joomla template

Меню користувача

Новини
Новини

Новини (6)


28df4ab216b8c2940235ef3463dd3b1c Одним із найбільш доступних, і тому поширених засобів захисту своїх прав є звернення зі скаргами, зауваженнями та пропозиціями до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія), що забезпечує розгляд скарг у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості.

До повноважень Комісії належить розгляд скарг на:

1) рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію);

2) дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації.

Розгляд скарги здійснюється лише за умови звернення скаржника протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Термін розгляду скарги становить 30 днів (у деяких випадках може продовжуватись до 45 днів).

Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та/або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.

Розгляд  скарги здійснюється безоплатно.

   Для отримання результатів надання адміністративних послуг:
    1. заявник подає документи на проведення реєстраційної дії;
   2. державний реєстратор видає заявнику опис наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративної послуги;
   3. заявник за кодом, розміщеним на описі наданих документів, виконує пошук відомостей на сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua).
 
   В результаті пошуку можна отримати:
   - сканкопії установчих документів юридичної особи (зареєстрованих після 01.01.2016),
   - виписку в електронному вигляді або відомості про перелік підстав відмови у проведенні дії.

   Доступ державних органів до установчих документів:
   1. державний орган заходить на сайт Міністерства юстиції України  (https://usr.minjust.gov.ua) з використанням логіну та паролю;
  2. замовляє отримання витягу, при виборі переліку інформації, що необхідно внести до документу – є можливість замовити отримання установчих документів;
    3. проводить пошук сформованого витягу;
 4. в результаті пошуку надається можливість завантажити витяг, а також завантажити установчі документи, зареєстровані після 01.01.2016, якщо вони є у реєстраційній справі.

   Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державну реєстрацію у сферах нерухомості та бізнесу в межах України можуть здійснювати нотаріуси.
   Тому для реалізації прав у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації нерухомості можна звернутися до будь-якого нотаріуса в межах України.
   Для реєстрації бізнесу станом на 11.02.2016 року на території Черкаської області можна звернутись до нотаріусів Черкаської області.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнено статтею 42, якою встановлено особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року.

З 25.03.2015 року реєстрація похідного права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 01 січня 2013 року здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного прав, або уповноваженою ними особою. З відповідними заявами про реєстрацію похідного права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення можна звертатися як у реєстраційну службу, так і до нотаріусів.

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв ряд важливих рішень щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція). Зокрема, прийнято розпорядження, яке забезпечить функціонування системи електронних сервісів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 02.03.2015 Президентом підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

Послуга «ОНЛАЙН-ВИТЯГ» дає можливість громадянам через мережуІнтернет отримати електронний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР).

При цьому:

-        для отримання витягу не потрібна реєстрація або використання ЕЦП;

-        витяг формується автоматично в режимі «онлайн» без участі реєстратора;

-        «Онлайн-витяг» надається без підпису реєстратора, але має юридичну силу;

-        сплата за послугу проводиться онлайн за допомогою платіжної картки, яка також виступає ідентифікатором юридичної особи;

-        отримати онлайн витяг можна одразу після сплати.

Типи «онлайн-витягів» аналогічні паперовим , що надаються державними реєстраторами.

Кожен  «онлайн-витяг» має унікальні реквізити, за допомогою яких його можна перевірити та завантажити повторно.

Так само буде реалізована послуга «ОНЛАЙН-ДОВІДКА» – електронна довідка з ЄДР. Її відмінність – довідка міститиме інформацію лише про наявність або відсутність в ЄДР суб’єкта господарювання.

Найближчим часом такий самий механізм онлайн-сервісів буде запроваджено у сфері державної реєстрації майнових прав: з квітня поточного року заплановано запроваджено послуги отримання в електронному вигляді витягу за результатом реєстрації, або рішень про відмову чи зупинення розгляду заяви.

 

 

Начальник реєстраційної служби

Смілянського міськрайонного

управління юстиції Шаблиста С.І.

з 1 вересня 2014 р.
1. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об'єктів.
2. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 
з 1 жовтня 2014 р.
3. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
4. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні   громадянином 25-і 45-річного віку.
5. Реєстрація місця проживання особи.
6. Реєстрація місця перебування особи.
7. Зняття з реєстрації місця проживання особи.
8. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
9. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
10. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
11. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.
12. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
13. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.
14. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.
15. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням.
16. Реєстрація громадського об'єднання.
17. Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання.
18. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту.
19. Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання      .
20. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання.
21. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
22. Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання.
23. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
24. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
25. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
26. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.
27. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
28. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.
з 1 січня 2015 року
29. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).
30. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
31. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).
32. Оформлення та видача проїзного документа дитини
33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
41. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

Вівторок, 02 вересня 2014, 10:00

До уваги жителів району!

Написав Administrator
 16.05.2014 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». Зазначене розпорядження набрало чинності 5 червня 2014 року
 Послуги Державної міграційної служби та Державного реєстратора (з 1.10.2014 ), Реєстраційної служби та, Держземагенства (з 1.01.2015)  можна буде отримати через Центр надання адміністративних послуг Смілянської райдержадміністрації.
 Із зазначених дат органи виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, не будуть приймати заяви суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою).