joomla template

Меню користувача

Фінансове управління

 

За 2013 рік до місцевих бюджетів Смілянського району надійшло    127975,2 тис.грн., з них 122613,2 тис.грн. до загального фонду, або 100,2 відс. до річного плану, спеціального фонду – 5362,0 тис.грн, або 143,1 відс. до затвердженого річного розпису з урахуванням внесених змін.

Виконання бюджету району  в цілому за 2013 рік при уточненому плані 125776,7 тис.грн. та касовому виконанні  122747,2 тис.грн. склало 97,6 відс..

Районним бюджетом видатки проведено на 101215,9 тис.грн., або 97,9 відс. до уточненого плану на рік, сільськими бюджетами – 21531,3 тис.грн. або 96,0 відс.

 При доведених на 2013 рік річних розрахункових показниках МФУ доходів 1-го кошику (доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) в сумі 15498,2 тис.грн., фактично надійшло до бюджету району 16115,4 тис.грн., що на 617,2 тис.грн. більше, виконання забезпечено на 104,0 відс., та доходів 2-го кошику (доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) в сумі 10071 тис.грн., фактично надійшло – 10602,1 тис.грн., що на 531,1 тис.грн. більше, виконання склало 105,3 відс.

За січень-грудень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 26717,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 105,7 відс. до уточнених завдань річного розпису.

         Із 12 джерел доходів на 2013 рік уточнені планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах.

          З 24 місцевих бюджетів виконання завдань  звітного періоду забезпечили 23 місцеві бюджети, або 95,8 відс. Не забезпечила виконання уточнених річних призначень Санжариська сільська рада.

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшилися на 728,6 тис.грн., або на 2,8 відс..

Галузі соціально-культурної сфери,  питома  вага   яких  у загальному обсязі видатків бюджету  становить   84,6  відс., профінансовано  на  98,3відс., або на 103881,2тис.грн., із них: 

          установи освіти профінансовано на 98,2 відс. або 40 481,4 тис.грн.;

          охорони здоров’я  на 98,4 відс. або 21 094,6 тис.грн.;

         культури і мистецтва – 95,9 відс. або  5 498,4 тис.грн.;

         фізичної культури і спорту – 91,7 відс. або 354,8 тис.грн.;

         видатки соціального  захисту профінансовано на 98,6 відс. або 36 452,0тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей бюджету спрямовано  117 478,5тис.грн, що становить 95,7 відс. від загального обсягу видатків, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 66295,8тис.грн., що становить 54,0 відс. обсягу видатків бюджету району; на придбання медикаментів – 292,7тис.грн., придбання продуктів харчування -   1592,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах – 7466,8 тис.грн.,   на  виплату поточних трансфертів населенню – 33969,0 тис.грн., та 7861,4тис.грн. - поточні  трансферти органам державного управління інших рівнів.  Першочергові та захищені статті  профінансовано на  99,1відс. до уточнених призначень.

Середа, 31 липня 2013, 09:10

Виконання бюджету

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за січень-липень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 13313,8 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 103,3 відс. до завдань звітного періоду та 51,2 відсотка до завдань річного розпису.

         Із 12 джерел доходів на 2013 рік уточнені планові завдання звітного періоду  виконані по восьми платежах. Не виконані плани по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, по платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, місцевих податках і зборах та реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підрпиємців

          Всі 24 місцеві бюджети забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 401,3 тис.грн., або на 3,1 відс.

         Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.07.2013 року склала 260,4 тис.грн., або на 10,0 тис.грн. менше,  ніж на початок  2012 року, в т.ч. по діючих платниках – 39,4 тис.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 9,9 тис.грн., по платі за землю – 24,1 тис.грн.          

           За    січень-липень 2013 року   працівникам  бюджетних  установ Смілянського  району  нарахована  і  виплачена  заробітна  плата  в  сумі 29849,8 тис.грн., в тому  числі  по  галузях:

Освіта -  15339,4 тис.грн.

Культура – 2108,8тис.грн.

Охорона здоров’я – 7885,4 тис.грн.

Соціальний захист населення – 1078,6 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування – 3297,8 тис.грн.

Фізкультура і спорт – 139,8 тис.грн.

         Простроченої заборгованості по заробітній платі немає.

Середа, 31 липня 2013, 09:04

Виконання бюджету

За січень-червень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 11220,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 108,0 відс. до завдань звітного періоду та 44,2 відсотка до завдань річного розпису.

