joomla template

Меню користувача

Соціальний захист та зайнятість населення

- допомог в зв’язку з вагітністю та пологами  -   141052,80 грн.;

- допомога  по  догляду   за   дитиною  до    3-х  річного  віку – 26594,11 грн.;

- одноразова допомога при народженні дитини –    8122520,31  грн. ;

- допомога  на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи  піклуванням –  1043359,55 грн.;

- допомога  одиноким  матерям   - 3408313,35 грн. ;

- ДСД  сім‘ям –7309254,01 грн.;

-  допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам -     3427708,95 грн. ;

- тимчасова державна допомога дітям замість аліментів  – 195531,03 грн.;

- допомога при усиновленні дитини – 5160,00 грн.

Документи для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ в  2017 році прийнято у  1840 осіб.  Призначено субсидію 1317 сім’ям на 3597,5 тис.грн.Субсидію на ЖКП за   спрощеним порядком з початку року отримувало 7973   сім’ї , яким нараховано     42727,7  тис.грн.

В районі сформовано банк даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. На сьогодні в Реєстрі 11348 осіб.

В 2017 році компенсацію за пільгу на тверде паливо та скраплений газ   нараховано 30 особам  на суму 47023,50 грн.

Пільги на житлово- комунальні послуги за І півріччя 2017 року нараховано на суму 2837,2 тис.грн.

На сьогодні в районі проживає 2000 інвалід  різних  категорій, з них 65 осіб  пересувається  на кріслах колісних, в т.ч. 10 дітей- інвалідів.

В 2017 році надано статус «Інваліда війни» 5 особам. Надано статус « Члена сім‘ї  загиблого» батькам загиблого учасника АТО Новохатько О.О. та видано посвідчення. Продовжено термін дії посвідчення дочці загиблого учасника АТО  Горбенко А.А.

З початку 2017 року  потребували забезпечення кріслами колісними 12 інвалідів,  з них 1  особу забезпечено. Іншими засобами реабілітації забезпечено - 2 осіб, потребувало  інших засобів реабілітації - 34 особи. Доставка технічних та інших засобів реабілітації здійснюється Черкаським сервісним центром або заводом-виробником за місцем проживання інваліда.

Видано 68 направлень на виготовлення протезно - ортопедичних виробів, направлень на огляд транспортної МСЕК  трьом інвалідам війни, трьом інвалідам з дитинства,одному інваліду від загального захворювання, одній дитині - інваліду до 18 років. Направлено  в центр реабілітації « Барвінок»  4 осіб.

37 інвалідів  по зору І та ІІ групи користуються  пільгами на електроенергію (50%) та 11 інвалідів по зору І та ІІ групи пільгами на послуги зв'язку (50%) за рахунок коштів районного бюджету.

Станом на 01.07.2017 року в управлінні   соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебуває 177 інвалідів  різних категорій та 48 учасників АТО, які потребують забезпечення санаторно-курортними путівками. З початку року в санаторіях оздоровлено  7 інвалідів від загального захворювання, 6 ветеранів війни, 1 – учасник АТО.  В місцевий  санаторій « Мошногір’я» за кошти районного бюджету направлено 2 членів сімей загиблого в АТО Чубатенка Р.В.

Матеріальну допомогу з районного бюджету  надано  143 особам  на загальну суму 79800 грн., з державного бюджету надано матеріальну допомогу двом інвалідам від загального захворювання в сумі 1247 грн.

Управлінням здійснюється контроль щодо дотримання законодавства про оплату та охорону праці, атестацію робочих місць на підприємствах району. За останніми даними  заборгованість із виплати  заробітної плати на підприємствах району  становить 1207,5 тис.грн.

Мінімальна заробітна плата запроваджена у всіх бюджетних установах району.

За статистичними даними середня заробітна плата по підприємствах, установах району   за  І квартал 2017 року зафіксовано в розмірі 4632,00 грн., що на 51,4 % більше ніж за відповідний період  2016 року і становить 88,4 % до обласного показника.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

№ 17-01 від 03.04.2017


ЗАХОДИ
щодо запобігання та виявлення корупції

в управлінні соціального захисту населення  райдержадміністрації


1. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції, за участю керівників правоохоронних органів аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах (колегіях).

