joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


05.01.2018                                                                                                                                                                            № 2

                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження детального плану території

земельної ділянки  вздовж вулиці Шевченка в

адміністративних межах Куцівської сільської

ради  Смілянського району Черкаської області

(за межами населеного пункту с. Куцівка)


Відповідно до  статей 13, 20,  41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  п. 8 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, враховуючи матеріали пропозицій за результатами громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час обговорення детального плану території земельної ділянки вздовж вулиці  Шевченка в адміністративних межах Куцівської сільської ради Смілянського району Черкаської області (за межами населеного пункту с. Куцівка)   від 08.08.2017  надані Куцівською сільською радою:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки вздовж вулиці Шевченка   в адміністративних межах Куцівської сільської ради Смілянського району Черкаської  області(за межами населеного пункту с. Куцівка).

2.Детальний план території, зазначений в пункті 1 цього розпорядження, зберігати у секторі містобудування та архітектури  районної державної адміністрації з метою використання при веденні містобудівного кадастру.

3.Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики  та управління персоналом апарату райдержадміністрації  забезпечити оприлюднення детального плану території та цього розпорядження районної адміністрації протягом 10 днів з дня його затвердження.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Співака Р.А. та  сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації.


Голова державної адміністрації                                                                                           О.Б. Беззубий


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


14.11.2017                                                                                                                                                                       № 386

                                                                                                                                                                                            

Про створення «гарячої лінії» та

визначення відповідальної особи


Керуючись пунктом 1 статті 2, пунктом 1 статті 25, статями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішення  Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств від 03 жовтня 2017 року, з метою сприяння забезпеченню координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушення земельного законодавства:

1. Визначити відповідальною особою з  питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств начальника відділу агропромислового розвитку Смілянської районної державної адміністрації.

2. Визначити номер телефону «гарячої лінії» відділу агропромислового розвитку Смілянської районної державної адміністрації (4-20-19  з 8.00 до 17.00).

3.  Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації інформацію про відповідальну особу за питання захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств та номер телефону «гарячої лінії» розмістити на сайті райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Співака Р.А. та відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.


Голова державної адміністрації                                                                                                  О.Б. Беззубий

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.07.2017

 

№ 227

 

 

Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію,

в Смілянській районній державній адміністрації


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2017 № 27 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації», враховуючи протокол засідання комісії з питань роботи зі службовою інформацією райдержадміністрації  від 31.05.2017 №1:

1.     Затвердити Перелік відомостей, що містять службову інформацію, в Смілянській районній державній адміністрації  (далі – Перелік), що додається.

2.     Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів апарату та районної державної адміністрації керуватись зазначеним у п. 1 розпорядження Переліком при визначенні необхідності надання документам, іншим матеріальним носіям інформації грифу обмеження доступу «Для службового користування».

3.     Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління  персоналом апарату райдержадміністрації  забезпечити в установленому порядку оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 17.11.2014 № 331 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Смілянській районній державній адміністрації».

5.     Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації та відділ документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

 

Голова  державної адміністрації                                                                              О.Б. Беззубий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

07.07.2017 № 227

 

Перелік

відомостей, що містять службову інформацію,

в Смілянській районній державній адміністрації

1. Оборонна та мобілізаційна робота

1)         Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів.

2)         Методичні матеріали щодо: затвердження  номенклатури і  норм накопичення   та  розбронювання   матеріальних   цінностей   мобілізаційного резерву; розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного    плану   на   особливий    період.

3)         Відомості   з   питань   мобілізаційної   підготовки про виконання законів, інших нормативно-правових актів  з  питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інші аналітичні матеріали).

4)         Відомості   про   заходи,   передбачені   для   забезпечення   сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5)         Відомості щодо мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6)         Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

7)         Відомості  про  виділення  будівель,   споруд,   земельних ділянок, транспортних та  інших  матеріально-технічних  засобів   Збройним  Силам, іншим військовим формуванням в особливий період.

