joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


28.03.2018                                                                                                                                                           № 91


Про проведення в районі

щорічної Всеукраїнської акції

з благоустрою «За чисте довкілля»

та дня благоустрою територій

населених пунктів


Відповідно до статей 6, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою виконання Указу Президента України від 04 листопада 2008 року № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою поліпшення стану довкілля, покращення благоустрою населених пунктів району та озеленення території Смілянщини:

1. Провести в районі з 28 березня по 28 травня 2018 року щорічну Всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» та день благоустрою територій населених пунктів району.

2. Затвердити План заходів щодо проведення в районі у березні - травні 2018 року щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» (додається).

3. Рекомендувати сільським радам розробити відповідні місцеві плани заходів щодо благоустрою населених пунктів і територій, прилеглих до них, територій підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та надати їх відділу економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації до 05.04.2018.

4. В рамках проведення щорічної Всеукраїнської  акції з благоустрою «За чисте довкілля» провести день благоустрою територій у населених пунктах  району 21 та 28 квітня 2018 року.

5. Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечити широке висвітлення заходів, пов’язаних з проведенням акції, у місцевих засобах масової інформації з метою залучення до участі в акції населення.

6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати сільським радам, керівникам підприємств, установ, організацій та іншим виконавцям про виконання заходів  інформувати щосереди протягом березня - травня  2018 року відділ економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (за зразком згідно з додатком), якому узагальнену інформацію надавати районній державній адміністрації до 01 квітня, 01 травня та 01 червня 2018 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та відділ економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.


Голова державної

адміністрації                                                                         О.Б.Беззубий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням районної державної адміністрації

28.03.2018 № 91


План заходів

щодо проведення в районі у березні – травні 2018 року щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою

«За чисте довкілля»

№ п/п

Найменування робіт

Відповідальні за організацію виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Вжити заходи з ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ, відходів у межах населених пунктів та прилеглих територіях.

Сільські ради, підприємства, установи, організації


До 28.05.2018

2.

Облаштувати та впорядкувати, відповідно до санітарних  норм, полігони та сміттєзвалища твердих побутових відходів.


Сільські ради, підприємства, установи, організації

До 28.05.2018

3

Організувати роботи по благоустрою кладовищ, упорядкуванню братських могил, обелісків, пам’ятників та місць почесних поховань.

Сільські ради

До 28.05.2018

4.

Впорядкувати прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики, об’єкти масового перебування та відпочинку населення.

Сільські ради, підприємства, установи, організації

До 28.05.2018

5.

Провести санітарне прибирання та благоустрій територій закладів охорони здоров’я, освіти, культури, підприємств і організацій, установ та прилеглих і закріплених за ними територій.

Сільські ради, підприємства, установи, організації, заклади охорони здоров’я, освіти, культури

До 28.05.2018

6.

Організувати роботу з проведення першочергових заходів щодо впорядкування та ремонту доріг і тротуарів, очищення від забруднення та засмічення автомобільних доріг загального користування та смуг їх відведення, приведення в належний санітарний стан об’єктів дорожнього сервісу.

Філія«СмілянськаДЕД», сільські ради, підприємства, організації


До 28.05.2018

7.

Привести в належний санітарний стан території зелених зон, парків, скверів, інших територій.

Сільські ради, структурні підрозділи районної державної адміністрації

До 28.05.2018

8.

Продовжити роботу зі створення нових зелених насаджень та    реконструкції існуючих на територіях закладів освіти, культури, охорони здоров’я, уздовж вулиць, доріг, у межах санітарно-захисних зон підприємств.   Створення нових зелених насаджень, парків, скверів, благоустрій існуючих зелених зон  з посадкою дерев, кущів та розбивкою газонів і квітників.

Сільські ради, підприємства, установи, організації, структурні підрозділи районної державної адміністрації


До 28.05.2018

9.

Забезпечити посадковим матеріалом організації та установи, які беруть участь в акції.

