joomla template

Меню користувача

Інформує податкова інспекція

Платникам варто готуватися до сплати з 1 жовтня податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN. Також нагадуємо, що банки до 31 жовтня самостійно здійснюють зміну рахунків платників відповідно до вимог стандарту IBAN і повідомляють про це зокрема ДПС. Детально про це – у коментарі головного управління ДПС у Черкаській області.

 

Починаючи з 5 серпня оновлюються банківські рахунки

Нагадаємо, від 5 серпня, з набранням чинності Постановою Правління НБУ від 28.12.2018  №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», банки зобов’язані з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів (п.3) та повідомляти контролюючі органи про нові рахунки клієнтів - платників податків, відкриті з 5 серпня за стандартом IBAN; з 5 серпня до 31 жовтня про змінені рахунки платників за стандартом IBAN та про  закриття рахунків платників податків (п.4).

Оновлені електронні форми документів для повідомлень розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Електронна звітність»

 

З 1 жовтня діятимуть нові рахунки для сплати податків і зборів

Державна казначейська служба України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (ІВАN) в Україні» здійснила заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IВАN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.

Платникам варто готуватися до правильної сплати з 1 жовтня податків, зборів, платежів – на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN.

Реквізити рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів можна завантажити у розділі «Бюджетні рахунки»  порталу ДПС (tax.gov.ua), на субсайті територіальних органів ДПС у Черкаській області та переглянути у центрах обслуговування платників.

Реквізити рахунків розміщені і на порталі Державної казначейської служби України.

ЄСВ – відповідальність: відповіді на 5 базових питань

У зв’язку зі зверненнями платників наводимо відповіді з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» на запитання про відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua/

1) За несвоєчасно перерахований ЄСВ з вини банку санкції до платника не застосовуються: питання – відповідь з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (категорія 301.09 набрати «Які дії СГ у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) ЄВ з вини банку та чи застосовує контролюючий орган до СГ у даному випадку штрафні санкції?»)

 

Згідно п.129.7. ст.129 Податкового кодексу України не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів, платежів розпочинається з моменту такого відновлення. Таким чином, ДПС не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) ЄСВ з вини банку.    Платник повинен надати до органу ДПС заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку

 

 

2) Звіт з ЄСВ, поданий не за встановленою формою вважається не поданим та платник внеску притягується до відповідальності: питання – відповідь з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (категорія 301.09 набрати «Яка відповідальність застосовується до ФОП, яка протягом року своєчасно сплачувала ЄВ, але подала річний звіт не за встановленою формою?»)

Форми та строки подання звітності з єдиного внеску передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435. Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, поданий не за встановленою формою, вважається неподаним. До фізичної особи – підприємця, яка протягом року своєчасно сплачувала єдиний внесок, але подала річний звіт не за встановленою формою, застосовується відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 170 грн., а повторно протягом року – 1020 грн.   Також, за подання не за встановленою формою звіту застосовується адміністративна відповідальність

 

3) ФОП – пенсіонер, який помилково визначив у звіті з ЄСВ зобов’язання та бажає скасувати звіт, зобов’язаний сплатити визначене зобов’язання, а у разі  його несплати – понесе відповідальність: питання – відповідь з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (категорія 301.09 набрати «Чи застосовується відповідальність до ФОП – пенсіонера за віком або особи з інвалідністю, яка помилково у додатку 5 до звіту щодо сум нарахованого ЄВ визначила зобов’язання та бажає скасувати подану звітність?»)

 

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають до ДПС Звіт з ЄСВ самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Відповідно до п. 16 розд. II Порядку №435 відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.   Отже, суми самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, і є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, підлягають сплаті на загальних підставах та не підлягають скасуванню. У разі несвоєчасної сплати самостійно визначеного зобов’язання такі особи несуть відповідальність відповідно до ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

4) У разі несвоєчасної сплати платником ЄСВ штрафу та пені ДПС застосовує  заходи із стягнення недоїмки: питання – відповідь з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (категорія 301.09 набрати «Яка відповідальність застосовується до платника ЄВ, що своєчасно не сплатив суму пені та штрафних санкцій, зазначених у рішенні контролюючого органу?»)

 

Нормами чинного законодавства відповідальності за несплату штрафної санкції та пені не передбачено.

Однак, відповідно до частини п’ятнадцятої ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пп. 10 та 11 розд. VІІ Інструкції Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування №449 рішення контролюючого органу про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом. У разі якщо платник єдиного внеску чи банк отримали рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатили зазначені в них суми протягом десяти календарних днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк ДПС про його оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства.

Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати ЄСВ, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки із сплати ЄСВ. Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки (п. 12 розд. VІІ Інструкції №449). У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з ДПС, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів з дня надходження узгодженої вимоги, податкова служба надсилає вимогу державній виконавчій службі про сплату недоїмки. Крім того, у таких випадках ДПС має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки.

 

5) ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язаний сплачувати ЄСВ у розмірі не меншому за розмір мінімального страхового внеску на місяць: питання – відповідь з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (категорія 301.09 набрати «Чи застосовується відповідальність до ФОП на загальній системі оподаткування, якщо за наслідками звітного кварталу ним сплачено ЄВ в розмірі мінімального страхового внеску із розрахунку за кожен місяць, але менше ніж з розміру чистого доходу, визначеного за такий квартал згідно з даними Книги обліку доходів і витрат?»)

 

 

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для фізичних осіб – підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо такий платник не отримав дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої наведеним Законом. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Зазначена категорія платників зобов’язана сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.   Суми внеску, сплачені протягом року (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного року, та до 20 січня року, наступного за звітним роком) враховуються фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування при остаточному розрахунку, який здійснюється ними за календарний рік до 10 лютого наступного року, згідно з даними, зазначеними у Податковій декларації про майновий стан і доходи, що формується на підставі даних Книги обліку доходів та витрат.   Отже, Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено чіткі умови щодо сплати ЄСВ у розмірі не меншому за розмір мінімального страхового внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ для фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування за кожен місяць відповідного кварталу. Нормами чинного законодавства не передбачено застосування відповідальності до фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування, якщо за наслідками звітного кварталу ним сплачено ЄСВ в розмірі мінімального страхового внеску із розрахунку за кожен місяць, але менше ніж з розміру чистого доходу, визначеного за такий квартал згідно з даними Книги.

Статистика ГУ ДПС у Черкаській області: новозареєстровані платники - 2019, видача та анулювання ліцензій

За повідомленням управління обслуговування платників Головного управління ДПС у Черкаській області за вісім місяців поточного року кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності регіону склала 5656, у т.ч. 981 юридична особа та 4675 – фізичні. За січень – серпень 2018 року зареєструвались 5437 платників, у т.ч. 4480  - ФОП.

Водночас на 1 вересня 2019 року припинено 4545 суб’єктів господарської діяльності: 473 юридичні особи та 4072 – ФОП. У січні – серпні 2018 року було припинено 3889 платників: 290 юридичних осіб та 3599 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.09.2019 зареєстровано платниками ПДВ 6478 суб`єктів господарювання, що на 177 платників більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 

Як поінформували в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Черкаській області, в ході проведення 161 фактичної перевірки встановлено 95 фактів порушення порядку зберігання, транспортування та реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та торгівлі паливо-мастильними матеріалами (ПММ) на загальну суму майже                  3 млн. гривень. Зокрема виявлено зберігання та продаж фальсифікованих алкогольних напоїв, у непризначеній тарі, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, без марок акцизного збору або з підробленими марками, провадження безліцензійної торгівлі алкогольними напоями, тютюнової продукції та ПММ.

В результаті проведення спільних заходів з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаські області з незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму близько 28 млн. гривень.

Від початку року анульовано 333 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 209 – тютюновими виробами, 12 ліцензій анульовано за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

 

Нагадуємо, від 29 серпня 2019 року розпочало діяльність Головне управління ДПС у Черкаській області, якому було передано функції і повноваження Головного управління ДФС у Черкаській області, що припиняється. Ідентифікаційний код Головного управління ДПС у Черкаській області: 43142920. Адреса: 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235.

Сайт: http://ck.tax.gov.ua Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua/

В.о. начальника Головного управління ДПС у Черкаській області Гусак Віктор Григорович.

