joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.10.2019

 

№ 166

 

 

 

Про нагородження Почесною

грамотою районної державної

адміністрації

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації:

 

за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, розумну ініціативу, взірцеву дисципліну та з нагоди Дня захисника України:

 

СУМАРЄВА

Ростислава Ігоровича

начальника зміни радіолокаційного відділення окремого радіолокаційного вузла військової частини А 3335, лейтенанта

ОДОРОДЬКА

Романа Віталійовича

начальника складу взводу матеріального забезпечення військової частини А 3335, прапорщика

КРИХТІНА

Анатолія Володимировича

начальника приймального радіоцентру вузла зв’язку військової частини А 3335, старшого сержанта

КРАВЧЕНКА

Олексія Григоровича

командира взводу охорони військової частини А 3335, прапорщика

ЧОРНОПОЛЬСЬКОГО

Володимира Миколайовича

старшого стрільця-зенітника взводу охорони військової частини А 3335, сержанта

ЧЕРНЕНКО

Олену Володимирівну

старшого оператора окремого радіолокаційного взводу військової частини А 3335, молодшого сержанта

 

Перший заступник голови                                                   Олексій ПЄЧНІКОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

02.10.2019

 

№ 165

 

 

Про нагородження Почесною

грамотою районної державної

адміністрації

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації:

 

за високу професійну майстерність, сумлінне виконання службових обов’язків, громадську діяльність, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти, вагомий внесок у справу навчання та виховання учнівської молоді та з нагоди Дня працівника освіти:

 

ГНАТЕНКО

Валентину Аврамівну

директора закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів с. Березняки Березняківської сільської ради

ЗАСЛАВСЬКУ

Анну Сергіївну

кухаря Малосмілянського дошкільного навчального закладу №4 «Дзвіночок»

КУШКОВУ

Світлану Іванівну

директора Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області

КУЛІКОВУ

Ганну Трохимівну

бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Смілянської районної державної адміністрації

СКЛЯРЕНКО

Ольгу Анатоліївну

заступника директора з навчально-виховної роботи Балаклеївського ліцею-закладу загальної середньої освіти імені Євгенії Гуглі с. Балаклея Балаклеївської сільської ради

 

 

Перший заступник голови                                                   Олексій ПЄЧНІКОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

27.09.2019

 

№ 162

 

Про забезпечення формування
місцевих бюджетів району
на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання частин 3-5 статті 75 Бюджетного кодексу України, для забезпечення реалізації Закону України      від 06 грудня 2018 року № 2646-VIII  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», заходів з реалізації Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805, та з метою своєчасного і ефективного складання та виконання районного бюджету на плановий рік за програмно-цільовим методом:

 

1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити отримання від відповідних органів Державної Податкової Служби розрахунків прогнозних обсягів дохідної частини бюджетів органів місцевого самоврядування та районного бюджету на 2020 рік, з урахуванням фактично отриманих у минулі роки надходжень до бюджетів, відповідно до затверджених методик та правил за окремими видами дохідних джерел з урахуванням змін податкового законодавства.

2. Забезпечити до 10 жовтня 2019 року подання фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

1) відділу освіти районної державної адміністрації – даних про облік дітей дошкільного віку, які проживають у населених пунктах району, прикріплених до діючих дошкільних закладів або тих, що планується відкрити;

2) відділу економіки та житлово-коммунального господарства районної державної адміністрації :

основних  прогнозних макроекономічних  показників розвитку району на 2020-2022 роки;

пропозицій та розрахунків щодо фінансування з районного та бюджетів органів місцевого самоврядування  заходів програми економічного та соціального розвитку, регіональної програми розвитку малого підприємництва на наступний рік;

прогнозного  обсягу помісячних  надходжень від відчуження майна спільної власності територіальних громад району на 2020 рік;

пропозицій щодо пріоритетних напрямів фінансової підтримки інвестиційних та інноваційних проектів 2020-2022 роки, розроблених разом з відділом економіки та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

прогнозного  обсягу помісячних надходжень до районного бюджету у 2020 році податку на прибуток підприємств комунальної власності в розрізі підприємств, установ і організацій, які, згідно з рішенням районної ради, визначені спільною власністю територіальних громад району.

