування підготовки лоту до продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах буде здійснюватись за рахунок коштів виконавця земельних торгів (переможця конкурсу), згідно абз.2 ч. 5. ст. 136 Земельного кодексу України.

Переможець конкурсу самостійно проводить підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно ч.4 ст.136 Земельного кодексу України.

Прийняття заяв припиняється за п'ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні  комісії.

Переможець конкурсу з відбору виконавця  земельних торгів  в процесі підготовки до торгів повинен виготовити всю необхідну документацію            ( паспорт водного об'єкта, документацію із  землеустрою) на об'єкт. Вартість виконаних робіт буде йому повернута переможцем земельних торгів на конкурентних засадах.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 

5. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців

5.1.Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою,оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 26.09.2012 № 1655/21967 (далі-Порядок) та з додатком 4 Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою,оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах , затвердженого рішенням Сердюківської сільської ради  від 29.01.2016 № 5-3/ѴІІ.

 

5.2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця).

 

5.3. Згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Положення (для претендента – фізичної особи – підприємця).

 

5.4. Копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – фізичної особи – підприємця).

 

5.5. Копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.

5.6. Інформація про продані лоти за 2013, 2014, 2015 роки та відповідний період 2016 року ( на день подачі заяви) ( земельні ділянки та/або права на них): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни ( коефіцієнт, який отримуємо при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них) з копіями протоколів земельних торгів по кожному лоту(для претендента на проведення земельних торгів).

6. Строки подання конкурсної документації

До 12 серпня 2016 року включно.

 

7. Поштова адреса, за якою подаються документи

20753, Черкаська область, Смілянський район, село Сердюківка, вулиця Д.Лопатка, 66, Сердюківська сільська рада.

 

8. Інформація про проведення конкурсу

Конкурс відбудеться 19 серпня 2016 року о 10.00 в приміщенні Сердюківської сільської ради за адресою : Черкаська область, Смілянський район, с. Сердюківка, вул. Д.Лопатка, 66.

 

9.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони

Черкаська область,Смілянський район, с.Сердюківка, вулиця      Д.Лопатка, 66, Сердюківська сільська рада,  телефони  для довідок : (04733) 98-4-36, 0680430546, контактна особа : Ресенчук Михайло Володимирович.

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах.

 

2. Дані про земельну ділянку:

- земельна ділянка орієнтовною площею 4,8га із земель комунальної власності в межах Ротмістрівської сільської ради, яка відносяться до земель водного фонду.

 

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях). а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії ліцензії та сертифікатів інженера-землевпорядника;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

 

5. Строк подання конкурсної документації: до 08.07.2016 року (включно).

 

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Михайлівська, 18.

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 15.07.2016 року о 11.00 в приміщенні Ротмістрівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул.Михайлівська, 18.

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Смілянський район, с. с. Ротмістрівка, вул.Михайлівська, 18, телефон для довідок: (04733) 95-5-42, контактна особа: Вечорик Тетяна

Петрівна.

 

 

Відповідно до ч.8ст.128, ч.1ст.134, ч.ч.4,6 ст.136 Земельного кодексу України, ст..ст. 6-7,22 Закону України «Про оцінку земель», Наказу Мінагрополітики та продовольства України від 25.09.2012 № 579  конкурсною комісією Макіївської сільської ради проводиться конкурс виконавців робіт із землеустрою .

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку:

- земельна ділянка орієнтовною площею 6,98 га із земель комунальної власності в межах Макіївської сільської ради, яка відноситься до земель водного фонду.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях). а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії ліцензії та сертифікатів інженера-землевпорядника;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

5. Строк подання конкурсної документації: до 20.07.2016 року (включно).

 

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Макіївка, вул. Центральна, 20.

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 25.07.2016 року о 9.00 в приміщенні Макіївської сільської ради за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Макіївка, вул. Центральна, 20.

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Смілянський район,с. Макіївка, вул. Центральна, 20, телефон для довідок: (04733) 98-7-32, контактна особа: Донець Надія Володимирівна .