Адміністративні послуги та консультації платникам надаються у штатному режимі

 

 

З незаконного обігу вилучено партію імпортної обігріваючої техніки вартістю майже 7,7 млн. грн.

 

В ході проведення операції «Рубіж», «Мережа», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, працівниками податкової міліції викрито службових осіб однієї з місцевих компаній, які імпортували в Україну з Болгарії водонагріваючу техніку за заниженою митною вартістю.

У подальшому продукцію частково реалізовували за готівку, в т.ч. через веб-сайт підприємства в мережі Інтернет, без відображення в податковій та бухгалтерській звітності, а документально відображали постачання таких товарів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

Протягом 2016-2019 років було імпортовано водонагрівачів та комплектуючих до них на загальну суму понад 46 млн. грн., а сума привласнених коштів внаслідок зловживання службовим становищем склала 8 млн. грн.

На підставі ухвал суду, проведено санкціоновані обшуки в офісних та складських приміщеннях компанії, за результатами яких вилучено водонагріваючої техніки на суму 7 млн. 650 тис. грн.

 

Внесок Черкаської області до бюджетів – 8,4 мільярди гривень податків

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що за вісім місяців п.р. від Черкаської області до бюджетів всіх рівнів надійшло 8,382 млрд. грн. податків, зборів, платежів. Це на 1410 млн.грн. більше, ніж за січень-серпень торік.

Збір до державного бюджету України становить 3,78 млрд. гривень (+809 млн.грн. порівняно з показником минулого року).

Місцеві бюджети Черкаської області отримали 4,6 млрд. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження більші на 601 млн. гривень. Зокрема надійшло 2,8 млрд.грн. податку на доходи фізичних осіб (+451 млн.грн. порівняно з показником минулого року); 702 млн.грн. єдиного податку (+98 млн.грн.); 603,5 млн.грн. земельного податку та орендної плати за землю (+49 млн.грн.). Також платники перерахували до місцевих бюджетів 217 млн.грн. акцизного податку (+102,5 млн.грн.). 

Також перераховані і одразу спрямовані на забезпечення пенсійного страхування та виконання державних соціальних виплат майже 3,5 млрд.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року перераховано на 577 млн.грн. більше.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання зобов’язань.

 

Нагадуємо, від 29 серпня 2019 року розпочало діяльність Головне управління ДПС у Черкаській області, якому було передано функції і повноваження Головного управління ДФС у Черкаській області, що припиняється. Ідентифікаційний код Головного управління ДПС у Черкаській області: 43142920. Адреса: 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235.

Сайт: http://ck.tax.gov.ua Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua/

В.о. начальника Головного управління ДПС у Черкаській області Гусак Віктор Григорович.

 

Проводяться подальші перевірочні заходи

 

29 серпня розпочато виконання Головним управлінням ДПС у Черкаській області функцій і повноважень Головного управління ДФС у Черкаській області, що припиняється. Відповідний наказ Головного управління ДПС в області від 29.08.2019 №24 «Про початок діяльності Головного управління ДПС у Черкаській області» підписав в.о. начальника Віктор Гусак.

Попередньо була проведена державна реєстрація Головного управління ДПС в області, затверджено структуру, штатний розпис та кошторис, переведено з ГУ ДФС у ГУ ДПС 30% працівників.

Ідентифікаційний код Головного управління ДПС у Черкаській області: 43142920

Адреса: 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235

Виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Черкаській області покладено 30.07.2019 на заступника начальника Головного управління ДПС у Черкаській області Гусака Віктора Григоровича: https://is.gd/oceWA4 Відповідні накази (про призначення та покладання обов’язків керівника) від 30.07.2019 №№49-о, 75-о підписав Голова Державної податкової служби України Верланов Сергій Олексійович.

Нагадаємо, 28 серпня розпочала роботу Державна податкова служба України. Розпорядження Уряду від 21 серпня 2019 №682-р про початок роботи Державної податкової служби України 28.08.2019 опубліковане на Урядовому порталі.

Кабінет Міністрів передав Державній податковій службі функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України www.tax.gov.ua Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua/

 

До введення в дію нових рахунків для сплати податків – менше місяця, а для сплати ЄСВ – 41 день відсьогодні!

Платникам варто готуватися до правильної сплати з 1 жовтня податків, зборів, платежів – на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN. Також нагадуємо, що банки до 31 жовтня самостійно здійснюють зміну рахунків платників відповідно до вимог стандарту IBAN і повідомляють про це зокрема ДПС. А платники єдиного внеску перераховуватимуть ЄСВ на рахунки відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN з 1 листопада. Детально про це – у коментарі головного управління ДПС у Черкаській області.

 

Від 5 серпня оновлюються банківські рахунки

Нагадаємо, від 5 серпня, з набранням чинності Постановою Правління НБУ від 28.12.2018  №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні»: https://is.gd/Xg6YhV , банки зобов’язані з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів (п.3) та повідомляти контролюючі органи про нові рахунки клієнтів - платників податків, відкриті з 5 серпня за стандартом IBAN; з 5 серпня до 31 жовтня про змінені рахунки платників за стандартом IBAN та про  закриття рахунків платників податків (п.4).

Оновлені електронні форми документів для повідомлень розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі: «Електронна звітність > Програмний модуль для формування та направлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків > Форми електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків»

 

Від 1 жовтня – нові рахунки для сплати податків і зборів

Державна казначейська служба України на виконання пункту З Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (ІВАN) в Україні» здійснила заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IВАN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.

Платникам варто готуватися до правильної сплати з 1 жовтня податків, зборів, платежів – на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN.

Реквізити рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів можна завантажити з  порталу ДПС (розділ «Бюджетні рахунки»): http://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ з субсайту територіальних органів ДПС у Черкаській області: https://is.gd/rcdFJM та переглянути у центрах обслуговування платників.

Реквізити рахунків розміщені на порталі Державної казначейської служби України: https://is.gd/BbfQaw

 

Від 1 листопада – нові рахунки для сплати ЄСВ

Державна казначейська служба України звернула увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що починаючи з 1 листопада ЄСВ потрібно буде сплачувати на  рахунки відкриті в Казначействі (код банку - 899998) за стандартом ІВАN. Посилання на повідомлення: https://is.gd/bNcZJB

Реквізити нових рахунків з ЄСВ будуть викладені на порталі ДПС (розділ «Бюджетні рахунки»), субсайті територіальних органів ДПС у Черкаській області  та розміщені у центрах обслуговування платників.

Головне управління ДПС у Черкаській області готує для зручності платників коментар (з прикладами), як правильно і без помилок перераховувати з наступного місяця податки, збори, платежі та з 1 листопада – ЄСВ.

Важливі податкові події останніх днів серпня

 

Від 28 серпня працює Державна податкова служба України. Цього дня  Розпорядження Уряду від 21 серпня 2019 р. №682-р про початок роботи Державної податкової служби України опубліковане на Урядовому порталі.  Детальніше про це: http://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/389736.html

 

Від 28 серпня працює Офіційний вебпортал Державної податкової служби України www.tax.gov.ua

 

Від 28 серпня підписання повідомлень ДПС (квитанцій, інформаційних розсилок, тощо) здійснюється окремим кваліфікованим сертифікатом, призначеним для накладання кваліфікованого електронного підпису:

ДПС _ОТРИМАНО_1.cer;

зашифрування повідомлень на ДПС (звітність, тощо) здійснюється окремим кваліфікованим сертифікатом, призначеним для шифрування:

ДПС _ОТРИМАНО_2.cer.

Також відбулася заміна кваліфікованих технологічних сертифікатів
API «Електронного кабінету»
:

ДПС _ОТРИМАНО ЕК_1.cer;

ДПС_ОТРИМАНО ЕК_2.cer.

