joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


13.07.2018                                                                                                                                                                      № 180


Про проведення чергового призову

громадян 1998 р.н., та старшого віку,

які втратили право на відстрочку, в серпні –

листопаді 2018 року


Відповідно до статей 15, 16, 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пунктів 1, 4 статей 27, 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації» та Указу Президента України від 15.02.2018 №33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році»:

1. Провести в серпні – листопаді 2018 року призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини Збройних Сил України та інших військових формувань України виповнилося 20 років і вони не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову службу.

Медичний огляд призовників, які підлягають призову, проводити з 20 серпня по 30 листопада 2018 року.

2. Під час роботи призовної комісії здійснювати доприписку до призовної дільниці громадян, які за будь-яких обставин не були своєчасно взяті на військовий облік, а також проводити відбір громадян для вступу їх до військових вищих навчальних закладів.

3. Утворити районну призовну комісію у складі:

Глізнецов Сергій Володимирович

–  заступник голови районної державної адміністрації

Старовойтов Володимир

Петрович

–  військовий комісар Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

Жуковська Ольга Петрівна

– секретар призовної комісії (за згодою)


Членів комісії:


Колісник Тетяна Миколаївна

– головний спеціаліст відділення комплектування Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату – психолог

Мельник Василь Миколайович


– начальник відділу освіти райдержадміністрації

Клименко

Євгеній Олександрович

– начальник сектору кадрового забезпечення Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

Тертична

Надія Веніамінівна

– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

На випадок відсутності з поважних причин голови та членів призовної комісії дозволити їх заміну:

Задорожня Лариса Іванівна


– керівник апарату районної державної адміністрації


Фурман Сергій Миколайович


– заступник військового комісара Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

Матвєєв Олександр Дмитрович

– заступник начальника Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)


Горобець

Світлана Василівна


Андрущенко Юлія Василівна


– завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації


– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

Юренко Віталіна Петрівна

– секретар призовної комісії

4. Рекомендувати:

1) Головному лікарю комунального закладу «Смілянський  районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Смілянської районної ради  Проценко Т.Г., головному лікарю центральної районної лікарні ім. С. Бобринської Зиряновій З.Г. розробити та організувати виконання комплексу заходів по забезпеченню якісного обстеження, діагностування, лікування і оздоровлення призовників, виділити для цього необхідних спеціалістів, достатню кількість лікарняних ліжок, визначити склад медичної комісії для роботи з районною призовною  комісією під час проведення чергового призову юнаків до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні – листопаді 2018 року (додається).

2) Керівникам лікувальних закладів в триденний строк повідомити Смілянський об'єднаний міський військовий комісаріат про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

3) Рекомендувати сільським головам, керівникам сільськогосподарських та промислових підприємств, установ  та навчальних закладів забезпечити відповідно до статей 15, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постанови Кабінету міністрів України від 07.12.2016 №921, своєчасну явку у військовий комісаріат громадян, які підлягають призову на військову службу.

4) ТВО начальника Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Черкаській області Охріменку О.В.  для забезпечення належного порядку в період відправок молодого поповнення на обласний збірний пункт, виділяти наряд поліції згідно з заявкою військового комісару, надавати практичну допомогу військовому комісаріату та сільським головам за їх поданням по розшуку призовників, які не з’являються на призовну дільницю Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату.

5. Затвердити графік проведення призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні – листопаді 2018  року (додається).

6. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації
Рак Л.І. згідно зі статтею 43 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» передбачити виділення з бюджету коштів в сумі 20000 (двадцять тисяч) грн. для забезпечення роботи призовної комісії на період призову в серпні – листопаді 2018 року та виконання програми «Призовна дільниця 2016-2018 роки».

7. Завідувачу сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації Горобець С.В. сприяти у проведенні призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань та забезпечити призовну дільницю автотранспортом для відправки призовників на обласний збірний пункт та розшук призовників, які ухиляються від призову, необхідними бланками за кошти, виділені відповідно до районної цільової програми «Призовна дільниця 2016-2018 роки».

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків та  військового комісара Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату Старовойтова В.П.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                             О.В.Пєчніков


Додаток 1

до розпорядження   районної

державної адміністрації

13.07.2018 № 180

  

С К Л А Д

медичної комісії для роботи з районною призовною комісією під час

проведення чергового призову громадян України до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні – листопаді 2018 року


лікар-терапевт

– Андрущенко Ю.В.

лікар-хірург

– Козаков В.В.

лікар-невропатолог

– Вовченко І.В.

лікар-стоматолог

– Король М.М.

лікар-офтальмолог

лікар-отоларинголог

– Трачевський О.В.

лікар-дерматолог

– Єфімчук І.Р.

лікар-психіатр

медична сестра для

роботи з терапевтом

– Кодашова С.В.

– Пільчук І.П.


У виняткових випадках, при відсутності вищезгаданого медичного персоналу з поважних причин, дозволити ввести в склад медичної комісії інших лікарів-фахівців центральної районної лікарні:

лікар-терапевт

– Дмитренко Я.В.

лікар-хірург

– Здоровко Є.В.

лікар-невропатолог

– Яворський О.П.

