joomla template

Меню користувача

Соціальний захист та зайнятість населення

Кому призначається:

- одному із членів домогосподарства, які зареєстровані та фактично проживають;

- у разі коли зареєстровані неповнолітні діти або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, за заявою опікуна.

 

Обмеження в призначенні

- перевищення площі 120 кв. м для квартир та 200 кв. м для будинків;

- наявність у власності транспортного засобу, випущеного менше 5 років;

- якщо у осіб, які досягли 18 років, доходи відсутні, менші ніж розмір мінімальної зарплати або вони не сплатили ЄСВ;

- здійснена купівля (набуто право власності) на суму більше 50 тис. грн.;

- наявна прострочена понад 2 місяці заборгованість з оплати послуг або обов'язкової плати, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів (340 грн.).

Виключення у разі обмеження надання субсидії

У випадках відсутності доходу, коли він менший ніж розмір мінімальної зарплати або не сплачено ЄСВ субсидії надаються у разі:

- навчання у відповідний період за денною формою;

- отримання пенсії, стипендії чи окремих видів соціальної допомоги.

 

Документи для призначення:

- заява та декларація про доходи і витрати за встановленими формами;

- довідки про доходи - у разі зазначення доходів, інформація про які відсутня. У разі неможливості підтвердити доходи довідкою, додається письмове пояснення;

- договір найму (оренди) житла (за необхідності);

- для прийняття об'єктивного рішення для розгляду комісією може бути запропоновано подання інших документів.

 

Доходи, які враховуються до сукупного доходу:

- заробітна плата без податку на доходи фізичних осіб;

- пенсія;

- стипендія;

- соціальні виплати, які призначаються органами соціального захисту;

- допомога по безробіттю, інші страхові виплати;

- інші доходи.

Доходи членів сім'ї враховуються незалежно від адреси реєстрації.

 

Період, за який враховуються доходи

- На неопалювальний сезон у травні враховуються доходи за ІІІ-ІV квартали попереднього року, на опалювальний сезон у жовтні – за І-ІІ квартали поточного року.

- На придбання скрапленого газу та твердого палива – за попередній календарний рік.

- Після початку сезону – за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

- Доходи у вигляді пенсії з початком сезонів враховуються за останній місяць.                  В неопалювальний – за квітень, в опалювальний – за вересень.

 

Врахування доходів

- Якщо в 18-річної особи доходи відсутні або менші від мінімальної зарплати, але вона навчалася за денною формою, дохід визначається на рівні одного прожиткового мінімуму.

- Якщо вона отримувала пенсію, стипендію, допомогу або не досягла 18-річного віку -  включаються фактичні розміри.

- Два розміри прожиткового мінімуму - у разі призначення субсидії на паливо та житлово-комунальні послуги.

- Три розміри прожиткового мінімуму -  в усіх інших випадках.

- Для осіб, які перебували на строковій військовій службі - половина розміру прожиткового мінімуму.

 

Врахування доходів підприємцям та пенсіонерам

- Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів :

І групи – на рівні мінімальної зарплати,

ІІ групи – двох мінімальних зарплат;

ІІІ групи – трьох мінімальних зарплат.

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та від підприємницької діяльності.

-         У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначена субсидія.

 

До сукупного доходу не враховуються:

- аліменти, отримані на дітей;

- доходи від розміщення депозитів;

- оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії;

- допомога громадських та благодійних організацій;

- допомога на поховання;

- одноразова допомога;

- вартість отриманих санаторно-курортних путівок, засобів реабілітації;

- суми, які виплачуються за шкоду, заподіяну працівникові;

- особам, які беруть (брали) участь в АТО (ООС) та/або членам їх сімей не враховуються отримані ними у цей період грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, благодійна допомога незалежно від періоду.

 

Соціальні виплати, що не включаються до сукупного доходу:

- частина допомоги при народженні і усиновленні, виплата яких здійснюється одноразово;

- одноразова винагорода матерям-героїням;

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- адресна допомога ВПО.

 

Термін, на який призначається субсидія

Призначається двічі на рік - з місяця звернення на відповідний сезон, і розраховується:

- на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

- на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

- для домогосподарств з індивідуальним опаленням з 16 жовтня по 15 квітня включно;

- субсидія для придбання палива призначається один раз на календарний рік за зверненням;

- у разі звернення про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку сезону.

 

Перепризначення субсидії на наступний сезон

- Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний сезон.