 

Вхід до Електронного кабінету тепер здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/ Водночас до завершення заходів з реорганізації Державної фіскальної служби України для зручності користувачів вхід до Електронного кабінету буде можливим і за адресою: https://cabinet.sfs.gov.ua/

 

29 серпня розпочато виконання Головним управлінням ДПС у Черкаській області функцій і повноважень Головного управління ДФС у Черкаській області, що припиняється. Про це виданий наказ Головного управління ДПС в області від 29.08.2019 №24. Ідентифікаційний код Головного управління ДПС у Черкаській області: 43142920 Адреса: 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235. Виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Черкаській області покладено 30.07.2019 на заступника начальника Головного управління ДПС у Черкаській області Гусака Віктора Григоровича: https://is.gd/oceWA4 Відповідні накази (про призначення та покладання обов’язків керівника) від 30.07.2019 №№49-о, 75-о підписав Голова Державної податкової служби України Верланов Сергій Олексійович.

 

ДФС та Державне казначейство України звертають увагу, що з 1 жовтня 2019 року почнуть діяти нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів та ЄСВ. Державною казначейською службою України на виконання пункту З Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (ІВАN) в Україні» здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IВАN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.

Платникам варто готуватися до правильної сплати з 1 жовтня податків, зборів, платежів – на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту ІВАN.     Реквізити рахунків можна буде завантажити з  порталу ДПС (розділ «Бюджетні рахунки»), з порталу ДФС (розділ «Бюджетні рахунки»), або переглянути в центрах обслуговування платників.

Реквізити рахунків з ЄСВ змінюватимуться з 1 листопада 2019 року.

 

Позиція ДФС щодо застосування штрафних санкцій за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних – погоджена Міністерством фінансів України (лист від 20.08.2019 № 11320-10-5/21041). Штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 1 жовтня 2019 року, тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних, розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 1 жовтня 2019 року. Детальніше: https://is.gd/5YcSdc

 

 

За 7 місяців підрозділ аудиту головного управління ДФС у Черкаській області донарахував порушникам  361,2 млн.гривень

У січні-липні 2019 року підрозділи аудиту головного управління ДФС у Черкаській області провели 34  планові перевірки платників податків, 154 – позапланові перевірки.

За результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано порушникам законодавства до сплати до бюджету 361,2 млн.грн.

Так, зокрема донараховано до сплати в бюджет 3,5 млн.грн. підприємству – будівельнику доріг i автострад. Проведеною перевіркою даного платника було встановлено заниження ним податку на прибуток, податку на додану вартість, недоутримання  податку на доходи під час виплати доходів підприємцям, недоплату  військового збору та порушення термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Данараховану суму і санкції платник перерахував в повному обсязі.

Щодо найбільш поширених порушень, виявлених перевірками аудиту, то це: проведення платниками нереальних операцій з придбання товарів або послуг, які не відбувалися (не надавалися) у обсягах, які вказані в первинних документах, в тому числі через неможливість їх реальної поставки, оскільки у постачальника немає ресурсів, необхідних для виробництва, зберігання і транспортування таких товарів; порушення порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку; відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством; порушення строків розрахунків в іноземній валюті за імпортними/експортними операціями.

Загалом в Україні у січні-липні п.р. підрозділами аудиту було проведено 2,8 тис. планових перевірок платників податків, 7,5 тис.  позапланових перевірок та 2,0 тис. зустрічних звірок. Донараховано до бюджету 22,7 млрд. грн.

 

Прочитати про піврічні результати роботи управління аудиту головного управління ДФС у Черкаській області та огляд характерних порушень податкового законодавства, виявлених перевірками:  https://is.gd/0TkRGs

Як поінформували в управлінні податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Черкаській області за півроку платники Черкаської області заявили до відшкодування ПДВ в сумі 386,1 млн.грн. Відшкодований податок грошовими коштами в загальній сумі 381,2 млн.грн. За січень – червень 2018 року платники заявляли до відшкодування ПДВ в сумі 391 млн.грн., відшкодовано 129 платникам 352,3 млн.грн.

За станом на 1 липня п.р. кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість у Черкаській області становить 6445. Минулорічна кількість платників ПДВ на цю дату – 6273.

Збір ПДВ за січень – червень п.р. склав 1373 млн.грн., що на 471,2 млн.грн. більше за показник відповідного періоду 2018 року. Частка ПДВ у надходженнях державного бюджету становить 49,6%.

За повідомленням юридичного управління за 6 місяців цього року на користь фіскальної служби області у судах вирішено 262 справи на суму 118,5 млн. гривень. За результатами проведеної позовної роботи до бюджетів усіх рівнів надійшло 11,2 млн.грн., в тому числі внаслідок стягнення в судовому порядку податкового боргу – 3,3 млн.грн. та 3,8 млн. грн. від процедури банкрутства.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Черкаській області провів з працівниками ДФС 28 заходів та індивідуальні профілактичні бесіди щодо правильності та повноти заповнення е-декларації.

З метою підвищення обізнаності працівників фіскальної служби постійно проводиться індивідуальна консультативна допомога щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Основні теми: фінансовий контроль, сумісництво, конфлікт інтересів, робота близьких осіб, правильність заповнення е-декларацій.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Володимир Капура відмітив, що профілактична діяльність є одним з пріоритетних напрямків щодо упередження корупційних проявів та раннє виявлення і викорінення корупційних проявів в системі фіскальної служби дозволяє підвищувати імідж фіскальної служби, а також рівень довіри бізнесу.

Номер телефону сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Черкаській області 33-91-27 (0472); адреса електронної скриньки ck/ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

За повідомленням Прес-служби ДФС цього року Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції у 2019 році виявлено 549 фактів вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, скоєних 538 працівниками органів ДФС України. Детально про антикорупційні заходи ДФС: https://is.gd/UxHORx

 

В ДФС поінформували про результати фактичних перевірок суб’єктів господарювання Черкаської області

За півроку профільним підрозділом управління аудиту головного управління ДФС у Черкаській області проведено 239 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання порядку регулювання обігу готівки, наявності ліцензій, свідоцтв, дозвільних документів, оформлення трудових відносин з працівниками, зокрема дотримання норм Податкового кодексу України,  Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Кількість проведених цьогоріч перевірок на 66 більша за відповідний показник минулого року. За результатами перевірок застосовано фінансових санкцій  на загальну суму 23732,2 тис.грн.

Особлива увага – суб’єктам господарювання, які мають ризики. В Черкаській області це 687 господарських об’єктів: магазини, кафе, бари, ресторани, ін., де реалізовуються алкогольні напої та тютюнові вироби, проте за звітами їхній середньомісячний виторг менший за 5 тис.грн.

Основні порушення: торгівля без ліцензії та продаж необлікованих підакцизних товарів.

З метою упередження порушень законодавства наголошуємо підприємцям – платникам єдиного податку на обов’язок щодо застосування РРО при продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, і (для другої – четвертої груп) які перевищили у календарному році обсяг доходу понад 1 млн.грн.

Завантажити листівку «Застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку»: https://is.gd/Ugqovl

 

 

Граничний термін сплати податкового зобов’язання з ПДФО та збору за деклараціями про майновий стан і доходи!

 

В ДФС нагадали декларантам – 2019 про граничний термін сплати визначених у деклараціях податку на доходи фізичних осіб і військового збору – 31 липня 2019 року, наголосили на особливостях перерахування цих платежів, поінформували про відповідальність декларантів – 2019, та нагадали про терміни подання декларації особам, що припиняють підприємницьку діяльність і які виїздять за кордон.

Так, обов’язок із сплати податкових зобов’язань, визначених у поданій по строку 2 травня 2019 року декларації про майновий стан і доходи за звітний 2018 рік мають громадяни та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Від цього року особа, яка зобов’язана подати декларацію, сплачує податкові зобов’язання по кодах платежу:

«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

 

За несвоєчасну сплату визначених у декларації податкових зобов’язань (тобто сплату після 31 липня 2019 року) платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу від 10% (при затримці до 30 календарних днів включно) до 20% (при затримці більше 30 календарних днів) суми до сплати. Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.

 

Звертаємо увагу, що за аналізом податкової звітності платників (у т.ч. уточненої) ДФС виявляє «ймовірних декларантів», які не задекларували своєчасно доходи за минулий рік. У більшості це черкащани, що:

-         отримали іноземні доходи;

-         отримали інвестиційні прибутки;

-         отримали плату за оренду власного нерухомого майна, зокрема житла, койко-місця, частини житла – від орендаря – фізичної особи;

-          плату за оренду власного рухомого майна – від орендаря – фізичної особи;

-          отримали орендну плату за земельну ділянку, майновий пай, орендованих фізичною особою – не підприємцем;

- продали рухоме і нерухоме майно та зобов’язані сплатити податок;

- продали власну продукцію тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД на суму понад 186150 гривень;

-          продали власну сільськогосподарську продукцію на ділянках, розмір яких понад норм встановлених Земельним кодексом України;

-          одноосібників, які надавали послуги фізичним особам.