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2. Проводити навчання з державними службовцями, на яких розглядати основні положення та вимоги законодавчих актів щодо запобігання та виявлення корупції.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці та нагляду за правильністю призначення пенсій управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3. Продовжити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.


Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4. Інформувати апарат райдержадміністрації про кожен факт корупційних правопорушень і повідомляти про застосування відповідних стягнень до правопорушників.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5. Продовжити практику забезпечення добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивну атестацію.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці та нагляду за правильністю призначення пенсій управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань персоналу державної служби відділу оплати праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення райдержадміністрації



7. Підтримувати ефективну роботу конкурсних комісій у частині ретельної перевірки даних щодо кандидатів на посади в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації; включити до їх складу державних службовців, які згідно з посадовими обов'язками займаються питаннями запобігання та протидії корупції.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань персоналу державної служби відділу оплати праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення райдержадміністрації


8. Забезпечити своєчасне щорічне декларування доходів державними службовцями управління та подавати інформацію відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації.


Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань персоналу державної служби відділу оплати праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення райдержадміністрації


9. Проводити наради, навчання з працівниками управління соціального захисту населення райдержадміністрації, що займаються попередженням корупції, з метою поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник управління В'ячеслав Лісовий 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

№ 17-01 від 03.04.2017


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення

корупції в управлінні соціального захисту населення Смілянської районної державної адміністрації

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні соціального захисту населення Смілянської районної державної адміністрації (далі - управління) є головний спеціаліст-юрисконсульт відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці та нагляду за правильністю призначення пенсій управління соціального захисту населення райдержадміністрації (далі - уповноважена особа). У разі тривалої відсутності уповноваженої особи (звільнення, перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)  визначається наказом управління.

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в управлінні уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна начальнику управління.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання суб’єктами декларування державними службовцями управління, які працюють (працювали) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку.

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності службових осіб управління, вносить начальнику управління пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3) надає допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

4) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень державними службовцями управління  інформує в установленому порядку про такі факти начальника управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

6. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників управління усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок),

2) ініціювати перед начальник управління питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа управління бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в управлінні з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа управління під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій управління, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються управлінням, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту управління в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Начальник управління сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

Начальник управління В'ячеслав Лісовий 


- допомог в зв’язку з вагітністю та пологами  -   45466,24 грн.;

- допомога  по  догляду   за   дитиною  до    3-х  річного  віку – 15017,84 грн.;

- одноразова допомога при народженні дитини –    2680209,42  грн. ;

- допомога  на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи  піклуванням –  354109,54 грн.;

- допомога  одиноким  матерям   - 942901,00 грн. ;

- ДСД  сім‘ям –2413905,66 грн.;

-  допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам -     1127728,17 грн. ;

- тимчасова державна допомога дітям замість аліментів  – 53033,27 грн.;

- допомога при усиновленні дитини – 1720,00 грн.

Субсидію на ЖКП за   спрощеним порядком отримують 7973   сім’ї. З початку року субсидію на ЖКП нараховано на суму 26295,6 тис.грн.

В районі сформовано банк даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. На сьогодні в Реєстрі 11616 осіб.

На сьогодні в районі проживає 1997 інвалідів  різних  категорій, з них 62 особи   пересувається  на кріслах колісних, в т.ч. 10 дітей- інвалідів.

З початку 2017 року  потребували забезпечення кріслами колісними 5 інвалідів,  з них 1  особу забезпечено. Іншими засобами реабілітації забезпечено - 2 осіб, потребувало  інших засобів реабілітації - 24 особи. Доставка технічних та інших засобів реабілітації здійснюється Черкаським сервісним центром або заводом-виробником за місцем проживання інваліда.

Видано 19  направлень на виготовлення протезно - ортопедичних виробів.