8)        Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

10)    Відомості щодо внесення змін до основних показників     мобілізаційного     плану     підприємств,     установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

11)       Питання формування державного продовольчого резерву.

12)       Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Смілянської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Смілянського району на режим роботи в умовах особливого періоду.

13)       Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Смілянської районної державної адміністрації, окремого підприємства, установи, організації району.

14)        Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Смілянської районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій Смілянського району.

15)       Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

16) Відомості про встановлення, скасування та виконання мобілізаційних завдань (замовлень), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

17) Акти перевірок стану мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, які не задіяні у процесі виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

18) Щорічна доповідь про стан мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

19) Відомості про обсяги, зміст страхового фонду документації на: об'єкти і продукцію необоронного призначення; потенційно небезпечні об'єкти; об'єкти системи життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру районного рівня.

20) Відомості про проведення мобілізаційних навчань, тренувань з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями і підприємствами, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).

21) Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах (установах, організаціях), які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

22) Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, які працюють в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

2. Цивільний захист

1)    Донесення про стан захисних споруд цивільної оборони.

2)    План цивільного захисту Смілянського району на особливий період.

3)    Донесення про стан системи оповіщення цивільного захисту Смілянського   району.

4)    Пояснювальна записка про стан, хід удосконалення та реконструкцію систем оповіщення Смілянського району.

5)   Донесення про наявність спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення на потенційно - небезпечних об’єктах Смілянського району.

6)    Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони Смілянського району.

7)    Відомості про організацію підготовки та проведення комплексних
навчань  (тренувань)  з  питань   цивільної   оборони   районного та об'єктового рівня.

8)    Відомості, що розкривають плани дій органів управління єдиної
державної   системи   запобігання   і   реагування   на   надзвичайні   ситуації техногенного та природного характеру.

9)    Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення
аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки Смілянського району.

10)    Відомості   про   наявність   та  розміщення   матеріально-технічних
запасів Смілянського району.

11)  Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та номерами телефонів, які мають відношення до питань цивільної оборони та техногенної безпеки об'єктів господарювання.

12)    Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання.

13)    Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

14)    Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення Смілянського району.

15)   Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови Смілянського району.

16)    Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови Смілянського району.

17)    Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони на підприємствах, в установах Смілянського району.

18)    Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення Смілянського району.

19)    Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

20)    Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайної ситуації природного і технічного характеру в Смілянському районі.

21)    Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки в Смілянському районі.

22)    Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-Ш ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані) в Смілянському районі.

23)    Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і  матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

24)    Документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

25)    Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

26) Відомості щодо організації зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях, тренуваннях.

27) Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

28) Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

29) Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв'язку.

30) Табелі термінових та строкових донесень МНС України, що не становлять державну таємницю.

31) Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

32) Зведені відомості про об'єкти, що віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану.

33) Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

34) Відомості щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

3. Забезпечення охорони державної таємниці

1)         Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

4)         Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

5)       Відомості щодо оформлення та  надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатури посад, перебування на   яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, встановлення надбавок до посадових окладів за роботу в умовах режимних обмежень.

6)         Відомості щодо облікових карток громадян про надання їм допуску до державної таємниці та мотивованого запиту про його надання.

7)         Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

8)  Відомості про засоби охорони, систему сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.

9)         Відомості про заходи щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму, воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

10)    Відомості  щодо режимних приміщень (зон, територій), в яких  проводяться секретні роботи, зберігаються матеріальні носії секретної  та службової інформації, циркулює секретна та службова мовна інформація, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

12)    Відомості щодо організації та ведення діловодства з документами, що містять секретну та службову інформацію, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

13) Відомості про назву документа, що містить секретну та службову інформацію, його реєстраційний номер.

14)            Відомості про знищення, перевірку наявності, приймання-передачу, перегляд грифів обмеження доступу матеріальних носіїв секретної та службової інформації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

14)    Забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці.

