joomla template

Меню користувача

Сільське господарство

З початком весняно - польових робіт сільгосптоваровиробники широко застосовують отрутохімікати для обробки посівів. Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин зобов’язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєння. В минулому році у зв’язку із порушеннями при масовому застосуванні на посівних площах сільськогосподарських рослин пестицидів, почастішали випадки отруєння та загибелі бджіл.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про бджільництво» фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ.

При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і термін дії токсичності препарату.

Відповідно до пункту 7 «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл.

Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.            Згідно підпункту 5.26 пункту З «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

а)  5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б)  2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об'єктів природно- заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т. д.);

в)  1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про бджільництво» порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Зокрема відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:

а)  неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

б)  порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Зокрема, відповідальність несуть особи, винні у:

  • приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;
  • недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів  і технічних  засобів   їх    застосування;
  • забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;
  • порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів  і   агрохімікатів;
  • застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли  державних  випробувань,   реєстрації,  перереєстрації;
  • невиконанні законних вимог посадових реіб^ які здійснюють державний нагляд і контроль;                                     
  • використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

Для попередження випадків отруєння та загибелі бджіл внаслідок порушення вимог чинного законодавства щодо використання пестицидів та агрохімікатів при обробці посівів сільськогосподарських рослин нагадуємо про необхідність забезпечення належного контролю цих питань та інформування сільгосптоваровиробників щодо їхньої відповідальності згідно із Законами України.

Середа, 05 лютого 2020, 12:31

УВАГА! Просимо взяти участь.

18 лютого 2020 року в м. Києві заплановане проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поводження з непридатними пестицидами в Україні: практичний досвід безпечного перезатарення, вивезення та утилізації».

Метою Конференції є привернення уваги суспільства до негативного впливу непридатних пестицидів та невизначених хімічних речовин на стан довкілля та здоров'я людей, розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо врахування питань поводження з небезпечними відходами при формуванні місцевих стратегій/програм розвитку, сприяння адаптації українського законодавства до європейських вимог та стандартів.

У Інформаційному повідомленні (Додаток) можна ознайомитись з програмою Конференції та умовами участі.

Просимо прийняти участь.

Оскільки мають місце непоодинокі випадки направлення замовниками до міністерства серед документів для проведення консультацій, відповідно до статті 13 Закону, замість повідомлення про оприлюднення проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі - повідомлення) сканованих копій сторінок друкованих засобів масової інформації, де розміщені такі повідомлення, що не дозволяє Мінекоенерго розмістити їх на своєму офіційному веб-сайті.

Враховуючи зазначене, просимо інформувати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про необхідність подання до Мінекоенерго та МОЗ повідомлення, підписанного уповноваженою на це посадовою особою замовника, зміст якого відповідав би вимогам частини п’ятої статті 12 Закону та повідомленню, розміщеному у друкованих засобах масової інформації.

Також просимо інформувати зазначені органи про необхідність направлення такого повідомлення одночасно з розміщенням його у друкованих засобах масової інформації, що дозволить забезпечити заінтересованій громадськості можливість своєчасно долучитися до громадського обговорення проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку у процесі стратегічної екологічної оцінки.

Також просимо під час надання у письмовій формі своїх зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки інформувати замовника про необхідність ретельного виконання всіх без винятку вимог частини другої статті 11 Закону щодо інформації, яка має бути у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

При цьому замовник має забезпечити, щоб така інформація мала безпосереднє відношення до документу державного планування з урахуванням змісту і рівня його деталізації.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку особливу увагу необхідно приділити серед іншого підготовці та опрацюванню інформації стосовно територій, які ймовірно зазнають впливу; екологічних проблем, що стосуються документа державного планування; заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; шляхів врахування зобов’язань, встановлених на міжнародному, державному та інших рівнях, під час підготовки проекту; обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися; заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування.