лікар-стоматолог

– Ташак О.М.

лікар-офтальмолог

лікар-отоларинголог

– Мірошник М.М.

лікар-дерматолог

– Ісаєнко В.І.


На період відправки призовників з 01.10.2018  по 30.11.2018  виділити лікаря-дерматолога Єфімчук Ірину Романівну.

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                                                                                     Л.І.ЗадорожняДодаток 2

до розпорядження районної

державної адміністрації

13.07.2018 № 180

 ГРАФІК

проведення призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні та восени у серпні – листопаді 2018 року 


п/п

Найменування заходів

Термін проведення

Примітка

1.

Початок призову до Збройних Сил України

01.10.2018


2.

Кінець призову до Збройних Сил України

30.11.2018


3.

Підготовка плануючої докумен2тації

до 01.08.2018


4.

Проходження рентгеноаналізів

20.08.2018 -30.11.2018


5.

Проведення медичного огляду призовників

20.08.2018 -30.11.2018


6.

Проходження призовної комісії

20.08.2018 -30.11.2018


7.

Вивчення призовників

20.08.2018 -30.11.2018


8.

Роз’яснення питань контрактної служби

Постійно


9.

Розшук призовників , які не з’явилися на призовну комісію

Постійно


10.

Відправка призовників на обласний  збірний пункт

Згідно з графіком облвійськкомату


11.

Проведення роз’яснювальної та виховної роботи.

Постійно


12.

Бесіди з батьками призовників

20.08.2018 -30.11.2018


13.

Інформування через місцеві радіо та газету про хід призову

Щомісячно14.

Підведення підсумків призову

до 15.12.2018


15.

Звіт про проведену роботу по призову до лав Збройних Сил України

до 07.12.2018


16.

Закриття документації по призову

15.12.2018Керівник апарату 

державної адміністрації                                                                                         Л.І.Задорожня

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


12.07.2018                                                                                                                                                                    № 179


Про затвердження Положення про

сектор у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», від 06.02.2013 № 99 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 02.07.2014 № 220 «Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України», Указу Президента України від 06.04.2011 № 389/2011 «Про Положення про Міністерство соціальної політики України»:

1. Затвердити Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 20.10.2016 № 334 «Про затвердження Положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту  райдержадміністрації» зі змінами, внесеними розпорядженням райдержадміністрації від 26.01.2017 № 23.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                           О.В.Пєчніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації 

12.07.2018 № 179


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

1. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (далі - Сектор) - структурний підрозділ, утворений головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

2. Сектор підпорядкований голові Смілянської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству молоді та спорту України, іншим центральним органам виконавчої влади та відповідному структурному підрозділу державної адміністрації вищого рівня.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Смілянської районної державної адміністрації, нормотворчими актами відповідного структурного підрозділу державної адміністрації вищого рівня, а також Положенням про сектор.

4. Основними завданнями Сектору є забезпечення, в межах повноважень, реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, питання дітей, сім’ї, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у підготовці пропозицій до проектів районних програм, проектів розпоряджень, заходів щодо розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей та шкільної молоді в межах адміністративно-територіальної одиниці;

3) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя дітей та молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

4) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;

5) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді;

6) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, проведенню заходів районного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;

7) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, сім’ї та дітей, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, масового спорту, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

8) вживає заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

9) затверджує в межах повноважень:

- положення про проведення районних спортивних змагань;

- календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у Смілянському районі, відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Черкаської області;

10) сприяє спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту, спорту ветеранів, спортивним федераціям інвалідів з нозологій - у розвитку видів спорту інвалідів;

11) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

12) організовує та проводить чемпіонати району з видів спорту, визнаних в Україні, районні спортивні заходи, забезпечує участь районних збірних команд у обласних змаганнях;

13) комплектує районні збірні команди з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в обласних спортивних змаганнях;

14) в межах чинного законодавства видає посвідчення про присвоєння другого, третього спортивного розрядів з видів спорту;

15) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;

16) сприяє, відповідно до повноважень, розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності в межах адміністративної одиниці;

17) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

18) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізкультури і спорту;

19) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю сектору;

20) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) несе відповідальність за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

6. Сектор має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Смілянської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати наради, проводити конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення молодіжних і дитячих фестивалів, спортивних змагань та інших заходів.

7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами Смілянської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об"єднаннями громадян та громадянами.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

9. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) подає на затвердження голові Смілянської районної державної адміністрації положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

3)  розробляє посадові інструкції працівників Сектору  розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Смілянської районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6) звітує перед головою Смілянської районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу комісій Смілянської районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах юстиції;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

12) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13)  подає керівнику апарату державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази Сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Смілянської районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або завідувачем сектору.

11. Сектор утворений як самостійний структурний підрозділ без статусу юридичної особи публічного права.