37 інвалідів  по зору І та ІІ групи користуються  пільгами на електроенергію (50%) та 11 інвалідів по зору І та ІІ групи пільгами на послуги зв'язку (50%) за рахунок коштів районного бюджету.

Станом на 01.01.2017 року в управлінні   соціального захисту населення на обліку перебуває 162 інваліди  різних категорій, які потребують забезпечення санаторно-курортними путівками. З початку року в санаторіях оздоровлено  1 інваліда від загального захворювання та 2 ветеранів війни.

Матеріальну допомогу з районного бюджету  надано  39 особам  на загальну суму 22200 грн.

Управлінням здійснюється контроль щодо дотримання законодавства про оплату та охорону праці, атестацію робочих місць на підприємствах району. Станом на  01.02.2017 року  заборгованість із виплати  заробітної плати на підприємствах району відсутня.

Мінімальна заробітна плата запроваджена у всіх бюджетних установах району.

За статистичними даними середня заробітна плата по підприємствах, установах району   за січень- вересень 2016 року зафіксовано в розмірі 3524,00 грн., що на 14,2 % більше ніж за відповідний період 2015 року і становить 88,0 % до обласного показника.


Начальник   управління   В.А.Лісовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 854

ПОРЯДОК
надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок
санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат
за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Цей Порядок визначає механізм надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок (далі — грошова допомога) через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги, а також виплати зазначеним громадянам грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

2. Пріоритетним напрямом оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є забезпечення їх санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок.

3. Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок (далі — путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадяни, віднесені до категорії 1);

діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (далі — діти з інвалідністю).

4. Строк перебування в санаторно-курортному закладі та закладі відпочинку становить:

для громадян, віднесених до категорії 1, — 18 днів;

для громадян, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — до 35 днів;

для дітей з інвалідністю — від 21 дня до двох місяців.

Строк перебування дітей з інвалідністю у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить не менше ніж 14 днів.

5. Забезпечення громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю послугами на санаторно-курортне лікування проводиться з дотриманням вимог пункту 2 цього Порядку в межах виділених коштів пропорційно кількості таких громадян, які перебувають на обліку для отримання такого лікування.

6. Безоплатне забезпечення путівками громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — заклади), за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

7. Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Перелік базових послуг, які мають надаватися зазначеним громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

8. Облік громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад (далі — органи соціального захисту населення) за місцем проживання таких громадян.

Інформація про кількість громадян, узятих на облік для забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги та виплати грошової компенсації у наступному році, формується органами соціального захисту населення до 15 жовтня поточного року.

Відповідальна особа органу соціального захисту населення за місцем проживання роз’яснює громадянам, віднесеним до категорії 1, батькам дітей з інвалідністю або особам, які їх замінюють, порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги.

9. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають до органу соціального захисту населення:

1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:

заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

копію паспорта.

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

2) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;

копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, послуги з лікування не надаються.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів.

10. Для взяття на облік для забезпечення путівкою на оздоровлення громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подає передбачені пунктом 9 цього Порядку документи, крім довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

11. Органи соціального захисту населення за наявності документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та ведуть облік громадян, віднесених до категорії 1, дітей з інвалідністю окремо для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування залежно від профілю захворювання, та путівками на відпочинок у порядку черговості подання заяв.

12. Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю забезпечуються путівками шляхом надання грошової допомоги відповідно до медичних показань з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості в межах бюджетних призначень.

У разі коли громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним із них.

Якщо особа відмовляється від забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, орган соціального захисту населення складає акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

13. Громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, звертаються до органу соціального захисту населення з документами, зазначеними в пункті 9 цього Порядку, зокрема із заявою про взяття на облік для отримання путівки.

14. Заклад надає органу соціального захисту населення підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання та надає гарантійний лист про згоду на оздоровлення громадянина, віднесеного до категорії 1, або дитини з інвалідністю (із зазначенням дати заїзду персонально для кожної особи) та про готовність укласти договір.

Заклад надає органу соціального захисту населення інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані громадянину за період санаторно-курортного лікування або відпочинку відповідно до медичних рекомендацій, та вартість путівки.