Крім того інформуємо, що за час, із введення в дію Закону, міністерство отримало понад 250 листів з проектами для проведення консультацій, передбачених частиною першою статтею 13 Закону, і лише біля 110 листів з інформацією про затвердження документів державного планування, більшість з яких були затверджені з порушенням вимог частини першої статті 13 Закону (проекти на розгляд міністерства не надходили).

Зазначене вказує також на те, що переважна більшість проектів документів державного планування, що проходили процедуру стратегічної екологічної оцінки, або не були затверджені, або інформація про їх затвердження, не подавалася до міністерства, що є порушенням вимог статті 16 Закону.

проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку у процесі стратегічної екологічної оцінки.

Також просимо під час надання у письмовій формі своїх зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки інформувати замовника про необхідність ретельного виконання всіх без винятку вимог частини другої статті 11 Закону щодо інформації, яка має бути у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

При цьому замовник має забезпечити, щоб така інформація мала безпосереднє відношення до документу державного планування з урахуванням змісту і рівня його деталізації.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку особливу увагу необхідно приділити серед іншого підготовці та опрацюванню інформації стосовно територій, які ймовірно зазнають впливу; екологічних проблем, що стосуються документа державного планування; заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; шляхів врахування зобов’язань, встановлених на міжнародному, державному та інших рівнях, під час підготовки проекту; обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися; заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування.

Крім того інформуємо, що за час, із введення в дію Закону, міністерство отримало понад 250 листів з проектами для проведення консультацій, передбачених частиною першою статтею 13 Закону, і лише біля 110 листів з інформацією про затвердження документів державного планування, більшість з яких були затверджені з порушенням вимог частини першої статті 13 Закону (проекти на розгляд міністерства не надходили).

Зазначене вказує також на те, що переважна більшість проектів документів державного планування, що проходили процедуру стратегічної екологічної оцінки, або не були затверджені, або інформація про їх затвердження, не подавалася до міністерства, що є порушенням вимог статті 16 Закону.

 

 

Земельні FAQ

 

 

План відповіді

1.

Чи зможу я продати земельну ділянку, яку я передав в оренду?

(Чи зможу я продати землю не тому, хто її орендує?

Чи існують норми, які дають право купівлі землі орендарям?)

1.    Ви маєте право продати земельну ділянку, яка перебуває в оренді.

2.    Але необхідно враховувати, якщо Ви вирішите продати таку земельну ділянку, то орендар має переважне право на її придбання.

3.    Тобто, якщо Ви маєте покупця, який готовий придбати Вашу ділянку за певну ціну, то орендар має першочергове право купити Вашу земельну ділянку, якщо він готовий буде сплатити таку ж саму ціну.

4.    Таким чином, щоб продати земельну ділянку не орендарю, а іншій особі, така особа повинна запропонувати Вам більш високу ціну за земельну ділянку, яку орендар відмовиться за неї платити.

 

2.

Чи припиняється дія договору оренди після того, як я продав земельну ділянку?

1.    Відповідно до чинного законодавства України продаж земельної ділянки іншій особі не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

2.    Тобто, за загальним правилом, дія договору оренди у випадку продажу земельної ділянки не припиняється.

3.    Проте, в тексті саме Вашого договору оренди може бути передбачена інша умова, яка передбачає припинення дії договору оренди землі у випадку продажу земельної ділянки.

4.    Тому, рекомендуємо Вам детально ознайомитися з Вашим договором оренди землі. 

 

3.

За якою ціною я зможу продати земельну ділянку?

1.    Законодавство України не встановлює верхню та нижню межу, за якою Ви маєте право продати земельну ділянку.

2.    Тобто, сторони договору купівлі-продажу земельної ділянки вправі самостійно та на власний розсуд визначати ціну земельної ділянки.

3.    При визначенні  ціни продажу Вашої земельної ділянки рекомендуємо Вам враховувати її місцезнаходження та якість ґрунту.

4.    Для розуміння мінімальної ціни продажу можемо рекомендувати  орієнтуватися на показники  нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні.