15)    Відомості щодо забезпечення режиму секретності, організаційних та технічних заходів  охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

16)    Порядок проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної та службової інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації.

17)    Відомості щодо організації та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

4. Технічний захист інформації

1) Відомості з питань технічного захисту інформації (зміст організаційних і технічних заходів, акти обстеження виділених приміщень, акти категоріювання виділених приміщень, атестаційні паспорти, паспорти об'єктів, паспорти-формуляри), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2) Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та службової інформації, яка циркулює на окремому об'єкті інформаційної діяльності.

3) Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та службової інформації на об'єкті інформаційної діяльності.

4) Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом; інформацію журналів реєстрації дій користувачів автоматизованої системи класу "1", їх персональні ідентифікатори та паролі.

5)   Відомості про діючі в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

6)   Відомості, які містяться у документах, інших матеріальних носіях інформації, про обстеження об’єктів інформаційної діяльності щодо виконаних робіт з технічного захисту інформації у разі відсутності в них інформації, що містить державну таємницю.

7)    Перелік login і password для відповідальних за ведення і наповнення розділів веб-сайту, ведення статистики Інтернет з’єднань.

8)    Перелік login і password для користувачів автоматизованих робочих місць, доступу до електронної пошти, інформаційних ресурсів.

9)    Перелік login і password для адміністрування серверного вузла.

10)    Інструкції (положення) про організацію підрозділів технічного захисту інформації.

11)     Посадові інструкції (функціональні обов’язки) співробітників спеціалістів технічного захисту інформації.

12)    Інформація, що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації з питань технічного захисту інформації, які направляються до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших органів виконавчої влади, за умови зазначення в них конкретних заходів з технічного захисту інформації.

13)         Інформація, що циркулює, обробляється та зберігається з використанням інформаційних ресурсів районної державної адміністрації (автоматизованих систем):

  • АІТС «Державний реєстр виборців»;
  • АС «Картка»;
  • ПЗ бухгалтерського обліку;
  • ЄІАС «Діти»;
  • «Житлові субсидії»

 5.  Безпека, охорона правопорядку

1) Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2) Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

3) Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

4) Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

 6. Містобудування та архітектура

1)                Відомості, що містяться в планшетах М1:5000, М1:2000.

2)      Відомості, що містяться в схемі планування Смілянського району.

3) Відомості, що містяться в історико-містобудівних опорних планах населених пунктів району.

4) Відомості, що містяться в генпланах населених пунктів району.

7. Житлово-комунальне господарство

1)         Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення населених пунктів району, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2)         Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

3)         Відомості про координати об'єктів, організаційні заходи  та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

4)         Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення населених пунктів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5)         Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

8.       Соціальний захист населення

1)         Особові справи одержувачів різних видів державних соціальних допомог.

2)         Особові справи інвалідів різних категорій, які перебувають на обліку для абезпечення засобами реабілітації, санаторно-курортними путівками або отримують замісь путівок компенсацію, є одержувачами  компенсації на бензин та транспорте обслуговування та інших передбачених законодавством виплат.

3)         Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

4) Особові справи осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, та які звернулись за оформленням відповідної довідки та наданням щомісячної адресної допомоги.

9. Охорона здоров'я

1) Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

2) Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші реєстри співробітників та осіб, хворих на різні захворювання.

3) Дані про суб’єктів провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров’я (фізичних осіб) за документами, поданими фізичними особами для отримання ліцензії у встановленому порядку.

4) Матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед співробітників, перевірок скарг та заяв громадян, пов’язаних з службовою діяльністю об’єктів зі спеціальним режимом роботи, якщо вони не містять секретних відомостей.

10. Звернення громадян

1) Відомості, які містять персональні дані громадян, звернення яких розглядаються районною державною адміністрацією.

2) Відомості, що містяться у  зверненнях громадян, або які стали відомі під час розгляду звернень громадян, витік яких може завдати істотної шкоди інтересам громадян, національної безпеки, територіальній цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету держави.