ДП «Смілянський лісгосп»

До 28.05.2018

10.

Провести ремонт доріг та тротуарів в населених пунктах з облаштуванням їх дорожніми знаками.

Сільські ради,

Філія «Смілянська ДЕД»

До 28.05.2018

11.

Облаштувати  в’їзди до населених пунктів району.

Сільські ради,

Філія «Смілянська ДЕД»

До 28.05.2018

12

Висвітлювати хід проведення акції через засоби масової інформації.

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації

Березень-травень

2018 року


В.о. керівника апарату

державної адміністрації                                                      А.А.Лукашенко


Додаток

до розпорядження районної

державної адміністрації

28.03.2018 № 91

Інформація

щодо проведення в районі щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Назва органу місцевого самовряду-вання,

підпри-ємства,

установи,

організації

Площа нових лісових насад-жень (ліси, захисні смуги, водо-охоронні зони)

Кількість та площа упорядко-ваних  територій  парків, скверів,

алей, зелених зон


Створе-но нових парків

Кіль-кість посад-жених

дерев


Кіль-кість посад-жених  кущів

Кількість упоряд-кованих при-будинко-вих терито-рій


Кіль-кість упоряд-кованих дитячих майданчиків

Кіль-кість упоряд-кованих спортив-них майдан-чиків

Кіль-кість встанов-лених нових дитячих майдан-чиків

Кількість ліквідо-ваних стихій-них сміттє-

звалищ

Кількість упорядко-ваних кладовищ братських могил, обелісків і пам’ятни-ків загиблим воїнам

Кіль-кість упоряд-кованих стихій-

них сміттє-

звалищ

Кіль-кість та площа нових  газонів, квітни-

ків

Відре-монтова-но

доріг

Відре-монто-вано

тро-туарів


га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./га

шт./тис.м3

шт.

шт.

шт./га

км/т.м2

км/м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Прибрано зупинок міського транспорту
Прибрано

вулиць,

доріг та

тротуарів

Упорядковано в”їздів до

населе-них пунк-тів


Кількість розчище-них та упорядкованих джерел (берегів водойм)

Облаштовано

в’здів до

населених пунктів

Кількість

учасників

заходів

Кількість громадських організацій та установ різних форм власності, які взяли участь у акції

Кількість осіб, які взяли участь у акціїВитрачено

коштів


Проведено уроків, „круглих столів”, інших інформаційних заходів


Кількість публікацій у засобах масової інформації

радіо

преса

телебачення

тис. м2

тис. м2

шт.

шт.

од.

чол.

одиниць

осіб

тис. грн.

шт.

шт.

шт.

шт.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 

В.о. керівника апарату

державної адміністрації                                                                                                                         А.А. ЛукашенкоР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23.03.2018                                                                                                                                                               № 89


Про розроблення детального плану

території земельної ділянки вздовж

вулиці  Ржевської в адміністративних

межах Малосмілянської сільської ради

Смілянського району Черкаської області

(за межами населеного пункту

с. Миколаївка) під реконструкцію незавершеного

будівництвом будівлі операторської АЗС


Відповідно до  статей  13, 20,   статті  41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про основи містобудування», частин 3, 4 статті 10, частини 1 статті 16, частини 2 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 та розглянувши клопотання ФОП Лисенка В.Ф.  від 15.03.2018  №37:

1. Виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки вздовж вулиці Ржевської  в адміністративних межах Малосмілянської сільської ради Смілянського району Черкаської області  (за межами населеного пункту с. Миколаївка) під реконструкцію незавершеного будівництвом будівлі операторської АЗС.

2. Визначити «Розробника» детального плану території та укласти трьохсторонній договір на розроблення містобудівної документації, в  якому районна державна адміністрація – «Замовник»,  ФОП Лисенко В.Ф. - «Платник», проектна організація – «Розробник».

