joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


28.02.2018                                                                                                                                                                         № 65


Про проведення чергового призову

громадян 1998 р.н., та старшого віку,

які втратили право на відстрочку,

в лютому – травні 2018 року


Відповідно до статей 15, 16, 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пунктів 1, 4 статті 27, статті 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації» та Указу Президента України від 15.02.2018 №33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році»:

1. Провести в квітні – травні 2018 року призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини Збройних Сил України та інших військових формувань України виповнилося 20 років і вони не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову службу.

Медичний огляд призовників, які підлягають призову, проводити з 19 лютого по 31 травня 2018 року.

2. Під час роботи призовної комісії здійснювати доприписку до призовної дільниці громадян, які за будь-яких обставин не були своєчасно взяті на військовий облік, а також проводити відбір громадян для вступу їх до військових вищих навчальних закладів.

3. Утворити районну призовну комісію у складі:

Глізнецов Сергій Володимирович

–  заступник голови райдержадміністрації

Старовойтов Володимир

Петрович

–  військовий комісар Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

Жуковська Ольга Петрівна

– секретар призовної комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

 

Колісник Тетяна Миколаївна

– головний спеціаліст відділення комплектування Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату – психолог

Мельник Василь Миколайович

 

– начальник відділу освіти райдержадміністрації

Клименко

Євгеній Олександрович

– начальник сектору кадрового забезпечення Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)


Тертична

Надія Веніамінівна


– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

На випадок відсутності з поважних причин голови та членів призовної комісії дозволити їх заміну:

Голова комісії

 

– керівник апарату райдержадміністрації

 

Фурман Сергій Миколайович

 

– заступник військового комісара Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

Матвєєв Олександр Дмитрович

– заступник начальника Смілянського відділу поліції  Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

 

Горобець

Світлана Василівна

 

Веретільник Василь Васильович

 

– завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

Юренко Віталіна Петрівна

– секретар призовної комісії

4. Рекомендувати:

1) Головному лікарю комунального закладу «Смілянський  районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Смілянської районної ради Проценко Т.Г., головному лікарю центральної районної лікарні ім.С. Бобринської Зиряновій З.Г. розробити та організувати виконання комплексу заходів по забезпеченню якісного обстеження, діагностування, лікування та оздоровлення призовників, виділити для цього необхідних спеціалістів, достатню кількість лікарняних ліжок, визначити склад медичної комісії для роботи з районною призовною  комісією під час проведення чергового призову юнаків до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – травні 2018 року (Додаток 1).

2) Керівникам лікувальних закладів в триденний строк повідомити Смілянський об'єднаний міський військовий комісаріат про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

3) Сільським головам, керівникам сільськогосподарських та промислових підприємств, установ  та навчальних закладів забезпечити згідно зі статями 15, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», своєчасну явку у військовий комісаріат громадян, які підлягають призову на військову службу.

4) Начальнику Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Черкаській області Власенку С.І.  для забезпечення належного порядку в період відправок молодого поповнення на обласний збірний пункт виділяти наряд поліції згідно із заявкою військового комісару, надавати практичну допомогу військовому комісаріату та сільським головам, за їх поданням, по розшуку призовників, які не з’являються на призовну дільницю Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату.

5. Затвердити графік проведення призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – травні 2018  року, що додається.

6. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації
Рак Л.І. згідно зі статтею 43 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» передбачити виділення з бюджету коштів в сумі 20000 (Двадцять тисяч) грн. для забезпечення роботи призовної комісії на період призову в лютому – травні 2018 року та виконання програми «Призовна дільниця 2016-2018 роки».

7. Завідувачу сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації Горобець С.В. сприяти у проведенні призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань та забезпечити призовну дільницю автотранспортом для відправки призовників на обласний збірний пункт та розшук призовників, які ухиляються від призову, необхідними бланками за кошти, виділені відповідно до районної цільової програми «Призовна дільниця 2016-2018 роки».

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків та  військового комісара Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату Старовойтова В.П.


Голова державної

адміністрації                                                                                 О.Б. Беззубий


Додаток 1

до розпорядження   районної

державної адміністрації

28.02.2018 № 65С К Л А Д

медичної комісії для роботи з районною призовною  комісією під час проведення чергового призову юнаків до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – травні 2018 року


лікар-терапевт

– Веретельник В.В.

лікар-хірург

– Козаков В.В.

лікар-невропатолог

– Вовченко І.В.

лікар-стоматолог

– Король М.М.

лікар-офтальмолог

лікар-отоларинголог

– Трачевський О.В.

лікар-дерматолог

– Єфімчук І.Р.

лікар-психіатр

медична сестра для

роботи з терапевтом

– Кодашова С.В.

– Пільчук І.П.У виняткових випадках, при відсутності вищезгаданого медичного персоналу з поважних причин, дозволити ввести в склад медичної комісії інших лікарів-фахівців центральної районної лікарні ім.С.Бобринської:

лікар-терапевт

– Мордюх Н.В.

лікар-хірург

– Здоровко Є.В.

лікар-невропатолог

– Яворський О.П.

лікар-стоматолог

– Ташак О.М.

лікар-офтальмолог

лікар-отоларинголог

– Мірошник М.М.

лікар-дерматолог

– Ісаєнко В.І.


На період відправки призовників з 01.04.2018 по 31.05.2018 виділити лікаря-дерматолога Єфімчук Ірину Романівну.