Орган соціального захисту населення доводить зазначену інформацію до громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, та повідомляє їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

15. Орган соціального захисту населення укладає договір із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги (далі — договір) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Договір укладається в трьох примірниках (один — для органу соціального захисту населення, другий — для закладу, третій — для громадян, віднесених до категорії 1, батьків дітей з інвалідністю або осіб, які їх замінюють). Усі примірники договору, підписані органом соціального захисту населення та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, і скріплені печаткою органу соціального захисту населення, передаються зазначеним особам для подальшої передачі закладу.

17. Під час прибуття громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю у супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює, до закладу заклад відправляє поштою органу соціального захисту населення:

один примірник договору, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою;

рахунок закладу на перерахування частини грошової допомоги для компенсації вартості путівки громадянам, віднесеним до категорії 1, та дітям з інвалідністю, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) і скріплений печаткою, із зазначенням реквізитів для перерахування коштів (у разі проведення органом соціального захисту населення попередньої оплати за надання санаторно-курортних послуг відповідно до умов договору).

18. Після оздоровлення (відпочинку) громадяни, віднесені до категорії 1, батьки дітей з інвалідністю або особи, які їх замінюють, подають органу соціального захисту населення зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.

В такому документі зазначається  прізвище, ім’я по батькові громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю, одного із батьків дитини з інвалідністю чи особи, яка їх замінює, і строк перебування в закладі, що завіряється підписом керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою цього закладу.

19. Після надання послуг громадянам, віднесеним до категорії 1, дітям з інвалідністю заклад подає до органу соціального захисту населення акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного лікування або відпочинку за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю із закладу орган соціального захисту населення проводить оплату за використану частину путівки.

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) орган соціального захисту населення закладу не сплачує.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону.

20. Орган соціального захисту населення у разі отримання від вибраного громадянином закладу відмови щодо прийняття цієї особи на санаторно-курортне лікування або відпочинок інформує про це громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особу, яка їх замінює, і пропонує вибрати інший заклад.

21. Останній день періоду перебування громадян, віднесених до категорії 1, дітей з інвалідністю у закладах — 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

22. У разі відмови від санаторно-курортного лікування або відпочинку громадянину, віднесеному до категорії 1, одному із батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, потрібно за десять днів до початку заїзду повідомити про це відповідному органу соціального захисту населення.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю не використали своє право на санаторно-курортне лікування або відпочинок, орган соціального захисту населення за погодженням із закладом забезпечує таким лікуванням або відпочинком громадянина, віднесеного до категорії 1, дитину з інвалідністю, наступних за черговістю.

23. За громадянами, віднесеними до категорії 1, та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився.

Громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю, яким було письмово повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, але які не виконали цієї умови, знімаються з обліку.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення путівкою в органах соціального захисту населення, в поточному році одержали безоплатну путівку за кошти державного бюджету в іншій організації, вони знімаються з обліку.

Повторне взяття на облік проводиться відповідно до пункту 9 цього Порядку.

24. За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.

25. Для виплати грошової компенсації громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають органу соціального захисту населення за місцем проживання заяву на отримання грошової компенсації замість путівки та документи, передбачені абзацами третім — шостим підпункту 1 або абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим і десятим підпункту 2 пункту 9 цього Порядку.

26. Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо відповідно до пункту 8 цього Порядку.

27. Інформація про кількість громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, яких взято на облік для забезпечення путівками та для виплати грошової компенсації у наступному році, подається органами соціального захисту населення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій до 1 листопада поточного року (уточнена інформація — до 1 червня наступного року) з метою узагальнення такої інформації та подання Мінсоцполітики до 15 листопада поточного року (уточнена — до 15 червня наступного року).

28. Органи соціального захисту населення подають щокварталу до 5 числа наступного місяця структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій звіт про кількість осіб, яких забезпечено путівками шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок, та осіб, яким виплачено грошову компенсацію у звітному кварталі, для подання до 10 числа того самого місяця Мінсоцполітики узагальненого звіту.


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 14