 

Також в ДФС чекають не поданих по строку 2 травня декларацій репетиторів, аніматорів, організаторів свят, людей творчих професій (музики, актори, художники, танцівники, журналісти, фотографи, перекладачі тощо), блогерів, осіб, які надають побутові послуги, нянь, доглядальниць та ін., які не зареєстровані підприємцями і при отриманні доходів за минулий рік не сплатили  податок на доходи фізичних осіб  та військовий збір.

За неподання або несвоєчасне подання декларації до особи застосовується попередження або штраф від 51 грн. до 136 грн., як визначено статтею 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в т.ч. при реалізації права на податкову знижку). Крім того, якщо платник не подав в установлений термін декларацію, ДФС на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податку.   При цьому, у відповідності до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України до платника податків застосовується фінансова відповідальність (штраф у розмірі 25% або 50% суми донарахованого податкового зобов’язання). Аналогічні дії ДФС і відповідальність платника – якщо торік платник перерахував лише  податок на доходи фізичних осіб, а військовий збір – ні.

Також, за нормами Податкового кодексу України декларанти зобов’язані вести облік доходів та витрат у спеціальній Книзі обліку. За неведення Книги застосовуються попередження або штраф від 51 грн. до 136 грн.

 

У зв’язку із запитаннями платників звертаємо увагу і на особливі терміни подання декларацій:

–  для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням,  – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. В такому разі декларація подається за період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

– для резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Перенести строки подання декларації до 31 грудня п.р. може особа, яка отримувала звітного року іноземні доходи та має право зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном – для усунення подвійного оподаткування. Це можливо у разі відсутності підтверджуючих документів щодо суми отриманого доходу з іноземних джерел та суми сплаченого податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 Податкового кодексу України, та за умови подання платником до ДФС відповідної заяви про перенесення строку подання податкової декларації.

 

Податкову знижку за 2018 рік до повернення можна задекларувати до 31 грудня 2019 року.

Статистика ГУ ДФС у Черкаській області: відшкодування ПДВ, розгляд справ у судах та антикорупційні заходи ДФС

Як поінформували в управлінні податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Черкаській області за півроку платники Черкаської області заявили до відшкодування ПДВ в сумі 386,1 млн.грн. Відшкодований податок грошовими коштами в загальній сумі 381,2 млн.грн. За січень – червень 2018 року платники заявляли до відшкодування ПДВ в сумі 391 млн.грн., відшкодовано 129 платникам 352,3 млн.грн.

За станом на 1 липня п.р. кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість у Черкаській області становить 6445. Минулорічна кількість платників ПДВ на цю дату – 6273.

Збір ПДВ за січень – червень п.р. склав 1373 млн.грн., що на 471,2 млн.грн. більше за показник відповідного періоду 2018 року. Частка ПДВ у надходженнях державного бюджету становить 49,6%.

За повідомленням юридичного управління за 6 місяців цього року на користь фіскальної служби області у судах вирішено 262 справи на суму 118,5 млн. гривень. За результатами проведеної позовної роботи до бюджетів усіх рівнів надійшло 11,2 млн.грн., в тому числі внаслідок стягнення в судовому порядку податкового боргу – 3,3 млн.грн. та 3,8 млн. грн. від процедури банкрутства.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Черкаській області провів з працівниками ДФС 28 заходів та індивідуальні профілактичні бесіди щодо правильності та повноти заповнення е-декларації.

З метою підвищення обізнаності працівників фіскальної служби постійно проводиться індивідуальна консультативна допомога щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Основні теми: фінансовий контроль, сумісництво, конфлікт інтересів, робота близьких осіб, правильність заповнення е-декларацій.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Володимир Капура відмітив, що профілактична діяльність є одним з пріоритетних напрямків щодо упередження корупційних проявів та раннє виявлення і викорінення корупційних проявів в системі фіскальної служби дозволяє підвищувати імідж фіскальної служби, а також рівень довіри бізнесу.

Номер телефону сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Черкаській області 33-91-27 (0472); адреса електронної скриньки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

За повідомленням Прес-служби ДФС цього року Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції у 2019 році виявлено 549 фактів вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, скоєних 538 працівниками органів ДФС України. Детально про антикорупційні заходи ДФС: https://is.gd/UxHORx

 

Викрито черкащан – організаторів підпільного алкогольного цеху

 

Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Черкаській області ліквідували підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю та вилучили велику партію фальсифікату.

В рамках проведення операції «Акциз – 2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено двох місцевих жителів, які організували у власному домоволодінні підпільний цех з виробництва фальсифікованого спирту та горілки.

«Готову продукцію» фігуранти зберігали у спеціальному складському приміщенні та реалізовували кінцевим споживачам через оголошення на спеціалізованих сайтах в мережі Internet та через створені ними закриті групи у мессенджерах.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 1 тис. 980 літрів спирту та 2 тис. 440 літрів фальсифікованої горілки, розлитих у пластикову тару загальною орієнтовною вартістю майже 815 тис. грн., а також обладнання для незаконного виготовлення фальсифікату.

Наразі вживаються заходи для накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство

 

12 питань – відповідей  про надання/отримання підприємцем допомоги

У зв’язку із запитаннями платників на останньому семінарі, звертаємо увагу на особливості надання фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку фінансової допомоги та пропонуємо питання – відповіді з загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу «ЗІР», категорії 107.03, 107.04.

Також у коментарі згадано про особливості оподаткування допомоги ФОП на загальній системі оподаткування («ЗІР», категорія 104.04), заповнення податкового розрахунку за ф.1ДФ («ЗІР», категорія 103.25) та справляння підприємцем ЄСВ при наданні фінансової допомоги працівникам («ЗІР», категорія 301.03).

Що треба знати про допомогу

Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення

Безповоротна фінансова допомога (п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) – це:

сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних)

Порядок оподаткування благодійної допомоги визначається п.170.7 ст. 170 Кодексу: https://is.gd/nFLqVM

До складу доходу платника єдиного податку першої – третьої груп не включаються (пп. 3) п.292.11 ст. 292 Кодексу) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп (пп. 6) п.291.5 ст. 291 Кодексу) ФОП, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД 2010), надання поворотної фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» та є забороненим для здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Крім того фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку  не можуть здійснювати діяльність не зазначену у реєстрі платників єдиного податку та у разі порушення вказаного зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, та отриманий від цієї діяльності дохід оподаткувати за ставкою 15% (п. 293.4 статті 293 та пп. 7) п. 298.2.3 статті 298 Кодексу).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та п.п. 2.3.3 п. 2.3 розд. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати №5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п.3.31) входить до фонду додаткової заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок.  Згідно з п. 3.31 розд. 3 Інструкції №5 на матеріальну допомогу разового характеру, яка надається окремим  працівникам   у   зв'язку   із   сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання не нараховується ЄСВ. Не нараховується єдиний внесок на матеріальну та благодійну допомогу, виплачені особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.

 

! Благодійна діяльність не може здійснюватись в межах підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку надав особі благодійну допомогу – безоплатно відвантажив товар – чи порушив він порядок перебування на спрощеній системі? – Відповідно до ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності; благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.   Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також інші благодійники та бенефіціари.   Згідно зі ст.24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Учасниками цивільних відносин під час здійснення благодійної діяльності є дієздатні фізичні особи. Отже, оскільки в межах підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (у т.ч. платник єдиного податку) не передбачено здійснення благодійної діяльності, то такий ФОП не може безоплатно відвантажувати товар (виконувати роботи, надавати послуги) в межах підприємницької діяльності аргументуючи вказані дії благодійністю. Платник єдиного податку, який звітного періоду безоплатно відвантажив товари (виконав роботи, надав послуги), з наступного податкового періоду переходить  на загальну систему оподаткування.