         Із 11 джерел доходів на 2013 рік планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах, крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення та місцевих податків і зборів.

          Всі 24 місцеві бюджети забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 171,1 тис.грн., або на 1,5 відс.

 

В структурі податків збільшились надходження в порівнянні з відповідним періодом минулого року по :

податку на доходи фізичних осіб на 336,0 тис.грн., або на 5,5 відс.; 

платі за землю на 18,0 тис.грн., або на 0,5 відс..

В той же час зменшилися надходження по:

збору за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ) на 33,1 тис.грн. , або на 10,0 відс.;

платі за користування надрами для видобування корисними копалинами місцевого значення на 180,0 тис.грн., або на 34,0 відс..

По 16 місцевих бюджетах  забезпечено приріст доходів по власних та закріплених доходах загального фонду  до відповідного періоду минулого року.

    

По одному рейтинговому показнику з трьох, що стосуються забезпечення виконання місцевих бюджетів району за 1 півріччя 2013 року досягнуто покращення результатів  до показників відповідного періоду минулого року.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників  (без трансфертів)  склав 44,2 відс., проти 58,0 відс. за відповідний період минулого року, зменшився на 13,8 відс..

 Темп зростання ( зменшення) доходів місцевих бюджетів ( без трансфертів) у відсотках до відповідного періоду  попереднього року склав 100,9 відс., проти  119,1 відс. у минулому році.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення зріс з 413,1 грн. на одного жителя до 432,9 грн., або на 4,8 відс.

         Станом на 26.07.2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 12713,9 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 98,7 відс. до завдань звітного періоду, очікується виконання планових завдань за 7 місяців поточного року.

 

Виконання видаткової частини бюджету району за І півріччя 2013 року склало 88,4 відс. уточнений план – 72252,4 тис.грн., касове виконання – 63866,3 тис.грн., тобто недоосвоєно коштів на 8386,1 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 3011,1 тис.грн., енергоносії – 684,3 тис.грн., інші поточні видатки – 3848,7 тис.грн. та видатки, що фінансуються за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 842,0 тис.грн.

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага соціально-культурної сфери у загальному обсязі видатків бюджету в звітному періоді становить      86,6 відс., або 55295,0 тис.грн. (освіта – 23974,9 тис.грн., охорона здоров’я –    10792,7 тис.грн., соціальний захист – 17422,8 тис.грн., культура і мистецтво –     2928,2 тис.грн., фізична культура і спорт – 176,4 тис.грн).

На фінансування першочергових і захищених статей бюджету спрямовано 61286,0 тис.грн, що становить 96,0 відс. від загального обсягу видатків, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 36564,0 тис.грн., що становить 57,2 відс. обсягу видатків бюджету району, на придбання продуктів харчування та медикаментів – 905,0 тис.грн., на виплату соціальних трансфертів населенню – 16188,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах – 4117,6 тис.грн. та 3511,1 тис.грн. - поточні трансферти сільським бюджетам. Першочергові та захищені статті профінансовано на 92,6 відс. до уточнених призначень.

Середа, 24 липня 2013, 08:42

Виконання бюджету

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за січень-червень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 11220,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 108,0 відс. до завдань звітного періоду та 44,2 відсотка до завдань річного розпису.

         Із 11 джерел доходів на 2013 рік планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах, крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення та місцевих податків і зборів.

          Всі 24 місцеві бюджети забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 171,1 тис.грн., або на 1,5 відс.

         Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.06.2013 року склала 248,5 тис.грн., або на 21,9 тис.грн. менше,  ніж на початок  2012 року, в т.ч. по діючих платниках – 27,5 тис.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 13,3 тис.грн., по платі за землю – 9,0 тис.грн.          

           За    січень-червень 2013 року   працівникам  бюджетних  установ Смілянського  району  нарахована  і  виплачена  заробітна  плата  в  сумі 26932,4 тис.грн., в тому  числі  по  галузях:

Освіта -  14591,1, тис.грн.

Культура – 1880,3тис.грн.

Охорона здоров’я – 6699,0 тис.грн.

Соціальний захист населення – 917,0 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування – 2724,9 тис.грн.

Фізкультура і спорт – 120,1 тис.грн.

         Простроченої заборгованості по заробітній платі немає.

<< Початок < Попередня 31 32 33 34 35 Наступна > Кінець >>
Сторінка 33 з 35