5.    Для прикладу ці показники є наступними – від майже 22 тисяч гривень за 1 га ріллі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях до майже 34 тисяч гривень за 1 га ріллі у Черкаській області.

 

4.

Куди потрібно звертатися, щоб укласти  договір купівлі-продажу земельної ділянки?

1.    Після скасування мораторію Ви матимете право вільно та без всіляких обмежень розпоряджатися Вашою земельною ділянкою.

2.    Для цього необхідно буде звернутися до місцевого нотаріуса, який допоможе Вам укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.

 

5.

Чи можу я подарувати свою земельну ділянку (дітям, внукам і т.д.)?

1.    Можливість подарувати Вашу земельну ділянку Вашим близьким та рідним наразі обмежена наявністю мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2.    Після скасування мораторію Ви матимете право подарувати Вашу земельну ділянку Вашим близьким та рідним.

3.    Для цього необхідно буде звернутися до місцевого нотаріуса, який допоможе Вам укласти договір дарування.

 

6.

Чи буду я змушений (зобов’язаний) продати свою землю після скасування мораторію?

(Чи зможе сільрада чи хтось інший змусити мене продати пай, якщо мої сусіди продають паї?

Чи може той, хто орендує мою землю, змусити мене її продати?)

1.    Після скасування мораторію Ви матимете право вільно та без всіляких обмежень розпоряджатися Вашою земельною ділянкою.

2.    Наприклад, Ви зможете подарувати Вашу ділянку Вашим близьким та рідним, зможете продати її на умовах, які Вас будуть влаштовувати, або залишите її у своїй власності

3.    В той же час, скасування мораторію жодним чином не зобов’язує та не змушує Вас продавати Вашу земельну ділянку.

 

7.

Кому я зможу продати свою земельну ділянку? (Хто може бути покупцем земельної ділянки?)

1.    Після скасування мораторію Ви матимете право вільно та без всіляких обмежень розпоряджатися Вашою земельною ділянкою.

2.    Наприклад, Ви зможете подарувати Вашу ділянку Вашим близьким та рідним, зможете продати її на умовах, які Вас будуть влаштовувати.

3.    Після скасування мораторію Ви зможете продати свою ділянку:

·      будь-якому громадянину України, або

·      будь-якій юридичній особі (підприємству, компанії), яка зареєстрована в Україні.

 

8.

Які документи на землю повинні в мене бути, щоб я міг продати земельну ділянку?

1.    Для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки у Вас обов’язково повинні бути:

·      документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку. Ними можуть бути державний акт на земельну ділянку, витяг з реєстру прав на нерухоме майно, тощо.

·      витяг з Державного земельного кадастру.

2.    Більш детальний перелік необхідних документів Ви можете отримати у нотаріуса, у якого Ви плануєте укладати угоду.

 

9.

Якщо я продам землю, чи повинен я буду заплатити податки і які саме?

1.    Під час оформлення договору купівлі-продажу сторони договору повинні будуть сплатити наступні обов’язкові платежі:

·      державне мито – 1 % від оцінки.

·      військовий збір – 1,5 % від оцінки.

2.    Також необхідно враховувати:

·      якщо Ви володієте земельною ділянкою менше 3-х років (тобто, Ваш документ на право власності оформлений менше 3-х років назад),

АБО

·      Ви в цьому році вже укладали договір купівлі-продажу нерухового майна (іншої земельної ділянки, квартири, будинку тощо)

буде необхідно також сплатити додатково податок з доходів фізичних осіб в розмірі 5 % від оцінки.

3.    Сплата інших податків та зборів по результату продажу земельної ділянки чинне законодавство України не передбачає.

 

10.

Ми разом із сестрою/братом/батьком/матір’ю успадкували земельну ділянку. Як я можу продати свою частину?

1.    Якщо в процесі спадкування земельної ділянки було декілька спадкоємців, то така земельна ділянка належить Вам на праві спільної часткової власності.