 

1) ФОП – платник єдиного податку першої – третьої груп, який отримав безповоротну фінансову допомогу, сплатить 18% ПДФО та 1,5% військового збору

Сума безповоротної фінансової допомоги не є доходом фізичної особи – підприємця платника єдиного податку отриманого від здійснення господарської діяльності. Водночас як додаткове благо вказана сума включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військового збору 1,5 відс.

 

2) Не повернена поворотна фінансова допомога ФОП, який припинив підприємницьку діяльність, оподатковується ПДФО та військовим збором та підлягає декларуванню

У разі прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності та якщо нею не повернуто отриману поворотну фінансову допомогу до спливу 12 календарних місяців, фізична особа включає таку допомогу до загального річного оподатковуваного доходу та подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи як фізична особа (громадянин), відповідно до вимог розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України.

 

3) Підприємцю – платнику єдиного податку повернули раніше надану фінансову допомогу – дохід оподатковується за ставкою 15% та ФОП зобов’язаний перейти на загальну систему

Фізична особа – підприємець, яка порушила умови перебування на спрощеній системі оподаткування, встановлені Податковим кодексом України, а саме надавала поворотну фінансову допомогу, зобов’язана оподаткувати дохід в сумі повернутих коштів за надання такої допомоги за ставкою 15 відсотків та перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якому відбулося таке порушення. При цьому у разі повернення коштів платнику єдиного податку, які раніше надавалися ним як платником податків і зборів на загальних підставах до переходу на спрощену систему оподаткування, сума таких коштів також включається до доходу та оподатковується за ставкою 15 відсотків.

 

4) Підприємець – платник єдиного податку зобов’язаний включити до складу доходу не повернуту ним поворотну фінансову допомогу, до суми перевищення обсягу  доходу застосувати ставку 15% і перейти на загальну систему

Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана ФОП під час перебування на загальній системі оподаткування, та залишається не поверненою ним протягом 12 календарних місяців з дня її отримання вже на спрощеній системі оподаткування? – Поворотна фінансова допомога, отримана фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку у період його перебування на загальній системі оподаткування, та не повернена ним протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (в даному випадку термін повернення припав на період застосування спрощеної системм оподаткування), включається до складу доходу і оподатковується за ставками, визначеними для відповідної групи, за умови не перевищення обсягу доходу для відповідної групи. При перевищенні обсягу доходу платник єдиного податку зобов’язаний застосувати до суми перевищення ставку у розмірі 15 відсотків та за заявою або перейти на іншу групу єдиного податку, або перейти на загальну систему оподаткування.

 

5) Не повернуту поворотну фінансову допомогу підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи оподатковують за результатами звітного року (а якщо є перевищення обсягу доходу – за результатами кварталу), третьої – за результатами звітного кварталу

Для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої та другої групи, для яких податковим (звітним) періодом є календарний рік, сума поворотної фінансової допомоги, що не повернута протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, відображається у складі доходів такого платника за підсумками податкового (звітного) року, на який припадає термін її повернення. У разі якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у зазначений вище термін і при цьому отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи перевищують обсяги доходів, встановлені Податковим кодексом України для відповідної групи, то платники єдиного податку першої та другої групи мають подати податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи, для яких податковим (звітним) періодом є календарний квартал, відображення суми поворотної фінансової допомоги, яка не повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, здійснюється за підсумками звітного кварталу, на який припадає термін повернення такої допомоги.

Оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку, яка не повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, здійснюється за ставками, визначеними для відповідної групи, за умови не перевищення обсягу доходу для відповідної групи. При перевищенні обсягу доходу платник єдиного податку зобов’язаний застосувати до суми перевищення ставку у розмірі 15 відсотків та за заявою або перейти на іншу групу єдиного податку, або перейти на загальну систему оподаткування.

 

6) ФОП на загальній системі оподаткування оподатковує не повернену вчасно поворотну фінансову допомогу

Протягом дії договору сума поротної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою – підприємцем не включається до складу його доходу. Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах (18% ПДФО та 1,5% військового збору).

 

7) Безповоротна фінансова допомога, надана ФОП на загальній системі оподаткування оподатковується як додаткове благо фізичної особи

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податку – фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 Кодексу). Оскільки надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що проводиться у порядку та за правилами передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сума допомоги оподатковується за нормами встановленими Податковим кодексом України для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо (18% ПДФО та 1,5% військового збору).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) дохід платнику, зобов’язаний утримати податок і збір із суми такого доходу за рахунок платника.

 

8) Надана підприємцем благодійна (спонсорська) допомога неприбутковій організації не враховується у складі його витрат

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України, згідно з п. 177.2 ст. 177 якого об’єктом оподаткування підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця. Пунктом 177.4 ст. 177 Кодексу визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, яким не передбачено віднесення до витрат сум благодійної (спонсорської) допомоги, що її надає фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування.

 

 

9) Сума безповоротної фінансової допомоги, наданої ФОП (у т.ч. платнику єдиного податку) відображається у  ф.1ДФ за ознакою доходу «126»

Сума безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі – підприємцю (в т.ч. фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку) не є доходом від провадження підприємницької діяльності такої особи та в податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається за ознакою доходу «126». Нагадаємо, сума безповоротної фінансової допомоги, надана платнику податку – фізичній особі, обкладається ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою – 1,5 %.

 

10) Поворотна фінансова допомога надана ФОП (у т.ч. платнику єдиного податку) відображається у  ф.1ДФ за ознакою «153»

 

 

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «153».

 

11) На разову безповоротну фінансову допомогу працівникам роботодавця та на допомогу стороннім особам не нараховується ЄСВ, із систематичної допомоги своїм працівникам – роботодавцеві слід сплачувати єдиний внесок

Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є безповоротна фінансова допомога, що має систематичний характер та виплачена роботодавцем працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.  ЄСВ не нараховується на суму безповоротної фінансової допомоги разового характеру та безповоротної фінансової допомоги, виплаченої роботодавцем особам, які не перебувають з ним у трудових відносинах.

 

12) На нецільову благодійну допомогу особі не нараховується ЄСВ

Оскільки нецільова благодійна допомога не належить до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, а відповідно до п. 3.31 розд. 3 Інструкції №5 є матеріальною допомогою разового характеру і, відповідно «іншою виплатою, що не належить до фонду оплати праці», то вона не є базою нарахування ЄСВ

Аудитори головного управління ДФС у Черкаській області донарахували порушникам 353,7 млн.гривень

За півроку підрозділи аудиту головного управління ДФС у Черкаській області провели 31 планову перевірку платників податків, 134 – позапланових перевірок.

З найбільш поширених порушень, виявлених перевірками: проведення платниками нереальних операцій з придбання товарів або послуг, які не відбувалися (не надавалися) у обсягах, які вказані в первинних документах, в тому числі через неможливість їх реальної поставки, оскільки у постачальника немає ресурсів, необхідних для виробництва, зберігання і транспортування таких товарів; порушення порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку; відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством; порушення строків розрахунків в іноземній валюті за імпортними/експортними операціями.

Непоодинокими є випадки порушення підприємствами вимог податкового законодавства при обчисленні податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Так, встановлено, що підприємства невірно застосовують затверджені відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування ставки цього податку та застосовують пільги до об’єктів нерухомості.

Найбільш поширені порушення касової дисципліни – неоприбуткування готівки, проведення розрахункових операцій з використанням РРО на неповну вартість товару або послуги, а також невідповідність готівки в касі сумі денних звітів.

За результатами контрольно-перевірочної роботи головним управлінням ДФС у Черкаській області донараховано порушникам законодавства до сплати до бюджету 353,7 млн.грн.

В ДФС поінформували про результати фактичних перевірок суб’єктів господарювання Черкаської області

За півроку профільним підрозділом управління аудиту головного управління ДФС у Черкаській області проведено 239 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання порядку регулювання обігу готівки, наявності ліцензій, свідоцтв, дозвільних документів, оформлення трудових відносин з працівниками, зокрема дотримання норм Податкового кодексу України,  Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Кількість проведених цьогоріч перевірок на 66 більша за відповідний показник минулого року. За результатами перевірок застосовано фінансових санкцій  на загальну суму 23732,2 тис.грн.