В.о. керівника апарату

державної адміністрації                                                       Л.І. Задорожня


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

28.02.2018 № 65


ГРАФІК

проведення призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні та восени у лютому – травні 2018 року


п/п

Найменування заходів

Термін проведення

Примітка

Початок призову до Збройних Сил України

01.04.2018


Кінець призову до Збройних Сил України

31.05.2018


Підготовка плануючої документації

до 01.02.2018


Проходження рентгеноаналізів

19.02.2018 -30.03.2018


Проведення медичного огляду призовників

19.02.2018 -31.05.2018


Проходження призовної комісії

19.02.2018 -31.05.2018


Вивчення призовників

19.02.2018 -31.05.2018


Роз’яснення питань контрактної служби

Постійно


Розшук призовників , які не з’явилися на призовну комісію

Постійно


Відправка призовників на обласний          збірний пункт

Згідно з графіком облвійськкомату


Проведення роз’яснювальної та

виховної роботи.

Постійно


Бесіди з батьками призовників

19.02.2018 -31.05.2018


Інформування через місцеві радіо та газету про хід призову

ЩомісячноПідведення підсумків призову

до 15.06.2018


Звіт про проведену роботу по призову до лав Збройних Сил України

до 05.06.2018


Закриття документації по призову

15.06.2018В.о. керівника апарату

державної адміністрації                                                         Л.І. Задорожня


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.03.2018                                                                                                                                                  № 68


Про припинення права користування

земельною ділянкою в адміністративних

межах Мельниківської сільської ради


Відповідно до статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 141,142 Земельного кодексу України, частини 3 статті 31, статті 32 Закону України «Про оренду землі»  та розглянувши заяву  ФОП Тихенка  А.І.  щодо припинення права користування земельними ділянками шляхом дострокового розірвання договорів оренди землі  за взаємною згодою сторін в зв’язку з оформленням права власності на  земельні ділянки громадянами:

1. Припинити право користування земельними ділянками за рахунок  невитребуваних та неоформлених земельних ділянок (паїв) ФОП Тихенку А.І.,  які надані в  оренду згідно з договорами оренди землі  для вирощування товарної сільськогосподарської продукції, в адміністративних межах Мельниківської сільської ради, шляхом розірвання договорів  оренди за взаємною згодою сторін, зокрема на земельні ділянки за  кадастровими номерами:

7123785200:02:000:0129, площею 2,9576 га.;

7123785200:02:000:0141, площею 2,6755 га.;

7123785200:02:000:0135, площею 4,0567 га.

2. Укласти угоди про дострокове розірвання  договорів оренди  землі  та забезпечити передачу земельних ділянок  за актами прийому-передачі.

3. Повідомити міськрайонне управління у Смілянському районі та  м.Смілі Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області та орган державної реєстрації прав на землю та нерухоме майно про припинення права користування земельними ділянками.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації                                                                           О.Б.Беззубий

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.03.2018                                                                                                                                                          № 67


Про припинення права користування

земельними ділянками в адміністративних

межах Пастирської сільської ради

 

Відповідно до статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 141,142 Земельного кодексу України, частини 3 статті 31, статті 32 Закону України «Про оренду землі»  та розглянувши заяви  ФОП Линник А.С.  щодо припинення права користування земельними ділянками шляхом дострокового розірвання договорів оренди землі  за взаємною згодою сторін в зв’язку з оформленням права власності на  земельні ділянки громадянами:

1. Припинити право користування земельними ділянками за рахунок  невитребуваних та неоформлених земельних ділянок (паїв) ФОП Линнику А.С.,  які надані в  оренду згідно з договорами оренди землі  для вирощування товарної сільськогосподарської продукції, в адміністративних межах Пастирської сільської ради, шляхом розірвання договорів  оренди  від 10.12.2013 та від 01.07.2015 року за взаємною згодою сторін згідно з п.36 договорів оренди землі, зокрема на земельні ділянки за  кадастровими номерами

7123786000:02:001:0434, площею 2,6891 га.;

7123786000:02:002:0727, площею 2,6197 га.

2. Укласти угоди про дострокове розірвання  договорів оренди  землі  та забезпечити передачу земельних ділянок  за актами прийому-передачі.

3. Повідомити міськрайонне управління у Смілянському районі та  м.Смілі Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області та орган державної реєстрації прав на землю та нерухоме майно про припинення права користування земельними ділянками.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації                                                                          О.Б.Беззубий

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.03.2018                                                                                                                                                          № 66


Про припинення права користування

земельними ділянками в адміністративних

межах Великояблунівської сільської ради


Відповідно до статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 141,142 Земельного кодексу України, частини 3 статті 31, статті 32 Закону України «Про оренду землі»  та розглянувши заяву  ФОП Тимошенка О.В.  щодо припинення права користування земельними ділянками шляхом дострокового розірвання договорів оренди землі  від 03.04.2015 за взаємною згодою сторін в зв’язку з оформленням права власності на  земельні ділянки громадянами: 

1. Припинити право користування земельними ділянками за рахунок  невитребуваних та неоформлених земельних ділянок (паїв) ФОП Тимошенку О.В.,  які надані в  оренду згідно з договорами оренди землі  для вирощування товарної сільськогосподарської продукції, в адміністративних межах Великояблунівської сільської ради, шляхом розірвання договорів  оренди за взаємною згодою сторін згідно з п.36 договорів оренди від 03.04.2015, зокрема на земельну ділянку за  кадастровим номером  7123781500:02:001:0459, площею 2,6996 га.

2. Укласти угоди про дострокове розірвання  договорів оренди  землі  та забезпечити передачу земельних ділянок  за актами прийому-передачі.

3. Повідомити міськрайонне управління у Смілянському районі та  м.Смілі Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області та орган державної реєстрації прав на землю та нерухоме майно про припинення права користування земельними ділянками.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації                                                                          О.Б.Беззубий


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 9 з 54