joomla template

Меню користувача

Фінансове управління

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що  станом на 01.01.2020 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 58292,9 тис.грн. власних  доходів, що складає 106,5 відс. до уточнених річних призначень.

Із 16 запланованих джерел доходів на січень-грудень 2019 року планові завдання звітного періоду  виконані по 13  платежах, крім акцизного податку з вироблених підакцизних товарів ( пальне ) та пальне (з ввезених на територію України) та по державному миту.

З 12 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 18145,9 тис.грн.( в співставних умовах), або на 45,2 відс.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.12.2019 року склала 2737,9 тис.грн., або на 2001,0 тис.грн. більше,   ніж на початок 2019 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 2573,5 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 2176,2 тис.грн., по платі за землю – 90,5 тис.грн. та єдиному податку – 243,0 тис.грн.

 Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2019 рік  по загальному фонду в обсязі  227620,7 тис.грн.  (91,8 відс. до річного плану з урахуванням внесених змін).

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  становить     88,8 відс.     або   202066,3  тис.грн.,   з них по галузях: освіти – 69783,1 тис.грн.,  охорони здоров’я – 40940,2 тис.грн., соціального захисту – 85317,5 тис.грн., культури і мистецтва –   5487,4 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  538,0 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано 214657,2 тис.грн., що в цілому по району  становить 94,3 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема:

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями – 113067,8 тис.грн., що становить 49,7 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» – 60197,9 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 4681,2 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  29448,6 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 4643,2тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» 13593,0тис.грн., «Фізкультура  і  спорт» – 442,3 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 61,7 тис.грн.  Протягом 2019 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ, плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;

на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  –                      1718,7 тис.грн.;

на придбання  продуктів  харчування –   2361,5 тис.грн.;

на  виплату соціальних трансфертів населенню – 80211,7 тис.грн.;

на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 10998,3 тис.грн.;

та 6299,2 тис.грн. становлять поточні трансферти бюджетам інших рівнів.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 91,8 відс. до уточнених призначень.

 По загальному  фонду зведеного бюджету району  станом на 01.01.2020  дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить  14,9 тис.грн., яка рахується:

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема,  по  компенсації  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.

По спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року  дебіторська  та кредиторська заборгованість по району  відсутня.

  

Начальник                                                                                              Любовь РАК

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що        станом на 01.12.2019 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 53251,4 тис.грн. власних  доходів, що складає 110,5 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 98,2 відс. до уточнених річних призначень.

Із 16 запланованих джерел доходів на січень-листопад 2019 року планові завдання звітного періоду  виконані по 12  платежах, крім акцизного податку з вироблених підакцизних товарів ( пальне ) та пальне (з ввезених на територію України), плати за надання адміністративних послуг та по державному миту.

З 12 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 16776,5 тис.грн.                      ( в співставних умовах), або на 46,0 відс.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.11.2019 року склала 837,8 тис.грн., або на 100,9 тис.грн. більше,   ніж на початок 2019 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 673,4 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 306,8 тис.грн., по платі за землю – 76,3 тис.грн. та єдиному податку – 226,9 тис.грн.

 

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-листопад поточного року виконана  по загальному фонду в обсязі  207962,3 тис.грн.  (88,2 відс. до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін).

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  в звітному періоді становить     89,1 відс.     або   185238,1  тис.грн.,   з них по галузях: освіти – 64518,2 тис.грн.,  охорони здоров’я – 36178,6 тис.грн., соціального захисту – 79195,2 тис.грн., культури і мистецтва –                       4869,4 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  476,7 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано 197409,8 тис.грн., що в цілому по району  становить 94,9 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема:

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями –  103965,2 тис.грн., що становить 50,0 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» – 56058,2тис.грн., «Культура і мистецтво» –                             4222,0 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  26973,8 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 4237,1 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» –           12019,3 тис.грн., «Фізкультура і спорт» – 394,2 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 60,6 тис.грн.  Протягом січня-листопада 2019 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ, плановими асигнуваннями на оплату праці бюджетні установи району забезпечені до кінця року в повному обсязі;

на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  –                      1306,2 тис.грн.;

на придбання  продуктів  харчування –   2130,3 тис.грн.;

на  виплату соціальних трансфертів населенню – 75224,5 тис.грн.;

на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 9336,8 тис.грн.;

та 5446,8 тис.грн. становлять поточні трансферти бюджетам інших рівнів.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 88,6 відс. до уточнених призначень.