- У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг та заборгованість із сплати обов'язкової частки, загальна сума яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний сезон не призначається.

- Якщо протягом 2х місяців з дати повідомлення документально підтверджено сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження в судовому порядку, субсидія призначається з початку сезону, в іншому випадку - з місяця, в якому підтверджено сплату або укладення договору.

 

Невикористані суми субсидії

- Сума субсидії, яка не використана внаслідок економії споживання послуг, зараховується на наступні розрахункові періоди протягом сезону.

- Підприємство зобов'язане зазначати суму переплати у платіжних документах.

- Після закінчення сезону невикористана сума (не тільки на опалення) повертається до бюджету.

- Частина на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня) 100 куб. метрів газу або вартості 150 кВт·г електроенергії повертається домогосподарству на підставі списків, які подаються до 1 червня, та заяви, яка подається до 1 вересня.

- Виплата мешканцям міст обласного значення здійснюється через банки, у сільській місцевості через банки та пошту.

- У разі смерті особи, якій призначено субсидію, виплата здійснюється одній із осіб, яким призначено субсидію, за заявою.

 

Комісійні рішення про призначення в окремих випадках:

- непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову (не більш як на 30%) площу житла;

- при наявності транспортного засобу, випуском менше 5 років;

- при здійсненні купівлі (набуття права власності) на суму, яка перевищує         50 тис. грн.;

- продовження строку вирішення питання погашення простроченої понад 2 місяці заборгованості;

- при призначенні орендарям та внутрішньо переміщеним особам;

- на фактично проживаючих;

- на розділені особові рахунки різним сім'ям;

- дитячим будинкам та прийомним сім'ям на фактично проживаючих;

- з врахуванням фактичних розмірів доходів для інших категорій громадян;

- з врахуванням доходу на рівні одного прожиткового мінімуму – для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих;

- з поверненням до початку сезону при складних життєвих обставинах;

- продовження за поважних причин до 1 листопада подання заяви на отримання зекономлених коштів.

 

Особливості прийняття комісійного рішення за відсутності доходів та доходів менших від мінімальної зарплати

- За рішенням комісії не можуть  призначатися субсидії у випадку перебування осіб за кордоном сукупно понад 60 днів періоду, за який враховуються доходи, крім настання складних життєвих обставин (довідка ЛКК);

- Для міст обласного значення додатковою умовою призначення є також сплата протягом 2х місяців перед призначенням ЄСВ.

 

Комісійні рішення про припинення та поновлення субсидій

Надання субсидії припиняється у разі:

- заборгованості з оплати обов'язкової частки;

- подання недостовірних даних;

- неповідомлення про зміни складу зареєстрованих, їх статусу, у складі сім'ї, наданні послуг, покупці;

- виїзду;

- смерті;

- виявлених порушень, що вплинули на право та розмір при обстеженні;

- не сплати ЄСВ;

- за заявою.

 

Комісійні рішення переглядаються

- для орендарів;

- внутрішньо переміщених осіб;

- для домогосподарств, яким призначено на фактично проживаючих осіб;

- у разі зміни складу осіб, які зареєстровані, складу сім'ї та її доходів.

 

Кому необхідно надати нові документи на призначення субсидій

- особам, у яких відсутні доходи, або вони менші ніж розмір мінімальної зарплати і/або не сплачено ЄСВ;

- внутрішньо переміщеним особам;

- особам, члени яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

- особам, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

- собам, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

 

Соціальні нормативи на газопостачання

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

- на опалення  4,5 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період);

- на газову плиту (за наявності гарячого водопостачання)        3,3 м3 на особу;

- на газову плиту (у разі відсутності гарячого водопостачання)  5,4 м3 на особу;

- на газову плиту і водонагрівач  10,5 м3 на особу

 

Споживання електричної енергії

- на опалення  30 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) ;

- 70 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї, але не більш як 190 кВт. год ;

- 110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності гарячої води), але не більш як 230 кВт. год ;

- 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності гарячої води), але не більш як 250 кВт. год;

- 100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності постачання холодної та відсутності гарячої води та газових водонагрівальних приладів), але не більш як  220 кВт. год .

