joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


05.01.2018                                                                                                                                                                                      № 4


Про порядок контролю за здійсненням

органами місцевого самоврядування

делегованих повноважень органів

виконавчої влади


Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 11 та 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади», на виконання розпорядження облдержадміністрації від 01.12.2017 № 795 «Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів  виконавчої влади», з метою підвищення виконавської дисципліни та забезпечення контролю за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування, розташованими на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Установити, що органами, які здійснюють контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – органи, що здійснюють контроль), є:

структурні підрозділи та апарат Смілянської районної державної адміністрації – за виконанням делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських рад;

територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі – відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законодавством.

2. Контроль здійснювати шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, інформації, наданої органами місцевого самоврядування, про виконання делегованих повноважень та проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських рад.

3. Виконавчим органам сільських рад надавати органам, що здійснюють контроль:

копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття;

інформацію про виконання ними делегованих повноважень один раз на півріччя до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, або на вимогу.

4. Визначити, що плани, порядок і терміни перевірок здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень визначаються для:

структурних підрозділів та апарату Смілянської районної державної адміністрації – головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);

територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі – керівниками таких органів.

5. Органам, що здійснюють контроль, надавати інформацію про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, або на вимогу Смілянської районної державної адміністрації відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, якому в тижневий термін інформувати Смілянську районну державну адміністрацію.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Смілянської районної державної адміністрації від 15.04.99 №180 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації.


Голова державної адміністрації                                                                                                                          О.Б. Беззубий


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.01.2018                                                                                                                                                                         № 3


Про затвердження складу колегії

відділу освіти райдержадміністрації


Відповідно до п.3 ч.1 ст. 22, п. 9 ч.1 ст. 39, ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України  від 02.10.2003 №1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», в зв’язку з кадровими змінами:

1.Затвердити склад колегії відділу освіти Смілянської райдержадміністрації, що  додається.

2.Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження  райдержадміністрації від 08.11.2016  № 353 «Про затвердження складу колегії відділу освіти райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Глізнецова С.В. та відділ освіти  райдержадміністрації. 


Голова державної адміністрації                                                                                   О.Б. Беззубий    

                                                                                         

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження  районної державної адміністрації

 05.01.2018 № 3


С К Л А Д

колегії відділу освіти Смілянської райдержадміністрації 

Мельник Василь Миколайович - начальник відділу освіти райдержадміністрації, голова колегії

Євзюра Олександра Володимирівна - методист райметодкабінету, секретар колегії

Члени колегії:

Бобошко  Олена Анатоліївна - головний  бухгалтер централізованої   бухгалтерії  відділу освіти райдержадміністрації

Богатирьова Таїса Петрівна - директор Центру дитячої та юнацької творчості 

Гирник Наталія Василівна - директор Ковалиської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Глізнецов Сергій Володимирович  - заступник голови райдержадміністрації

Жабинський Андрій Михайлович  - керівник  апарату райдержадміністрації 

Забарна Алла Петрівна - завідувач райметодкабінетом

Іщенко Олександр Петрович - директор Великояблунівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Кононенко Ольга  Павлівна - завідувач Балаклеївським дошкільним навчальним закладом

Лисенко Галина Вікторівна - директор Теклинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мачульська Галина Віталіївна - практичний психолог Центру функціональної психолого-педагогічної  діагностики та реабілітації дітей і підлітків

Подвиг Вікторія Миколаївна - методист райметодкабінету

Плясунова  Ніна Григорівна - голова ради профспілки працівників  освіти 

Семенчук Оксана Вікторівна - директор Ротмістрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Керівник  апарату державної адміністрації                                                                                  А.М.Жабинський


 
Про затвердження складу колегії

відділу освіти райдержадміністрації

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


05.01.2018                                                                                                                                                                            № 2

                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження детального плану території

земельної ділянки  вздовж вулиці Шевченка в

адміністративних межах Куцівської сільської

ради  Смілянського району Черкаської області

(за межами населеного пункту с. Куцівка)


Відповідно до  статей 13, 20,  41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  п. 8 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, враховуючи матеріали пропозицій за результатами громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час обговорення детального плану території земельної ділянки вздовж вулиці  Шевченка в адміністративних межах Куцівської сільської ради Смілянського району Черкаської області (за межами населеного пункту с. Куцівка)   від 08.08.2017  надані Куцівською сільською радою:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки вздовж вулиці Шевченка   в адміністративних межах Куцівської сільської ради Смілянського району Черкаської  області(за межами населеного пункту с. Куцівка).

2.Детальний план території, зазначений в пункті 1 цього розпорядження, зберігати у секторі містобудування та архітектури  районної державної адміністрації з метою використання при веденні містобудівного кадастру.

3.Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики  та управління персоналом апарату райдержадміністрації  забезпечити оприлюднення детального плану території та цього розпорядження районної адміністрації протягом 10 днів з дня його затвердження.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Співака Р.А. та  сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації.


Голова державної адміністрації                                                                                           О.Б. Беззубий


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


14.11.2017                                                                                                                                                                       № 386

                                                                                                                                                                                            

Про створення «гарячої лінії» та

визначення відповідальної особи


Керуючись пунктом 1 статті 2, пунктом 1 статті 25, статями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішення  Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств від 03 жовтня 2017 року, з метою сприяння забезпеченню координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушення земельного законодавства:

1. Визначити відповідальною особою з  питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств начальника відділу агропромислового розвитку Смілянської районної державної адміністрації.

2. Визначити номер телефону «гарячої лінії» відділу агропромислового розвитку Смілянської районної державної адміністрації (4-20-19  з 8.00 до 17.00).

3.  Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації інформацію про відповідальну особу за питання захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств та номер телефону «гарячої лінії» розмістити на сайті райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Співака Р.А. та відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.


Голова державної адміністрації                                                                                                  О.Б. Беззубий

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 36