joomla template

Меню користувача

Фінансове управління
Вівторок, 14 лютого 2012, 09:58

Виконання бюджету

  За січень-березень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 5235,2 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 108,7 відс. до завдань звітного періоду та 20,6 відсотка до завдань річного розпису.

Із 11 джерел доходів на 2013 рік планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах, крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та адміністративних штрафів та інших санкцій.

Всі 24 місцеві бюджети забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається зменшення доходів на 38,2 тис.грн., або на 0,7 відс. Основною причиною зменшення надходжень в порівнянні з попереднім роком є розстрочення платежу за спеціальне використання лісових ресурсів ДП «Смілянський держлісгосп.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.03.2013 року склала 241,7 тис.грн., або на 28,7 тис.грн. менше,  ніж на початок  2012 року, в т.ч. по діючих платниках – 20,9 тис.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 2,9 тис.грн., по платі за землю – 12,2 тис.грн.

За січень-березень 2013 року   працівникам  бюджетних  установ Смілянського  району  нарахована  і  виплачена  заробітна  плата  в  сумі 11692,0 тис.грн., в тому  числі  по  галузях:

  • Освіта – 5959,5 тис.грн.
  • Культура – 854,0тис.грн.
  • Охорона здоров’я – 3120,4 тис.грн.
  • Соціальний захист населення – 429,8 тис.грн.
  • Органи місцевого самоврядування – 1275,4 тис.грн.
  • Фізкультура і спорт – 52,9 тис.грн.
  • Простроченої заборгованості по заробітній платі немає.

Фінансове управління РДА

Вівторок, 14 лютого 2012, 09:54

Виконання бюджету

За січень-червень 2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 11220,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 108,0 відс. до завдань звітного періоду та 44,2 відсотка до завдань річного розпису.

         Із 11 джерел доходів на 2013 рік планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах, крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення та місцевих податків і зборів.

          Всі 24 місцеві бюджети забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 171,1 тис.грн., або на 1,5 відс.

В структурі податків збільшились надходження в порівнянні з відповідним періодом минулого року по :

податку на доходи фізичних осіб на 336,0 тис.грн., або на 5,5 відс.; 

платі за землю на 18,0 тис.грн., або на 0,5 відс..

В той же час зменшилися надходження по:

збору за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ) на 33,1 тис.грн. , або на 10,0 відс.;

платі за користування надрами для видобування корисними копалинами місцевого значення на 180,0 тис.грн., або на 34,0 відс..

По 16 місцевих бюджетах  забезпечено приріст доходів по власних та закріплених доходах загального фонду  до відповідного періоду минулого року.

    По одному рейтинговому показнику з трьох, що стосуються забезпечення виконання місцевих бюджетів району за 1 півріччя 2013 року досягнуто покращення результатів  до показників відповідного періоду минулого року.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників  (без трансфертів)  склав 44,2 відс., проти 58,0 відс. за відповідний період минулого року, зменшився на 13,8 відс..

 Темп зростання ( зменшення) доходів місцевих бюджетів ( без трансфертів) у відсотках до відповідного періоду  попереднього року склав 100,9 відс., проти  119,1 відс. у минулому році.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення зріс з 413,1 грн. на одного жителя до 432,9 грн., або на 4,8 відс.

         Станом на 26.07.2013 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 12713,9 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 98,7 відс. до завдань звітного періоду, очікується виконання планових завдань за 7 місяців поточного року.

 

Виконання видаткової частини бюджету району за І півріччя 2013 року склало 88,4 відс. уточнений план – 72252,4 тис.грн., касове виконання – 63866,3 тис.грн., тобто недоосвоєно коштів на 8386,1 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 3011,1 тис.грн., енергоносії – 684,3 тис.грн., інші поточні видатки – 3848,7 тис.грн. та видатки, що фінансуються за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 842,0 тис.грн.

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага соціально-культурної сфери у загальному обсязі видатків бюджету в звітному періоді становить      86,6 відс., або 55295,0 тис.грн. (освіта – 23974,9 тис.грн., охорона здоров’я –    10792,7 тис.грн., соціальний захист – 17422,8 тис.грн., культура і мистецтво –     2928,2 тис.грн., фізична культура і спорт – 176,4 тис.грн).

На фінансування першочергових і захищених статей бюджету спрямовано 61286,0 тис.грн, що становить 96,0 відс. від загального обсягу видатків, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 36564,0 тис.грн., що становить 57,2 відс. обсягу видатків бюджету району, на придбання продуктів харчування та медикаментів – 905,0 тис.грн., на виплату соціальних трансфертів населенню – 16188,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах – 4117,6 тис.грн. та 3511,1 тис.грн. - поточні трансферти сільським бюджетам. Першочергові та захищені статті профінансовано на 92,6 відс. до уточнених призначень.

 

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за січень-вересень 2011 рік до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 13176,9 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 112,1 відс. до завдань уточненого звітного періоду та 80,0 відс. до завдань уточненого річного розпису.

         Із 11 джерел доходів планові  завдання виконані по 7 платежах  крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державному миту та фіксованому сільськогосподарському податку .

        З 24 місцевих бюджетів виконання завдань  звітного періоду забезпечили 23 місцеві бюджети, або 95,8 відс.

         В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 2505,5 тис.грн., або 23,5 відс.

         Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.09.2011 року склала 317,4 тис.грн., або на 32,2 тис.грн. більше,  ніж на початок  2011 року, в т.ч. по діючих платниках – 121,7 тис.грн., з них по ПДФО – 17,1 тис.грн., по платі за землю – 99,9 тис.грн.

         За    січень - вересень  2011 року   працівникам  бюджетних  установ Смілянського  району  нарахована  і  виплачена  заробітна  плата  в  сумі 27395,7  тис.грн., в тому  числі  по  галузях:

Освіта -  13696,7 тис.грн.

Культура – 1896,5 тис.грн.

Охорона здоров’я – 7284,0 тис.грн.

Соціальний захист населення – 868,7 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування – 3545,1 тис.грн.

Фізкультура і спорт – 104,7 тис.грн.

         Заборгованості по заробітній платі немає.

Понеділок, 23 травня 2011, 12:06

Виконання бюджету

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за січень-лютий 2014 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 3689,0 тис.грн. власних та закріплених доходів, що складає 116,5 відс. до завдань звітного періоду та 13,2 відс. до річних призначень.

Із 9 джерел доходів на 2014 рік планові завдання звітного періоду  виконані по всіх платежах.

З 24 місцевих бюджетів усі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшилися на 175,8 тис.грн., або на 5,0 відс.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.02.2014 року склала 293,9 тис.грн., або на 15,4 тис.грн. більше,  ніж на початок  2014 року, в т.ч. по діючих платниках – 78,7 тис.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 12,7 тис.грн., по платі за землю – 61,5 тис.грн.

За    січень-лютий 2014 року   працівникам  бюджетних  установ Смілянського  району  нарахована  і  виплачена  заробітна  плата  в  сумі 6730,8 тис.грн., в тому  числі  по  галузях:

Освіта -  3908,5 тис.грн.

Культура – 578,0тис.грн.

Охорона здоров’я – 1051,5 тис.грн.

Соціальний захист населення – 292,8 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування – 863,8 тис.грн.

Фізкультура і спорт – 36,2 тис.грн.

Простроченої заборгованості по заробітній платі немає.

<< Початок < Попередня 31 32 33 Наступна > Кінець >>
Сторінка 33 з 33