 

 

По загальному  фонду зведеного бюджету району  станом на 01.12.2019   дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить  14,9 тис.грн., яка рахується:

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зокрема,  по  компенсації  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.

По спеціальному фонду станом на 01.12.2019 року  дебіторська  та кредиторська заборгованість по району  відсутня.

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за  січень-жовтень 2019 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 47869,1 тис.грн. власних  доходів, що складає 110,9 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 88,5 відс. до уточнених річних призначень.

Із 16 запланованих джерел доходів на січень-жовтень 2019 року планові завдання звітного періоду  виконані по 12  платежах, крім акцизного податку з вироблених підакцизних товарів ( пальне ) та пальне (з ввезених на територію України), плати за надання адміністративних послуг, державному миту.

З 12 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 14954,2 тис.грн.  ( в співставних умовах), або на 45,4 відс.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.10.2019 року склала 880,2 тис.грн., або на 143,3 тис.грн. більше,   ніж на початок 2019 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 715,8 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 336,7 тис.грн., по платі за землю – 86,2 тис.грн. та єдиному податку – 229,5 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-жовтень поточного року виконана  по загальному фонду в обсязі  193433,5 тис.грн.  (89,0 відс. до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін).

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  в звітному періоді становить   89,3 відс.   або   172661,8  тис.грн.,   з них по галузях: освіти – 60358,9 тис.грн.,  охорони здоров’я – 33048,4 тис.грн., соціального захисту – 74428,1 тис.грн., культури і мистецтва –  4410,9 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  415,5 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано 182886,0 тис.грн., що в цілому по району  становить 94,5 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема:

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями –   96433,5 тис.грн., що становить 49,9 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» – 52771,3тис.грн., «Культура і мистецтво» – 3834,5 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  24662,6 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 3876,7 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» – 10879,1 тис.грн., «Фізкультура і спорт» – 356,0 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 53,3 тис.грн.  Протягом січня-жовтня 2019 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ;

на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  –    373,5 тис.грн.;

на придбання  продуктів  харчування –   1982,9 тис.грн.;

на  виплату соціальних трансфертів населенню – 70684,6 тис.грн.;

на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 8475,7 тис.грн.;

та 4935,8 тис.грн. становлять поточні трансферти бюджетам інших рівнів.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 89,8 відс. до уточнених призначень.

 

По загальному фонду зведеного бюджету району за оперативними даними станом на 01.11.2019   дебіторська заборгованість відсутня,

кредиторська заборгованість становить  134,1 тис.грн., яка рахується:

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»:

зокрема,  по:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  119,2тис.грн.;

компенсація  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.

По спеціальному фонду станом на 01.11.2019 року за оперативними даними  дебіторська  заборгованість по району  відсутня, а кредиторська заборгованість  виникла в зв’язку з непроплатою  Смілянською казначейською службою України  по коду 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в  сумі 182,0тис.грн., а саме:

на придбання комп’ютерної техніки для Макіївської ЗОШ – 32,0 тис.грн.,

на вуличне освітлення с.Самгородок – 150,0 тис.грн.

Кошти знаходяться на реєстраційних рахунках згідно зареєстрованих фінансових забов’язань.