Особлива увага – суб’єктам господарювання, які мають ризики. В Черкаській області це 687 господарських об’єктів: магазини, кафе, бари, ресторани, ін., де реалізовуються алкогольні напої та тютюнові вироби, проте за звітами їхній середньомісячний виторг менший за 5 тис.грн.

Основні порушення: торгівля без ліцензії та продаж необлікованих підакцизних товарів.

З метою упередження порушень законодавства наголошуємо підприємцям – платникам єдиного податку на обов’язок щодо застосування РРО при продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, і (для другої – четвертої груп) які перевищили у календарному році обсяг доходу понад 1 млн.грн.

Завантажити листівку «Застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку»: https://is.gd/Ugqovl

 

За повідомленням управління обслуговування платників головного управління ДФС у Черкаській області за півроку кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності регіону склала 3505, у т.ч. 583 юридичні особи та 2922 – фізичні. За січень – червень 2018 року зареєструвалися 3856 платників (у т.ч. 3149 ФОП).

Водночас на 1 липня 2019 року припинено 3020 суб’єктів господарської діяльності: 292 юридичні особи та 2728 – ФОП. У січні – червні 2018 року було припинено 2936 платників: 239 юридичних осіб та 2697 фізичних осіб - підприємців.

Як поінформували в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Черкаській області за результатами проведених цього року 160 фактичних перевірок застосовано 1187 тис.грн. фінансових санкцій за порушення порядку продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема виявлено зберігання та продаж фальсифікованих алкогольних напоїв, продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів без ліцензії, неповнолітнім, без марок акцизного податку, у непризначеній тарі.

Від початку року анульовано 252 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 154 – тютюновими виробами. 7 ліцензій анульовано за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

На сьогодні платникам, які здійснюють зберігання та/або продаж пального видано 222 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та 15 – на право зберігання.

 Оголошення та нагадування для платників

 1) Єдиний внесок та фінансові санкції з ЄСВ слід перераховувати виключно на рахунки, які діють з 2 травня Посилання на реєстр нових рахунків з ЄСВ по Черкаській області: https://is.gd/TfYNHt Посилання на реєстр діючих рахунків з ЄСВ по Україні: https://is.gd/Um20Ed Звертаємо увагу самозайнятих осіб та членів фермерського господарства, які по строку 19 липня платили єдиний внесок за ІІ квартал п.р. за себе: мінімальний страховий внесок за місяць становить 2019 року 918,06 грн.; за квартал – 2754,18 грн.; максимальна сума ЄСВ за місяць – 13770,90 грн. Платникові єдиного внеску – самозайнятій особі варто переконатися, що при сплаті ЄСВ обраний правильний рахунок, вірно заповнено поле «Призначення платежу» та вказаний вірний символ рахунку для зарахування ЄСВ в органах ДФС. Прочитати актуальні приклади: https://is.gd/BWJNOT Завантажити пам’ятку «Справляння ЄСВ у 2019 році самозайнятими особами та членами фермерського господарства: коротко, головне»: https://is.gd/zDKYzj

 2) Як повернути помилково сплачений єдиний внесок. У разі помилкової сплати сум ЄСВ на невідповідний рахунок платники мають змогу повернути кошти. Повернення помилково сплачених коштів здійснюється відповідно до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 №6. Кошти повертаються у порядку календарної черговості та на підставі заяви платника про таке повернення. Заява подається до ДФС за місцем обліку помилково сплачених коштів із зазначенням суми та напрямку повернення. Прочитати про це: https://is.gd/9Vu5qZ

 3) Як повернути помилково перераховані митні платежі. Перш за все треба знати, що митницями ДФС не передбачено повернення залишків коштів авансових платежів з «єдиного казначейського рахунку ДФС». Фактично повернення коштів проводиться згідно розділу ІV «Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017 №643. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) з «єдиного казначейського рахунку ДФС» №37341039292197, відкритого на ім’я  Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ: 39292197, МФО 899998) в банку Державної казначейської служби України, платник може подати:

- письмову заяву на адресу Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська пл., 8) довільної форми із зазначенням банківських реквізитів, підписану платником податків та головним бухгалтером

- заяву (із зазначенням банківських реквізитів) за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб.

4) ДФС запрошує молодих, амбіційних та талановитих абітурієнтів навчатися в Університеті Державної фіскальної служби України, де вперше в Україні впроваджено пілотний проект з підготовки фахівців у сфері оподаткування за дуальною системою на базі магістерської програми «Фіскальне адміністрування» ННІ економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС. Оплата навчання – за рахунок коштів державного бюджету. Тривалість навчання складає 1 рік і 6 місяців. Випускники будуть працевлаштовані в ДПС України. Детальна інформація щодо магістерської програми «Фіскальне адміністрування», умов участі у проекті та переваг навчання за дуальною формою освіти за посиланням: https://is.gd/9mAlLo

 

Громадянам – власникам майна час платити податок!

 

Цього року головне управління ДФС у Черкаській області направило платникам Черкаської області – фізичним особам – власникам майна 118 податкових повідомлень-рішень про сплату транспортного податку на суму 2,5 млн.грн., 33841 – про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на суму 31,5 млн.грн. та 329265  про сплату земельного податку на 90 млн.грн. 2018 року фіскальна служба області направляла черкащанам 147 податкових повідомлень-рішень про сплату транспортного податку на суму 3,8 млн.грн., 36403 – про сплату податку на нерухомість на суму 30,3 млн.грн. та 384416  про сплату земельного податку на 83 млн.грн.

З початку року на 24.07.2019 платники – фізичні особи Черкаської області сплатили 67,5 млн.грн. земельного податку; 8,3 млн.грн. – податку на нерухомість та 1,4 млн.грн. транспортного податку. Торік на цю дату було сплачено відповідно 74 млн.грн. земельного податку; 9,2 млн.грн. – податку на нерухомість та 1,5 млн.грн. транспортного податку.

Нагадаємо, за нормами Податкового кодексу України щороку до 1 липня ДФС направляє за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи – власника нерухомості та/або землевласника та/або власника транспортного засобу, який оподатковується, податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум відповідного податку з зазначенням платіжних реквізитів.

Особи, які отримали податкове повідомлення-рішення:

1) зобов’язані сплатити податок згідно отриманого податкового повідомлення-рішення – протягом 60 днів з дня його отримання. Тобто, для громадян, які отримали до 1 липня 2019 року від органів ДФС податкове/ податкові повідомлення рішення останній день сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного та земельного податку – 29 серпня 2019 року;

2) мають право знати, яким чином нарахований податок та у разі незгоди з обрахунком, звернутися з письмовою заявою до ДФС для проведення звірки даних, підтвердження права на пільги (якщо такі є), пред’явлення документів про факт відсутності об’єкта оподаткування у звітному році тощо. Якщо платник правий, то попереднє податкове повідомлення-рішення скасується.

 

Відповіді на три запитання платників податку на нерухоме майно

 

1. Повідомлення не прийшло – чи є зобов’язання сплатити податок? Податкове повідомлення – рішення надсилається за місцем податкової адреси фізичної особи (місцем реєстрації). Якщо платник змінив місце реєстрації та не повідомив про це ДФС, або не проживає за місцем реєстрації, або виїхав за кордон, він не отримає повідомлення – рішення. Який вихід: якщо ви – власник оподатковуваної нерухомості і не отримали до 1 липня податкового повідомлення – рішення, пропонуємо обов’язково звернутися з документами про право власності на майно та документами, що посвідчують особу до ДФС за місцем реєстрації (проживання). Звертаємо увагу, за нормами Податкового кодексу України ДФС має право провести перевірку та визначити суму податку і за попередні 1095 днів. Водночас, якщо ДФС вчасно не надіслала (не вручила) податкове/податкові повідомлення-рішення, штрафні санкції до платника не застосовуються (пп 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

 

2. Прийшло повідомлення, а власник нерухомості вважає, що він не є платником – які його дії? Якщо платник отримав податкове повідомлення – рішення, це означає, що ДФС має інформацію про наявність в його володінні оподатковуваної нерухомості. Втім якщо цей об’єкт не належить платникові (відчужений, перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, спільній сумісній і поділений в натурі тощо) пропонуємо обов’язково звернутися з документами про право власності на майно та документами, що посвідчують особу та відповідною письмовою заявою до ДФС за місцем реєстрації (проживання). У разі виявлення розбіжностей між даними ДФС та даними, підтвердженими платником на підставі оригіналів відповідних документів, ДФС проводить перерахунок суми податку попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

3. Квартира перебуває у власності подружжя – хто платитиме податок? Згідно норм  Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є в тому числі частка нерухомості (п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст.266 Кодексу).

