joomla template

Меню користувача

Інформує Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області

Рівний доступ до ідентифікаційних документів і свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану с обов'язковою умовою визнання правосуб'єктності особи, а також права на реєстрацію народження, відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини.
Багато представників римської національності в Україні не мають ідентифікаційних документів і свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стан)/ а отже позбавлені доступу до базових послуг, зокрема, у сферах комунального господарства, охорони здоров'я, працевлаштування та освіти.
Для отримання паспорта чи іншого ідентифікаційного документа обов'язково необхідне свідоцтво про народження, а для видачі свідоцтва про народження, у свою чергу, необхідний відповідний доку'мент. що посвідчує особу. У той самий час. відсутність ідентифікаційних документів на практиці також часто являє собою серйозну перешкоду для звернення до суду, наприклад, щоб отримати рішення суду про підтвердження факту народження. Існують випадки коди факт народження особи було зареєстровано, однак вона не має паспорта чи інших ідентифікаційних документів.
Державна реєстрація народження здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану при пред'явленні: медичного свідоцтва про народження дитини (форма №103/0). що видається закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи: паспортів або паспортних документів батьків, що посвідчують їх особу : документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява батька та матері дитини, заява матері).
З метою спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, на виконання наказу Міністерства юст иції України від 26.08.2015 № 1593/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, пов'язаної з державною реєстрацією народження дитини» прийом доку ментів для державної реєстрації народження та вручення свілоцтв здійснюється безпосередньо в пологових будинках. Ця послуга Є абсолютно безкоштовною.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив даного огляду, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія, у разі встановлення факту народження жінкою дитини. За відсутності документа заклад) охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.
Відповідно до пункте 24 глави 1 розділ)’ III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5. державна реєстрація народження дитини, яка досягла 1 року і більше проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини. В даному випадку окрім медичного свідоцтва про народження подається медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального заклад). Водночас подаються паспорти батьків та документи, що підтверджують походження дитини від батька.

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділ) визначаються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки» від 05.03.2012 № 368/5.
Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного рег улювання.
Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та законами України.
Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно- правову форму. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати: - повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права; - символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»: - терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законами України, Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво» тощо) та вказували па належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.
Найменування громадського об’єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»). Власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них. Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо). Власна назва громадського об’єднання може містил и ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом. Власна назва громадського об’єднання може містити слово «асоціація», Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.
Визначення «профспілка» або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Визначення «організація роботодавців», «об’єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об'єднання, які створені І діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Власна назва організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус.

З метою оперативного надання громадянам консультацій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Черкаській області запроваджено новий сервіс - "Онлайн-чат".
Онлайн-чат - сучасний засіб комунікації між органами влади та громадянами, який забезпечить швидке реагування на звернення громадян, які стосуються процедури державної реєстрації актів цивільного стану.
За його допомогою громадяни мають можливість: задати питання та одразу отримати відповідь в режимі "живого спілкування"; поставити питання в будь-який зручний час, відповідь на яке можна отримати в найкоротший термін; оцінити якість наданих послуг і написати свою думку.
Перевагою Онлайн-чату є зручність для громадян; скорочення витрат; швидке рішення проблем та зростання довіри і лояльності. Люди відчувають себе більш впевнено і невимушено, якщо знають, що в будь-який час можуть звернутися за допомогою до фахівця, достатньо лише відкрити віконце чату.
Скористатися послугою та отримати відповіді на запитання в режимі онлайн можна, звернувшись на офіційні веб-сайті Головного територіального управління юстиції.

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що будь-яка фізична чи юридична особа може отримати інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).
Інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (https://miniust.gov.ua), за умови Ідентифікації фізичної або юридичної особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі.
За отримання Інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у такому розмірі: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в паперовій формі (у 2018 році - 40 грн.); 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в електронній формі (у 2018 році - 20 грн); Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі.
На сайті Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за посиланням: http://www.nais.gov.ua/method в рубриці «Методичні рекомендації» в блоці «Кабінет електронних сервісів» користувачі mail.gov.ua мають можливість ознайомитись з «Правилами пошуку інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» та відеоінструкцією «Порядок отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 53