Фінансове управління Смілянської райдержадміністрації повідомляє, що за  січень-вересень 2019 року до місцевого бюджету Смілянського району мобілізовано 41012,7 тис.грн. власних  доходів, що складає 112,8 відс. до уточнених завдань звітного періоду та 76,3 відс. до уточнених річних призначень.

Із 16 запланованих джерел доходів на січень-вересень 2019 року планові завдання звітного періоду  виконані по 12  платежах, крім акцизного податку з вироблених підакцизних товарів ( пальне ) та пальне (з ввезених на територію України), плати за надання адміністративних послуг, державному миту.

З 12 місцевих бюджетів всі  забезпечили виконання завдань  звітного періоду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів загального фонду збільшилися на 13345,0 тис.грн.  ( в співставних умовах), або на 48,2 відс.

Сума заборгованості платників податків перед місцевими бюджетами станом на 01.09.2019 року склала 907,5 тис.грн., або на 170,6 тис.грн. більше,   ніж на початок 2019 року (без ОТГ), в т.ч. по діючих платниках – 743,1 тис.грн., з них по податку  на доходи фізичних осіб – 307,3 тис.грн., по платі за землю – 96,1 тис.грн. та єдиному податку – 275,9 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-серпень  поточного року виконана  по загальному фонду в обсязі  179381,1 тис.грн.  (89,7 відс. до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін).

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери  по загальному фонду бюджету  у загальному обсязі видатків  в звітному періоді становить     89,7 відс.     або   160866,7  тис.грн.,   з них по галузях: освіти – 56812,2 тис.грн.,  охорони здоров’я – 30014,8 тис.грн., соціального захисту – 69712,9 тис.грн., культури і мистецтва –                       3957,6 тис.грн.,  фізичної культури і спорту –  369,2 тис.грн.

На фінансування першочергових і захищених статей  із загального фонду бюджетів з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період  спрямовано 170457,4 тис.грн., що в цілому по району  становить 95,1 відс. від загального обсягу видатків,  зокрема:

на   виплату    заробітної    плати    з   нарахуваннями –   89027,8 тис.грн., що становить 49,8 відс.  обсягу видатків бюджету району, в тому  числі  по  галузях: «Освіта» – 49601,4тис.грн., «Культура і мистецтво» –                             3463,6 тис.грн., «Охорона здоров’я» –  22323,5 тис.грн., «Соціальний захист населення» – 3434,7тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» –           9846,2 тис.грн., «Фізкультура і спорт» – 314,8 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 43,6 тис.грн.  Протягом січня-вересня 2019 року було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату  заробітної плати працівникам бюджетних установ;

на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  –   1166,2 тис.грн.;

на придбання  продуктів  харчування –   1808,6 тис.грн.;

на  виплату соціальних трансфертів населенню – 66316,7 тис.грн.;

на оплату енергоносіїв та комунальних  послуг по бюджетних установах – 8100,9 тис.грн.;

та 4037,3 тис.грн. становлять поточні трансферти бюджетам інших рівнів.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 91,1 відс. до уточнених призначень.

 

По загальному фонду зведеного бюджету району за оперативними даними станом на 01.10.2019   дебіторська заборгованість відсутня,

кредиторська заборгованість становить  183,4 тис.грн., яка рахується:

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»:

зокрема,  по:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  168,5 тис.грн.;

компенсація  за  пільговий  проїзд  за рахунок субвенції з державного бюджету у 2015 році  –  14,9 тис.грн.

По спеціальному фонду станом на 01.10.2019 року за оперативними даними  дебіторська  заборгованість по району  відсутня, а кредиторська заборгованість  виникла в зв’язку з непроплатою  Смілянською казначейською службою України  по коду 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в  сумі 182,0тис.грн., а саме:

на придбання комп’ютерної техніки для Макіївської ЗОШ – 32,0 тис.грн.,

на вуличне освітлення с.Самгородок – 150,0 тис.грн.

Кошти знаходяться на реєстраційних рахунках згідно зареєстрованих фінансових забов’язань.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 38