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території проводиться за рахунок коштів  ФОП Лисенка В.Ф.  згідно з частиною 4 статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Сектору містобудування  та архітектури райдержадміністрації:

1)Рекомендувати «Розробнику» подати проект детального плану території на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації відповідно до ст.20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2) Проект детального плану території подати на розгляд та затвердження Смілянській райдержадміністрації.

5. Рекомендувати виконкому Малосмілянської сільської ради  оприлюднити проект детального плану території, забезпечити загальну доступність його матеріалів та провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

6.  Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації оприлюднити розпорядження  шляхом опублікування його в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у двотижневий строк з дня підписання.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою  та покладаю на сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                Р.А. Співак

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23.03.2018                                                                                                                                                                № 88


Про припинення права користування

земельною ділянкою в адміністративних

межах Носачівської сільської ради


Відповідно до статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 17, 141,142 Земельного кодексу України, частини 3 статті 31, статті 32 Закону України «Про оренду землі»  та розглянувши заяву  ТОВ «Шпола-Агро Індустрі»  щодо припинення права користування земельними ділянками шляхом дострокового розірвання договорів оренди землі  за взаємною згодою сторін в зв’язку з оформленням права власності на  земельні ділянки громадянами:

1. Припинити право користування земельними ділянками за рахунок  невитребуваних та неоформлених земельних ділянок (паїв) Товариству з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агро Індустрі»,  які надані в  оренду згідно з договорами оренди землі від 07.09.2011 для вирощування товарної сільськогосподарської продукції, в адміністративних межах Носачівської сільської ради, шляхом розірвання договорів  оренди за взаємною згодою сторін згідно з п.36 Договорів, зокрема на земельні ділянки за  кадастровими номерами:

7123785500:02:002:0378, площею 3,4382 га.;

7123785500:02:002:0367, площею 3,5897 га.;

7123785500:02:002:0371, площею 3,0558 га;

7123785500:02:002:0380, площею 3,1330 га.

2. Укласти угоди про дострокове розірвання  договорів оренди  землі  та забезпечити передачу земельних ділянок  за актами прийому-передачі.

3. Повідомити міськрайонне управління у Смілянському районі та  м.Смілі Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області та орган державної реєстрації прав на землю та нерухоме майно про припинення права користування земельними ділянками.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                             Р.А.Співак

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22.03.2018                                                                                                                                                  № 85


Про внесення змін до загального

обсягу бюджетних призначень


Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України,  рішень сільських рад району, внести зміни до планових бюджетних призначень:

1. Збільшити річні плани асигнувань доходної  частини районного бюджету загального фонду на 2018 рік по:

коду 41039000 «  Інші  субвенції з місцевого бюджету» на суму 139,587 тис.грн.

2. Збільшити річні плани асигнувань видаткової  частини районного бюджету загального фонду на 2018 рік по:

головному розпоряднику коштів «Смілянській районній державній адміністрації» на суму 83,587 тис.грн. по:

КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»,  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 47,0 тис.грн., з них по: «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 7,0 тис.грн., «Оплата електроенергії» на суму 40,0 тис.грн.;

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»,  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 5,495 тис.грн., з них по: «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3,655 тис.грн.,  «Видатки на відрядження» на суму 1,84 тис.грн.;

КПКВКМБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на суму 31,092 тис.грн.,

КЕКВ 2610   «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)».

головному розпоряднику коштів «Відділу освіти районної державної адміністрації»  на суму 39,0 тис.грн. по:

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 16,0 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму 23,0 тис.грн., КЕКВ 2230 « Продукти харчування»;

головному розпоряднику коштів «Фінансове управління  районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду»  на суму 17,0 тис.грн. по:

КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму  17,0 тис.грн. , КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на виконання районної програми «Про районну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки  на 2016-2020 роки».

3. Погодити зміни до загального обсягу бюджетних призначень бюджету з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету і фінансів з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на фінансове управління районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, центральну районну лікарню ім. Софії Бобринської, комунальний заклад «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                               Р.А. Співак

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 54