2.    Тобто, у кожного з Вас є певна частка у праві власності на успадковану земельну ділянку.

3.    Але необхідно враховувати, якщо Ви вирішите продати таку земельну ділянку, то інший спадкоємець має переважне право на її придбання.

4.    Тобто, якщо Ви маєте покупця, який готовий придбати Вашу ділянку за певну ціну, то інший спадкоємець має першочергове право купити Вашу земельну ділянку, якщо він буде готовий сплатити таку ж саму ціну.

5.    Таким чином, щоб продати земельну ділянку не іншому спадкоємцю, а іншій особі, така особа повинна запропонувати Вам більш високу ціну за земельну ділянку, яку інший спадкоємець відмовиться за неї платити.

11.

Чи можу я продати частину своєї земельної ділянки? А іншу частину залишити собі?

1.    Ви маєте право продати лише ту земельну ділянку, яка належить Вам на праві власності.

2.    Ваша земельна ділянка  має три ключові характеристики, які відрізняють її від інших земельних ділянок – це кадастровий номер, площа та адреса. Самостійно їх змінювати не можна.

3.    Тому, продати частину своєї земельної ділянки не можна.  

4.    Проте у Вас є можливість здійснити поділ однієї Вашої земельної ділянки на декілька ділянок. Одну з яких Ви й зможете продати.

 

12.

Чи буду я отримувати орендну плату за земельну ділянку після того, як я її продам?

1.    Ви отримуєте орендну плату по договору оренди Вашої земельної ділянки.

2.    Якщо ж Ви продасте Вашу земельну ділянку, Ви більше не зможете отримувати орендну плату за цю земельну ділянку.

 

13.

Як я можу знайти покупця на свою земельну ділянку?

1.    Після скасування мораторію Ви матимете право вільно та без всіляких обмежень розпоряджатися Вашою земельною ділянкою.

2.    Після скасування мораторію Ви зможете продати свою ділянку:

·      будь-якому громадянину України,

АБО

·      будь-якій юридичній особі (підприємству, компанії), яка зареєстрована в Україні.

3.    Ви можете використовувати будь-який зручний для Вас спосіб пошуку потенційного покупця, зокрема:

·      дати оголошення про продаж у засобах масової інформації;

·      запропонувати придбати Вашу ділянку тим громадянам або юридичним особам, які вже господарюють у Вашому населеному пункті, Вашій громаді або районі. Контакти цих осіб Ви можете отримати у відповідних Департаментах агропромислового розвитку.

 

14.

Чи зможу я викупити назад земельну ділянку, яку я продав?

1.    Після продажу Вами земельної ділянки, покупець стане новим власником земельної ділянки.

2.    Тому, якщо після продажу у Вас виникне бажання повернути свою колишню ділянку назад, Вам потрібно буде про це домовлятися з новим власником, який може як погодитись Вам її продати, так і не погодитись.

 

15.

Яким буде розмір орендної плати за землю, коли буде ринок землі?

1.    Розмір орендної плати визначається відповідно до домовленості сторін договору оренди землі.

2.    Проте, за нашими прогнозами зняття мораторію на продаж землі залучить в агропромисловий сектор економіки нових суб’єктів господарювання, що призведе до збільшення конкуренції за земельні ресурси з існуючими господарствами. А це, в свою чергу, в перспективі найближчих років повинно привести до збільшення ставок орендної плати для власників земель сільськогосподарського призначення.

 

16.

Чи треба буде переоформлювати документи на оренду, які вже підписано?

1.    Новий власник земельної ділянки, щодо якої оформлено договір оренди, одночасно з отриманням права власності на землю отримує також права та обов’язки попереднього власника за чинними договорами оренди. Тож перехід прав та обов’язків відбувається автоматично, незалежно від того, внесено зміни до договору оренди землі чи ні.