Згідно із п.п. 266.1.1, 266.1.2 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 

Прості приклади

 

Приклад 1. Подружжя спільно володіє квартирою у 75 кв. метрів. Виходячи з законодавчих норм та за відсутності інших об’єктів оподаткування, кожен з членів подружжя в двох випадках (залежно від оформлення майна) взагалі не платитиме податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – якщо така квартира перебуває у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності і поділена між власниками в натурі. А у разі якщо квартира знаходиться у спільній сумісній власності подружжя, але не поділена в натурі, податок сплачуватиме один з членів подружжя-власників квартири, визначений за їх згодою, якщо інше не встановлено судом:

а) якщо квартира у 75 кв.м. перебуває у спільній частковій власності подружжя (½ + ½), то платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. Оскільки частка у 37,5 кв.м., якою володіє кожен, менша за 60 кв.метрів, обидва користуються пільгою з податку;

б) якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, то податок за 15 кв.м. (75 – 60 = 15) сплачує одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою;

в) якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності подружжя і поділена між ними в натурі (½ + ½,), платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку – див. а).

Приклад 2. Подружжя спільно володіє квартирою у 75 кв. метрів та крім того, чоловікові належить ½ частина будинку, гараж, а дружина одноосібно володіє квартирою у 41 кв.метр та має у власності дачний будинок. В даному випадку  якщо квартира, якою володіє подружжя перебуває у їхній спільній частковій власності або у спільній сумісній власності і поділена між власниками в натурі, то чоловік сплачуватиме податок за належні йому частину цієї квартири + ½ частину будинку + гараж (з урахуванням пільг з податку), а дружина – відповідно за частину спільної квартири + квартиру 41 кв.м. +дачний будинок  (з урахуванням пільг).

А у разі якщо спільна квартира знаходиться у спільній сумісній власності подружжя, але не поділена в натурі, податок сплачуватиме один з членів подружжя-власників квартири і саме він приєднає квартиру у 75 кв.м.  до переліку майна, за яке слід сплатити податок.

 

Як співвласникам нерухомості повідомити, хто саме сплачуватиме податок? – співвласники  житлової нерухомості, яка перебуває у їх спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, можуть повідомити ДФС про визначеного за їх згодою платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, звернувшись з письмовою заявою за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості

Два актуальні відео для абітурієнтів, студентів та їхніх батьків

В головному управлінні  ДФС у Черкаській області нагадали про право на нарахування податкової знижки на навчання – 2019

Ті, хто навчається за контрактом та батьки студентів – контрактників реально можуть  повернути 18 відсотків від сплачених за навчання коштів.

Які умови отримання податкової знижки на навчання?

Головна умова для реалізації права на знижку – своєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Так, для отримання податкової знижки за 2019 рік декларацію слід подати з 1 січня до 31 грудня 2020 року. Якщо декларацію вчасно не подати, то знижка за 2019 рік втрачається.

Ще умови:

1. студент навчається у вітчизняному навчальному закладі;

2. основним видом діяльності вітчизняного закладу, на користь якого перераховані кошти є освітня діяльність;

3. студент (або один з батьків), який звертається за знижкою звітного періоду отримав доходи у вигляді заробітної плати та прирівняні і сплатив ПДФО;

4. студент (або один з батьків), який звертається за знижкою є резидентом і має реєстраційний номер облікової картки платника податку (а хто відмовився – відповідну відмітку у паспорті);

5. студент сам сплатив за навчання або це зробив хтось із його членів сім’ї першого ступеня споріднення – батько, мати, чоловік, дружина. Це означає, що бабуся, дідусь, тітка, дядько, брати і сестри, особи, які виховують, але не всиновили дітей та ін. особи, які уклали договір і навчають студента, не матимуть права на знижку;

6. понесені витрати підтверджені розрахунковими документами (квитанції, касові ордери, чеки тощо)

7. сума податкової знижки не може бути більшою за сплачений із заробітної плати звітного року податок на доходи фізичних осіб.

 

Які документи треба підготувати для того, щоб отримати податкову знижку?

Особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу ДФС, крім декларації про майновий стан і доходи, надає:

  1. Оригінал та копію договору із закладом освіти.
  2. Паспорт – оригінал та копію.
  3. Реєстраційний номер облікової карти  платника податку.
  4. Довідку з місця роботи про отриманий за звітний рік дохід у вигляді заробітної плати і сплачені податки.
  5. Довідку про освітні послуги, якщо це не вказано у договорі.
  6. Копію свідоцтва про народження дитини (якщо студент дитина) або свідоцтва про одруження (якщо студент – дружина або чоловік).
  7. Оригінали і копії платіжних документів, що підтверджують оплату за навчання.

Як самостійно розрахувати податкову знижку на навчання?

Приклад: Особа, яка має право на отримання податкової знижки за 2019 рік, отримала 2019 року заробітну плату у 100 тисяч гривень; податок на доходи фізичних осіб (18%) із цієї зарплати становить 18 тисяч гривень (100 000 Х 18%). Витрати на навчання дитини – студента денної форми навчання у вітчизняному Виші за 2019 рік склали 15 тисяч гривень. Формула розрахунку знижки:

* 100 000 (зарплата за рік) – 15 000 (сплачено за навчання) = 85 000

* З отриманої різниці розраховується податок на доходи фізичних осіб: 85 000 Х 18% (ПДФО) = 15 300

* Із суми сплаченого із зарплати за 2019 рік податку на доходи фізосіб віднімаємо розраховану суму податку (18000 – 15300) – ця різниця (2700 гривень) і буде сумою податкової знижки. Простіший варіант 15000 Х 18% = 2700 грн.

Відео викладено на сторінці головного управління ДФС у Черкаській області у фейсбук. Посилання: https://is.gd/DbGGCs (базове відео) https://is.gd/sHCyb6 (відповіді на запитання за темою)

 

Пропонуємо перевірити правильність перерахування єдиного внеску

 

Від початку року на сьогодні платники Черкаської області перерахували 2,9 млрд.грн. єдиного внеску.

Нагадуємо, за Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Порядком нарахування і сплати єдиного внеску, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавці (крім гірничих підприємств) сплачують ЄСВ «не пізніше 20 числа наступного місяця», самозайняті особи та члени фермерського господарства за себе за звітний квартал поточного року – «до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок». Щодо найближчих терміни сплати внеску, то це були 19 липня — п'ятниця, 20 липня — вихідний.

З врахуванням Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування №449 фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства зобов'язані були сплатити єдиний внесок за себе за ІІ квартал поточного року в сумі не менше 2754,18 грн. не пізніше 19 липня  на рахунки, які діють з 2 травня та роботодавці за червень п.р. мали право сплатити ЄСВ не пізніше 22 липня 2019 року на рахунки, які діють з 2 травня Питання – відповідь щодо перенесення термінів сплати з сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», категорія 301.04:

 

Як правильно заповнити розрахункові документи на сплату внеску? – слід  обрати правильний рахунок, вірно заповнити поле «Призначення платежу» та вказати символ рахунку для зарахування ЄСВ в органах ДФС. Детально про це: https://is.gd/BWJNOT

 

Прочитати коментар «Особливості нарахування єдиного внеску на суму зарплати осіб з інвалідністю – 6 актуальних прикладів»: https://is.gd/gPVz0m

 

Посилання на реєстр рахунків з ЄСВ по Черкаській області: https://is.gd/rcdFJM

 

Переглянути реєстр рахунків з ЄСВ по Україні: https://is.gd/Um20Ed

 

Звертаємо увагу, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено накладення штрафу у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум та на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу (стаття 25).

