joomla template

Меню користувача

Вівторок, 23 травня 2017, 07:38

ПЛАН заходів та завдань, направлених на протидію корупції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Смілянської районної

державної адміністрації

______________ О.Б. Беззубий

«____»___________ 2017 року

 

ПЛАН

заходів та завдань, направлених на протидію корупції

Назва напряму діяльності

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Очікуваний результат від виконання заходу

1. Засади запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців райдержадміністрації та її структурних підрозділів, виконкомів сільських рад щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Постійно

Зменшення випадків скоєння державними службовцями корупційних правопорушень

Проводити аналіз скарг і звернень фізичних  та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавства.

Керівник апарату райдержадміністрації

Ульянкін О.І.

Аббасова В.В.

-керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,

- сільські голови

Постійно

Зменшення випадків втягування державних службовців у корупційну діяльність

Забезпечувати проведення правової аналізу проектів документів районної державної адміністрації, щодо запобігання корупційним ризикам.

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Аббасова В.В.

 

Постійно

Підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя

 

Організувати заняття згідно з планом-графіком підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, передбачати навчання зазначеної категорії осіб з питань вивчення Закону України «Про запобігання корупції»

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Аббасова В.В.

 

Постійно згідно з графіком

Удосконалення наявного досвіду, придбання нових знань, умінь, навичок, вивчення новел антикорупційного законодавства

 

Контроль за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та достовірністю поданих відомостей.

Ульянкін О.І.

До 1 квітня щорічно

До 1 травня 2017 року

 

 

 

 

2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування.

Проводити семінари, навчання за участю державних службовців

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Згідно з графіком

 

Забезпечити проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», недопущення незаконних відмов перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації.

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Аббасова В.В.

 

Постійно

Удосконалення механізму доступу громадян до прийняття управлінських рішень

Організувати висвітлення в засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються райдержадміністрацією з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення їх до участі в антикорупційній діяльності.

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

 

Постійно

Підвищення рівня нетерпимості у суспільстві до будь-яких проявів корупції

Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

Із залученням громадських організацій відповідного спрямування організувати роботу щодо поширення знань про антикорупційне законодавство серед громадськості.

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Ульянкін О.І.

Аббасова В.В.

Постійно

Покращання правової освіти населення, в першу чергу антикорупційного спрямування

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                  Л.І. Задорожня

 

Змінено Вівторок, 23 травня 2017, 07:47

Додати коментар

Захисний код
Оновити