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2020 рік:

1) подати фінансовому управлінню райдержадміністрації в установлені ним терміни:

потребу в коштах на утримання підпорядкованих установ і проведення заходів за кодами функціональної та економічної класифікації за загальним фондом районного бюджету;

прогнозні обсяги власних надходжень бюджетних установ за кодами доходів бюджетної класифікації;

2) під час складання бюджетних запитів на 2020 рік:

забезпечити оптимізацію витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного розпорядника;

не допускати включення до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;

провести оптимізацію кількості місцевих програм, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання тільки тих із них, які забезпечують здійснення основних функцій і завдань та мають нормативно-правове підґрунтя;

обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних  програм та потребу у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності   за окремими критеріями;

забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв.

3) відповідно до пункту 4 статті 21 Бюджетного кодексу України для складання прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подати до 20 жовтня 2019 року фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

індикативні прогнозні показники видатків та кредитування районного бюджету за галузевим призначенням на 2021 та 2022 роки;

пріоритети розвитку відповідної галузі;

заходи, які передбачається здійснити у 2021 та 2022 роках;

основні результати, яких планується досягти.

4.Виконавчим комітетам  сільських рад:

1) забезпечити формування місцевих бюджетів на 2020 рік;

2) організувати роботу з оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів, у тому числі оптимального зменшення непершочергових видатків;

3) здійснити заходи щодо приведення штатної чисельності працівників бюджетної сфери у відповідність із фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;

4) упорядкувати структуру та назви бюджетних програм, не допускати  планування у проектах місцевих бюджетів на 2020 рік бюджетних програм, назви яких не визначають конкретного цільового спрямування, не мають нормативно-правового підґрунтя;

5) на виконання статті 93 Бюджетного кодексу України до 10 жовтня  поточного року укласти угоди про передачу коштів між місцевими бюджетами   на здійснення видатків місцевих бюджетів, про що повідомити фінансове управління районної державної адміністрації.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконавчим комітетам  сільських рад у разі виникнення необхідності та керуючись цим розпорядженням своєчасно подавати фінансовому управлінню районної державної адміністрації додаткову інформацію для проведення ґрунтовних розрахунків бюджетів усіх рівнів на 2020 – 2022 роки.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити складання проекту районного бюджету на 2020 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до вимог цього розпорядження та подати його на розгляд та схвалення районній державній адміністрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на фінансове управління районної державної адміністрації.

 

 

Перший заступник голови                                                        Олексій ПЄЧНІКОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

30.09.2019

 

№ 163

  

Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 11.12.2013 № 337

 

 

Відповідно до статті 24, пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в райдержадміністрації та територіальних органах міністерств та інших центральних органів державної влади в районі,

 

внести зміни до розпорядження райдержадміністрації від 11.12.2013 № 337 «Про міжвідомчу комісію районної державної адміністрації з питань протидії корупції, детінізації виплати заробітної плати в районі», виклавши та затвердивши  склад комісії в новій редакції, що додається.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 13.02.2019 № 27 «Про внесення змін до розпорядження  райдержадміністрації від 11.12.2013 № 337».

 

Перший заступник голови                                                     Олексій ПЄЧНІКОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської  районної державної адміністрації

30 вересня 2019 р. №163

СКЛАД

міжвідомчої комісії районної державної адміністрації з питань протидії корупції, детінізації виплати заробітної плати в районі

 

 

 

Голова райдержадміністрації, голова комісії

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації,  заступник голови комісії

 

Начальник  фінансового управління районної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

 

 

Начальника відділу економіки та житлово - комунального господарства районної державної адміністрації

 

 

Начальник  Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

 

 

Заступник начальника Смілянського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області (за згодою)

 

 

Начальник Смілянського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області  (за згодою)

 

 

Заступник голови районної ради  (за згодою)

 

 

Головний державний інспектор  управління Держпраці у Черкаській області (за згодою)

 

 

Заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб Смілянського управління  Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області  (за згодою)

 

 

Начальник Смілянського управління Державної казначейської служби України у Черкаській області (за згодою)

 

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                               Любов РАК

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 105