2.    У разі зміни орендодавця сторони можуть за взаємною згодою внести зміни до укладеного договору оренди землі, які стосуються нового власника ділянки. Проте, це не є обов’язковим для сторін.

 

17.

Яким буде алгоритм дій щодо розірвання договору оренди земельної ділянки?

1.    Відповідно до чинного законодавства України припинення договору оренди шляхом його розірвання можливе шляхом:

1.1.            домовленості сторін (для цього потрібне бажання обох сторін договору). В такому разі сторони укладають відповідну додаткову угоду, якою припиняють дію договору оренди.

1.2.            за рішенням суду (для цього потрібні підстави, якими можуть бути порушення орендарем умов договору, наприклад, систематичне порушення строків оплати орендної плати, використання не за цільовим призначенням тощо). В такому разі необхідно:

·      проаналізувати умови договору оренди,

·      визначити наявність порушень умов договору оренди зі сторони орендаря,

·      підготувати позовну заяву, сплатити судовий збір та подати заяву до суду за місцем знаходження земельної ділянки,

·      отримати рішення суду, в якому має бути зафіксовано, що договір оренди розірвано.

 

18.

Яким буде алгоритм дій щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки?

1.    Для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки необхідно буде пройти наступні етапи:

Етап 1. Узгодити між покупцем та продавцем земельної ділянки ключові умови договору – ціна земельної ділянки, порядок оплати, порядок розподілу витрат на підготовку та оформлення договору купівлі-продажу.

Етап 2. Звернутися до місцевого нотаріуса, отримати від нього перелік документів, які необхідні покупцю та продавцю для укладення договору, а також призначити дату укладення договору.

Етап 3. Підготувати та зібрати документи, які необхідні нотаріусу.

Етап 4. Підготувати суму грошових коштів, які необхідні для укладення договору та які оплачуються під час укладення договору (державне мито, військовий збір).

Етап 5. Прибути у визначену нотаріусом дату на укладення договору та підписати необхідні документи.

 

19.

Чи зможу я розірвати договір емфітевзісу та продати земельну ділянку?

1.    За загальним правилом емфітевзис припиняється у разі:

·      поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;

·      спливу строку, на який було надано право користування;

·      викупу земельної ділянки у зв´язку із суспільною необхідністю.

2.    Окремою підставою припинення емфітевзису є домовленість сторін про таке припинення. Тобто, сторони договору укладають додаткову угоду до договору емфітевзису, яким фактично припиняють дію договору.

3.    І останній спосіб – це судове оскарження, наприклад, подання позову про визнання недійсним договору емфітевзису. Але такий спосіб буде дієвим виключно за умови наявності підстав, які дозволяють стверджувати, що такий договір є недійсним (наприклад,  договір укладено під впливом обману,  договір укладено під впливом насильства, фізичного або психічного тиску з боку другої сторони або іншої особи тощо).

20.

Хто зможе допомогти мені коректно оформити угоду купівлі-продажу землі?

Якщо я хочу сам обробляти свою землю, хто захистить мої права?

 

1.    Для отримання допомоги у процесі оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки можна звернутися:

·      до регіональних центрів з надання безоплатної правової допомоги, де Ви можете отримати професійну консультацію з Вашого питання. Більш детальну інформацію про систему  безоплатної правової допомоги та про найближчий до Вас регіональний центр Ви можете отримати за телефоном.

·      до державного або приватного нотаріуса, якого Ви самостійно обираєте для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Обраний Вами нотаріус повинен роз’яснити Вам деталі та істотні умови майбутньої угоди, а також може підготувати проект договору купівлі-продажу земельної ділянки. Як правило, вартість консультаційних послуг нотаріуса вже включено до загальної вартості послуг по укладенню договору купівлі-продажу.

·      до професійного юриста/адвоката, який супроводить весь процес укладення договору купівлі-продажу – від етапу проведення переговорів з потенційним покупцем до моменту укладення договору у нотаріуса. Конкретний перелік послуг обумовлюється окремо.

 

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 19