joomla template

Меню користувача

П'ятниця, 01 червня 2018, 12:20

Дотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування

Смілянська ОДПІ нагадує платникам податків, що у разі відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу відповідну заяву.

Проте, звертаємо увагу, що реєстрацію платника єдиного податку може бути анульовано  контролюючим органом шляхом виключення з Реєстру  не тільки при поданні платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України чи припиненні юридичної особи (крім перетворення) згідно із законом, а також, зокрема, у випадках, визначених пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 Податкового кодексу України, тобто, у разі порушення умов перебування на спрощеній системі, а це: перевищення обсягу доходу, застосування недозволеного способу розрахунків, здійснення недозволених видів діяльності або видів діяльності, не зазначених у Реєстрі, наявність податкового боргу.

Отже, для того, щоб підприємства і організації не були примусово виключені з Реєстру платників єдиного податку, необхідно дотримуватись умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Смілянська ОДПІ

Пальне для власного споживання

Насамперед необхідно встановити, чи є суб’єкт господарювання платником акцизного податку з реалізації пального, тобто чи здійснює він крім використання пального для власного споживання інші операції з реалізації пального. Якщо так, то такий суб’єкт має бути зареєстрований як платник цього податку і зобов’язаний складати акцизні накладні на всі операції з реалізації пального та реєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Зверніть увагу, що в абзаці другому п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу використання пального для власного споживання виокремлено серед переліку різноманітних операцій з пальним, при здійсненні яких складання акцизних накладних є обов’язковим.

Таку норму передбачено в Податковому кодексі з метою визначення об’єкта оподаткування акцизним податком, оскільки відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу він визначається як операції з реалізації обсягів пального, що перевищують обсяги отриманого пального, з якого сплачено акцизний податок (отриманого від інших платників, імпортованого, виробленого на митній території України).

Зазначені в акцизних накладних обсяги пального, використаного для власного споживання, є одним із показників, які зменшують ліміт обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні (формулу розрахунку такого обсягу зазначено в п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу).

Нагадаємо, що в акцизних накладних на обсяги пального, використаного для власних потреб (відповідно до пунктів 4, 6 розділу ІІ Порядку № 218), зазначаються:

  • тип причини «3 — пальне відвантажено з метою власного споживання»;
  • у рядку «Особа — отримувач пального» — «Неплатник»;
  • у рядку «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; фізична особа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» — умовний код «1000000000».

Пунктом 231.1 ст. 231 Податкового кодексу передбачено обов’язковість складання акцизних накладних та їх реєстрації в ЄРАН тільки платниками акцизного податку з реалізації пального. Тобто особа, яка здійснює операції з реалізації пального або планує їх здійснення, зобов’язана зареєструватись як платник акцизного податку з реалізації пального (подати до контролюючого органу відповідну заяву не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення такої реалізації згідно з абзацом другим пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу). Інформація про осіб, зареєстрованих такими платниками, міститься в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, який ведеться ДФС України. Включення та виключення осіб до/із зазначеного Реєстру, внесення змін до нього здійснюються засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.

Отже, у разі коли пальне використовується суб’єктом господарювання для власного споживання, акцизні накладні на таке пальне:

• складаються, якщо він зареєстрований як платник акцизного податку з реалізації пального. Таким суб’єктом складаються акцизні накладні на всі операції з реалізації пального, які він здійснює, та на обсяги пального, використаного для власних потреб; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, установлених ст. 229 Податкового кодексу; втраченого, зіпсованого, знищеного пального;

• не складаються, якщо такий суб’єкт не є платником акцизного податку з реалізації пального та використовує отримане пальне виключно для власних потреб.

Слід звернути увагу, що у разі якщо платник акцизного податку з реалізації пального припиняє діяльність з його реалізації, він може подати реєстраційну заяву про анулювання реєстрації. На підставі цієї заяви здійснюється виключення такого платника з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (п. 13 розділу ІІ Порядку № 113).

 

Смілянська ОДПІ

Чи передбачена відповідальність ФОП ЄП за несплату ЄВ?

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є, зокрема, ФОП ЄП.

Пунктом 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464 передбачено, що базою нарахування ЄВ для ФОП ЄП є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ЄВ для зазначених платників встановлюється у розмірі 22 відсотка.

ФОП ЄП сплачують ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).

Згідно з абзацом другим п.п. 2 п. 6 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449), ФОП ЄП можуть сплачувати ЄВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми ЄВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Враховуючи зазначене, граничний термін сплати ЄВ для ФОП ЄП – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 11 розд. ІV Інструкції № 449).

Підпунктом 2 п. 2 розд. VІІ Інструкції № 449 визначено, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄВ на платників, які допустили зазначене порушення, починаючи з 01 січня 2015 року та надалі, накладається штраф у розмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно (частини десята та тринадцята ст. 25 Закону № 2464).

Згідно з ст. 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями:

1. Несплата або несвоєчасна сплата ЄВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Несплата або несвоєчасна сплата ЄВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Смілянська ОДПІ

Додати коментар

Захисний код
Оновити