Якщо у платника внаслідок несплати або неправильного перерахування виникає недоїмка з єдиного внеску ДФС надсилає (вручає) платнику вимогу про сплату боргу (недоїмки) –  п. 3 розд. VІ Інструкції №449.

У зв’язку із запитаннями платників «Чому я отримав податкову вимогу, якщо перерахував ЄСВ вчасно та у повному обсязі?» наводимо ТОП – 5 типових помилок платників при перерахуванні єдиного внеску та рекомендації, як їх виправити і запобігти.

 

1. Фізична особа – підприємець перераховуючи єдиний внесок із зарплати найманих працівників, помилково сплатив його не на рахунок передбачений для сплати ЄСВ «нарахованого роботодавцями», а  на рахунок «ЄСВ для ФОП».

Які наслідки:

1)     у ФОП – роботодавця виникне переплата з ЄСВ «за себе»;

2)     наймані працівники позбавляються страхового стажу за місяць, у якому допущено помилку (за період неправильної сплати ЄСВ);

3)     за несплату ЄСВ за найманих працівників підприємцеві – роботодавцю  надійде податкова вимога про сплату боргу (недоїмки) зі штрафом  у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум та пенею з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

 

Що неправильно зробив підприємець та як виправити помилку (приклад для  платників м. Черкаси):

ФОП помилково вказав рахунок та символ рахунку для сплати ЄСВ «за себе»:

Рахунок

Символ рахунку

Назва платежу

37196204002301

204

Єдиний внесок, для фізичних осіб - підприємців, у т.ч.  які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства

 

А треба було вказати рахунок та символ рахунку для сплати ЄСВ «нарахованого роботодавцями»

Рахунок

Символ рахунку

Назва платежу

37199201002301

201

Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати; винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

 

Для виправлення помилки та зарахування ЄСВ ФОП – роботодавцю слід прийняти рішення про спрямування помилково сплаченої суми (зарахувати в рахунок майбутніх платежів з ЄСВ, повернути на розрахунковий рахунок ФОП, або зарахувати «за найманих працівників») та обов’язково повідомити про це відповідною заявою ДФС за місцем обліку. Форма заяви затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 року №6 «Про затвердження порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів»: https://is.gd/nDFDtG За несвоєчасну сплату ЄСВ за найманих працівників доведеться сплатити штраф та пеню.

 

2. Фізична особа – підприємець – платник м.Черкас помилково сплатив внесок за себе на рахунок Черкаської ДПІ головного управління ДФС у Черкаській області (тобто як платник Черкаського району).

Які наслідки:

За ФОП – платником з основним місцем обліку в ДПІ у м. Черкасах Управління у м. Черкасах головного управління ДФС у Черкаській області рахуватиметься недоїмка по сплаті ЄСВ, а в Черкаській ДПІ Черкаського управління ГУ ДФС у Черкаській області помилково перерахована сума буде вважатися «нез’ясованою» за відсутності такого платника на обліку в Черкаській ДПІ. Незважаючи на своєчасне і в повному обсязі перерахування підприємцем внеску, внаслідок неправильно спрямування коштів йому буде надіслана (вручена) вимога про сплату боргу (недоїмки) та за несвоєчасну сплату ЄСВ доведеться сплатити штраф та пеню.

 

Що неправильно зробив підприємець та як виправити помилку (приклад для  платників м. Черкаси):

ФОП помилково вказав рахунок для сплати ЄСВ відкритий для платників Черкаської ДПІ

Рахунок

Символ рахунку

Назва платежу

37194204002325

204

Єдиний внесок, для фізичних осіб - підприємців, у т.ч.  які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства

 

А треба було вказати рахунок відкритий в ДПІ у м. Черкасах

Рахунок

Символ рахунку

Назва платежу

37196204002301

204

Єдиний внесок, для фізичних осіб - підприємців, у т.ч.  які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства

 

 

Для виправлення помилки та зарахування ЄСВ ФОП потрібно звернутися до Черкаської ДПІ Черкаського управління головного управління ДФС у Черкаській області із заявою:

  • або про повернення помилково сплачених сум ЄСВ йому на розрахунковий рахунок;
  • або про перерахування внеску на правильний рахунок – тобто відкритий в ДПІ у м. Черкасах Управління у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Форма заяви затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 року №6 «Про затвердження порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів»: https://is.gd/nDFDtG

3. Фізична особа – підприємець помилково сплатив внесок у розмірі 819,06 грн. за місяць або 2457,18 грн. за квартал, замість встановленого на 2019 рік мінімального у розмірі 918,06 грн. за місяць або 2754,18 грн. за квартал.

Які наслідки:

За ФОП, який не в повному обсязі сплатив ЄСВ рахуватиметься недоїмка і за несплату внеску у повному обсязі йому доведеться сплатити штраф та пеню.

Як виправити помилку? – доплатити ЄСВ.

 

4. Фізична особа – підприємець дав доручення перерахувати за нього ЄСВ найманому працівникові. Останній вчасно перерахував кошти, правильно зазначив реквізити та напрям спрямування коштів, проте в розрахункових документах помилково вказав свій реєстраційний номер облікової картки платника податків («ідентифікаційний код») замість номера підприємця.

Які наслідки:

Підприємець матиме недоїмку через несплату ЄСВ «за себе» і за несплату внеску йому доведеться сплатити штраф та пеню. За найманим працівником рахуватиметься сума помилково сплаченого ЄСВ.

Як виправити помилку? – Підприємцю з метою недопущення значної суми штрафу та пені варто одразу після виявлення помилки доплатити ЄСВ, правильно зазначивши всі реквізити документу. Для повернення переплати найманому працівникові підприємця слід звернутися до ДПІ, за реквізитами якої перерахований внесок із заявою на повернення помилково перерахованого ЄСВ на його картковий рахунок. Після отримання коштів на рахунок такий працівник поверне їх роботодавцю.

 

5. Фізична особа – підприємець Іванов зі свого розрахункового рахунку проплатив ЄСВ «за себе» і за дружину ФОП Іванову, вказавши в реквізитах розрахункового документа на оплату свій реєстраційний номер облікової картки платника податків («ідентифікаційний код»).

Які наслідки:

Згідно з частиною 9 статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування» не можна сплачувати єдиний внесок за інших осіб. В нашому випадку у ФОП Іванова буде переплата з ЄСВ. Відповідно у його дружини ФОП Іванової – недоїмка та їй доведеться сплатити штраф та пеню.

Як виправити помилку? – ФОП Івановій з метою недопущення значної суми штрафу та пені варто одразу після виявлення помилки доплатити ЄСВ, правильно зазначивши всі реквізити документу у т.ч. «ідентифікаційний код» платника. ФОП Іванов має право врахувати переплату в рахунок майбутніх платежів ЄСВ, або за Заявою повернути переплату на розрахунковий або картковий рахунки.

 

Поради підприємцям – платникам єдиного внеску від головного управління ДФС у Черкаській області

1) Після отримання податкової вимоги платнику, який допустив помилку при сплаті єдиного внеску, з метою уникнення щоденного нарахування пені на суму недоплати ЄСВ варто сплатити ЄСВ та одночасно подати заяву на повернення або зарахування помилково сплаченої суми ЄCВ.

2) Після отримання податкової вимоги сплатити недоїмку, штраф та пеню протягом 10 календарних днів від дня одержання вимоги

3) У подальшому:

- перевіряти правильність заповнення реквізитів розрахункових документів на сплату ЄСВ, як за «себе» так і за найманих працівників (обрати правильний рахунок, відкритий в ДПІ де платник перебуває на обліку, вірно заповнити поле «Призначення платежу» та вказати символ рахунку для зарахування ЄСВ в органах ДФС; проконтролювати правильність заповнення інформації про платника внеску  ПІБ та «ідентифікаційний код»);

- перевіряти правильність суми ЄСВ до сплати – у 2019 році не менше 918,06 грн. за місяць та не менше 2754,18 грн. за квартал;

- перевіряти правильність перерахування ЄСВ у разі доручення цієї операції іншим особам;

- вчасно сплачувати ЄСВ: по строку 19 липня 2019 року – за ІІ квартал, 19 жовтня 2019 року – за ІІІ квартал, до 20 січня 2020 року – за IV квартал 2019 року.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 174