11. Захист прав та законних інтересів дітей

1)    Книги   обліку   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

2)    Персональна інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

12. Архівна справа

1)    Протоколи засідань експертної комісії, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

13. Інше

1)    Відомості про проведення службових розслідувань щодо державних службовців.

2)    Інші відомості, витік яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету державних органів.


В.о.керівника апарату

державної адміністрації                                                                         Л.І.Задорожня

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


23.08.2017


№ 291Про проведення у 2017 році

районних змагань в рамках

І етапу обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини»Відповідно до статей 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Черкаської обласної ради від 07.07.2017 №219-р «Про проведення у 2017 році обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини» та з метою розвитку спортивно-масового й фізкультурно-оздоровчого руху, популяризації здорового способу життя:


1. Провести 26 серпня 2017 року в с. Сунки рійонні змагання в рамках         І етапу обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини» (далі - Змагання) відповідно до положення про проведення змагань «Найспортивніше село Черкащини» (далі - Положення).

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення Змагань, що додається.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації профінансувати видатки на організацію та проведення Змагань, а також на нагородження переможців і призерів в індивідуальних та командних видах змагань згідно з кошторисом.

4. Відділу освіти райдержадміністрації та сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити роботу суддівської колегії Змагань, (додається).

5. Смілянському центру швидкої допомоги КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» забезпечити чергування медичної бригади під час проведення Змагань.

6. Смілянському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області забезпечити дотримання громадського правопорядку під час Змагань.

7. Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечити:

1) висвітлення проведення змагань у засобах масової інформації та на сайті райдержадміністрації;

2) оприлюднення розпорядження в порядку, установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

8. Рекомендувати виконкомам сільських рад забезпечити участь команд у районних змаганнях.

9. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 07.09.2017 підготувати рейтингову таблицю в розрізі сільських рад за підсумками проведення змагань.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків та сектор у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.Голова

державної адміністрації                                                      О.Б. Беззубий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

23.08.2017 № 291

  

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення районних змагань в рамках  І етапу обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини»


Беззубий

Олександр Борисович

- голова райдержадміністрації,

голова оргкомітетуГоробець

Світлана Василівна

- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

заступник голови оргкомітету


Члени оргкомітету:

Бульченко

Тетяна Михайлівна

- в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації


Власенко

Сергій Іванович

- начальник Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області


Дорошенко

Володимир Петрович


- сільський голова с. Сунки (за згодою)

Задорожня

Лариса Іванівна

- начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації


Лимаренко

Віктор Андрійович

- головний лікар Смілянського центру швидкої допомоги КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради»


Рак

Любов Іванівна

- начальник фінансового управління райдержадміністрації


Сільські голови

за згодою


Керівник апарату

державної адміністрації                                                      А.М. Жабинський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

23.08.2017 № 291


КОШТОРИС

на проведення районних змагань в рамках І етапу обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини»


№ з/п

Витрати


Сума, грн.

1.

Нагородна атрибутика:


- Кубок (1 шт.)

350,00

- Медаль (75 шт.)

75х23,50=1762,50

- Грамоти (160 шт.)

200х3,50=700,00

2.

Папір офісний (500 арк.)

88,50Всього :


2901,00


Керівник апарату

державної адміністрації                                                      А.М. Жабинський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

23.08.2017 № 291Суддівська колегія

районних змагань в рамках

І етапу змагань «Найспортивніше село Черкащини»


Горобець

Світлана Василівна

- завідуючий сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, головний суддя;Ворона

Володимир Михайлович

- головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, секретар.


Члени суддівської колегії:


Осадчий

Петро Іванович

- суддя з армспорт, перетягування канатуШелудько

Євгеній Борисович

- суддя з настільного тенісуПехітов

Микола Сергійович

- суддя з міні-футболуХаврел

Юрій Миколайович

дартс, гирьовий спортШульга

Микола Олексійович

суддя з шашок

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                      А.М. Жабинський


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 36