Керівник апарату

державної адміністрації                                                         Л.І.Задорожня


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


12.07.2018                                                                                                                                                                № 177


Про внесення змін до розпорядження

райдержадміністрації  від 28.07.2017 № 259


Відповідно до ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.22 Закону України «Про звернення громадян» та у зв’язку зі зміною структури і кадровими  змінами, що відбулися в райдержадміністрації:

1. Внести зміни до розпорядження райдержадміністрації від 28.07.2017 № 259 «Про порядок організації та проведення особистих прийомів громадян в районній державній адміністрації», затвердивши графік особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації та  графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 20.02.2018 № 60 «Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 28.07.2017 № 259 «Про порядок організації та проведення особистих прийомів громадян в районній державній адміністрації».


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                                          О.В. Пєчніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації 

12.07.2018 № 177


Г р а ф і к

особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації 

№№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові,

посада

Функціональні повноваження з питань

Дні місяця


години


1
Голова районної

державної адміністраціїОчолює державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання  покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень

за окремим графіком

виїзні прийоми

2

Пєчніков Олексій Вікторович


Перший заступник голови районної

державної адміністрації

Організація та контроль роботи щодо здійснення повноважень у галузях соціально-економічного розвитку району, сприяння розвитку підприємництва та здійснення регуляторної політики, промисловості, с/г господарства, будівництва, транспорту і зв’язку, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля,зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи, зайнятості населення, праці та заробітної плати


2,4  середаза окремим графіком

10.00-13.00

10.00-13.00виїзні прийоми

3

Глізнецов

Сергій Володимирович


Заступник голови районної державної адміністрації

Гуманітарних та політико-правових питань


1,3 четверза окремим графіком

10.00-13.00

10.00-13.00


виїзні прийоми

4

Задорожня Лариса Іванівна


Керівник апарату районної

державної адміністрації

Організації роботи апарату районної державної адміністрації, роботи місцевих органів влади і управління, забезпечення законності та охорони правопорядку


1,3 вівторок


за окремим графіком

10.00-13.00

10.00-13.00


виїзні прийоми


Прийом  проводиться  в приміщенні  райдержадміністрації та в приміщеннях сільських рад

Довідки за  телефоном: 4 24 39


Керівник апарату

державної адміністрації                                                                                                         Л.І. Задорожня

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження районної

державної адміністрації 

12.07.2018 № 177 

Г р а ф і к

особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації

№№ пп

посада

Дні тижня

Години

прийому

Місце проведення прийому,

телефон для довідок

1

Начальник управління соціального захисту населення  районної державної  адміністрації

Понеділок

середа

 

За окремим графіком

08.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул.Незалежності,37

каб. 1

2 00 82

2

Начальник відділу економіки та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Понеділок

четвер

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 416

4 24 39

3

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Понеділок

п’ятниця

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 301

4 20 33

4

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

Щодня,

крім четверга , суботи та неділі

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

 

4 24 39

 

5

Начальник відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Вівторок

четвер

За окремим графіком

10.00-13.00

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Соборна,96а

4 20 19

 

6

Завідувач  сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

вівторок

середа

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб.406

4 24 39

7

 

Начальник відділу освіти районної державної адміністрації

Понеділок

четвер

За окремим графіком

08.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 323

4 25 77

8

Завідувач сектору культури районної державної адміністрації

Понеділок

четвер

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 329

4 24 39

 

9

Завідувач архівного сектору районної державної адміністрації

Понеділок

середа

За окремим графіком

08.00-12.00

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул.Соборна,98

 

4 24 16

10

Завідувач сектору містобудування та архітектури  районної державної адміністрації

Вівторок

четвер

За окремим графіком

10.00-13.00

 

 

Виїзні прийоми

м. Сміла

вул. Незалежності,37

каб. 329

 

4 24 39

 

Довідки за телефоном: 4 24 39

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                                                    Л.І. Задорожня

 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11.07.2018                                                                                                                                                                          № 174


Про розроблення детального плану території

земельної ділянки  в адміністративних межах

Малосмілянської сільської  ради

Смілянського району Черкаської області

(за межами населеного  пункту с. Мала Смілянка)


Відповідно до  статей 13, 20,  41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про основи містобудування», частин 3, 4 статті 10, частини 1 статті 16, частини 2 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 та розглянувши клопотання Огурного Д.В.  від 14.05.2018:

1. Виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки в адміністративних межах Малосмілянської сільської ради Смілянського району Черкаської області  (за межами населеного пункту с. Мала Смілянка).

2. Визначити «Розробника» детального плану території та укласти трьохсторонній договір на розроблення містобудівної документації, в якому районна державна адміністрація – «Замовник», гр. Огурний Д.В. - «Платник», проектна організація – «Розробник».

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території проводиться за рахунок коштів гр. Огурного Д.В. згідно з частиною 4 статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Сектору  містобудування та архітектури райдержадміністрації:

1) Рекомендувати «Розробнику» подати проект детального плану території на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2) Проект детального плану території подати на розгляд та затвердження Смілянській районній державній адміністрації.

5. Рекомендувати виконкому Малосмілянської сільської ради  оприлюднити проект детального плану території, забезпечити загальну доступність його матеріалів та провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

6. Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації оприлюднити розпорядження  шляхом опублікування його в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у двотижневий строк з дня підписання.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та  покладаю на сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                              О.В.Пєчніков

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 62