 

 

З  початку 2018 року  призначено державних соціальних допомог  на суму  :

- допомог в зв’язку з вагітністю та пологами  -   120754,32  грн.;

- одноразова допомога при народженні дитини –    5696653,12  грн. ;

- допомога  на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи  піклуванням –  940517,87 грн.;

- допомога  одиноким  матерям   - 2773853,22 грн. ;

- ДСД  сім‘ям –5832441,70 грн.;

-  допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам -     4679095,72 грн.;

- тимчасова державна допомога дітям замість аліментів  – 144263,89 грн.;

- допомога при усиновленні дитини – 8600,00 грн.

Документи для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ в  2018 році прийнято у  1580 осіб, призначено 1413 особам на 4021,5 тис.грн. Субсидію на ЖКП за   спрощеним порядком  в  травні місяці 2018 року отримували 1295 осіб. Нараховано  субсидій на ЖКП  з початку 2018 року на 31443,7 тис. грн.

В районі сформовано банк даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. На сьогодні в Реєстрі 11424 особи.

На сьогодні в районі проживає 2002 особи з інвалідністю   різних  категорій, з них 65 осіб  пересувається  на кріслах колісних, в т.ч. 10 дітей з інвалідністю.

В травні  2018 року  потребували забезпечення іншими засобами реабілітації 16 осіб з  інвалідністю. Доставка технічних та інших засобів реабілітації здійснюється Черкаським сервісним центром або заводом-виробником за місцем проживання інваліда.

Видано 21 направлення на виготовлення протезно - ортопедичних виробів, направлень на огляд транспортної МСЕК  двом особам з інвалідністю .Направлено  в центр реабілітації «Барвінок»  6 осіб.

15 інвалідів  по зору І та ІІ групи користуються пільгами на електроенергію (50%) та 8 інвалідів по зору І та ІІ групи пільгами на послуги зв'язку (50%) за рахунок коштів районного бюджету.

На сьогодні  в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебуває 242 інваліда  різних категорій та 33 учасники АТО, які потребують забезпечення санаторно-курортними путівками.

Матеріальну допомогу з районногобюджету виділено з початку року 124 особам, які опинились в складних матеріальних умовах, на загальну суму 60900,00 грн. , з державного бюджету надано допомогу одній особі на суму 686,50 грн.

Управлінням здійснюється контроль щодо дотримання законодавства про оплату та охорону праці  на підприємствах району.

Мінімальна заробітна плата запроваджена у всіх бюджетних установах району.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини, що діє через Німецький банк розвитку (КWT) розпочинає набір учасників на новий проект, що має на меті покращити можливості для самозабеспечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та мешканців районів, які зазнали наслідків конфлікту, водночас зміцнюючи соціально –економічну стабільність і добробут приймаючих громад в Україні. Завдяки грантам на самозайнятість та мікропідприємництсво проект надасть змогу вимушеним переселенцям та мешканцям приймаючих громад розпочати новий або розширити наявний бізнес.

Запрошуються:

 • Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей, а також Криму, що проживають в усіх областях України
 • Місцеві мешканці з усіх областей України (територія підконтрольна уряду України)
 • Віком від 18 до 60 років

В рамках проекту заплановано – дводенний тренінг

Самозайнятість

Мікропідприємництво

План тренінгу:

 • Аналіз ринку, основи маркетингу, просування товарів та послуг .
 • Започаткування підприємництва: ресурси, мотивація, ідеї
 • Юридичні аспекти приватного підприємництва
 • Планування фінансів
 • Основи бух.обліку та податкової звітності
 • Як підготувати бізнес план

План тренінгу:

 • Аналіз ринку, маркетинг, просування товарів та послуг
 • Юридичні аспекти приватного підприємництва
 • Планування фінансів
 • Нюанси бух.обліку та подадкової звітності
 • Як підготувати бізнес план

Список регіональних партнерів МОМ

Регіон

Організація

Номер телефону

Черкаська область

Черкаська міська громадська організація «Товариство фахівців промислового менеджменту»

063-560-97-51


Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

Цей Порядок визначає механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

До заяви про направлення учасника антитерористичної операції, постраждалого учасника Революції Гідності на психологічну реабілітацію отримувач послуг додає копії  та оригінали документів:

- посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни;

- документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика;

2) психологічна просвіта та інформування;

3) психологічне консультування;

4) психологічна підтримка і супроводження;

5) психотерапія;

6) групова робота.

Термін проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

За інформацією можна звертатися до управління соціального захисту населення Смілянської райдержадміністрації за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 37, каб.№3 або за тел.2 00 82.

За інформацією управління соціального захисту населeння райдержадміністрації

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 15