joomla template

Меню користувача

Служба у справах дітей

21 травня в райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. На ньому розглянуто питання, які стосувалися 12 батьків відносно 14 дітей та ступінь їх відповідальності за життя, здоров’я та виховання дітей відповідно з чинним законодавством. Кожне прийняте комісією рішення направлене на забезпечення належного догляду дітей в сім’ї шляхом подолання складних життєвих обставин. На комісії зосереджено увагу на співпраці між службою у справах дітей райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами у здійсненні результативної профілактичної роботи з батьками та дітьми.

                Питання, які пропонувалися для розгляду, також стосувалися житлових та майнових прав дітей.

 

Служба у справах дітей

Будь-який вид жорстокого поводження з дітьми порушує фізичне і психічне здоров'я дитини, заважає її повноцінному розвитку. Стаття 19 Конвенції ООН про права дитини говорить: "Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якого іншої особи, яка турбується про дитину ".

Справжні масштаби насильства над дітьми невідомі. Точні дані одержати важко, принаймні, з двох причин: відмова громадян та окремих фахівців повідомляти про такі випадки і небажання потерпілих дітей говорити про це. Багато побитих дітей, вважаючи, що їх покарання заслужено, зберігають мовчання, коли їх опитують ті, хто міг би їм допомогти, і вони схильні бачити свою поведінку в негативному світлі. Діти - жертви насильства мають високий ризик вийти з-під контролю, який робить їх жертвами і іноді це закінчується залученням у злочинну діяльність, типу крадіжки або проституції.

Жорстоке поводження з дитиною в сучасних умовах є головним порушником її прав та вимагає конкретних дій для подолання цих ганебних явищ. Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю. Попередження насильства сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а

також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї. Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров'ю, якщо є реальні підстави очікувати її виконання.

Дотримання вимог нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», спільного Наказу Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386 “Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”, спільного Наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від № 564/836/945/577 «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» вимагає впровадження ефективного механізму взаємодії служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органів внутрішніх справ, закладів освіти, закладів охорони здоров’я (суб’єктів) щодо обізнаності в питанні жорстокого поводження з дітьми в районі, вчасного реагування на випадки застосування до дітей насильницьких дій з боку батьків та інших осіб, якісного захисту дітей, які постраждали від насильства або були його свідками.

Координатором в районі заходів щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними або загрози його вчинення є служба у справах дітей райдержадміністрації.

Служба у справах дітей райдержадміністрації:

-здійснює приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо дитини;
-веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з жорстоким поводженням з ними або загрозою щодо його вчинення;
-координує діяльність суб’єктів при вирішенні питань соціального захисту дітей, які постраждали від жорстокого поводження;

-забезпечує надання необхідної допомоги дитині, яка постраждала від жорстокого поводження, у взаємодії з іншими суб’єктами та з урахуванням найкращих інтересів дитини;

-направляє дитину до закладів охорони здоров’я для обстеження стану її здоров’я, надання дитині необхідної медичної допомоги, у тому числі лікування в стаціонарі, та документування фактів жорстокого поводження з нею;

-у разі необхідності представляє (у тому числі в судах) інтереси дітей, які постраждали від жорстокого поводження або стосовно яких існує загроза його вчинення.

Якщо у зверненні (повідомленні) вбачається ознака кримінального правопорушення чи загроза щодо його вчинення, інформація терміново після її отримання передається органу внутрішніх справ для вжиття відповідних заходів.

У разі необхідності суб’єкти організовують надання невідкладної медичної (викликають швидку допомогу), психологічної та інших видів допомоги дитині, яка постраждала від жорстокого поводження. Усі суб’єкти в межах компетенції долучаються до вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення. У разі загрози вчинення жорстокого поводження з дитиною суб’єкти забезпечують ужиття необхідних заходів щодо її усунення.

Служба у справах дітей райдержадміністрації вживає вичерпних заходів щодо захисту прав дітей, постраждалих від насильства або стали свідками сімейного насильства, та реагує на всі повідомлення з цього приводу. Протягом 2013 року надійшло 4 повідомлення на трьох батьків відносно дев’яти дітей. Протягом 2014 року надійшло 2 повідомлення на 2 осіб відносно п’яти дітей. Протягом січня-травня 2015 року повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми до служби у справах дітей не надходило. На обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах з означеної причини, перебуває троє дітей.

Проводиться робота щодо попередження даного явища. В ході рейдів «Діти вулиці» в населених пунктах району, з метою унеможливлення застосування до дітей різних форм насильства, недопущення  загрози життю та здоров’ю дитини, вивчається питання стану утримання та виховання дітей в сім’ях, в першу чергу в кризових та неблагополучних, в яких існує певний ризик. Протягом 2014 року спільно з відділом освіти та кримінальною міліцією у справах дітей Смілянського МВ (з обслуговування м.Сміли та Смілянського району) УМВС України в Черкаській області у 17 навчальних закладах району з учнями проведено тематичні бесіди та лекції. Шляхом анкетування вивчалася думка дітей щодо проблем жорстокого поводження  відносно них з боку батьків, друзів, знайомих, незнайомих осіб, а також один до одного.

Смілянським міськрайонним судом протягом 2013-2014 року винесено дві постанови на двох осіб відносно двох дітей, яка передбачає адміністративну відповідальність за вчинення насильства. У Смілянській міжрайонній прокуратурі знаходиться справа стосовно жителя району, якому пред’явлено обвинувачення щодо застосування до неповнолітньої особи сексуального насильства.

В роботі щодо захисту дітей від насильства є ще проблеми, які залишаються нерозв’язаними. Однією з найголовніших є несвоєчасне реагування на факти насильства як результат замовчування членами родин подібних випадків. Недостатній обмін оперативною інформацією між структурними підрозділами райдержадміністрації та правоохоронними органами призводить до несвоєчасного виявлення дітей, які зазнали насильства і потребують невідкладного соціального захисту та допомоги. Тому необхідно посилити як взаємодію та співпрацю всіх вищевказаних суб’єктів, так і роз’яснювальну, правовиховну та профілактичну роботу серед дітей, батьків, опікунів. 

 

Начальник служби у справах дітей

З.Г.Баранюк

Вівторок, 28 квітня 2015, 15:41

РЕЙД "ДІТИ ВУЛИЦІ"

    Службою у справах дітей спільно із районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти, кримінальною міліцією у справах дітей, сектором у справах сім’ї, молоді та спорту та виконавчими комітетами сільських рад протягом 2015 року проведено 8 рейдів «Діти Вулиці».

    Так, з метою активізації роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, 28 квітня 2015 року проведено рейд «Діти вулиці» за участю служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради та Балаклеївської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 на території с. Балаклея. В ході рейду відвідано сім’ї, діти в яких потребують соціально-правового захисту. Також під час проведення рейду обстежено умови проживання 1 опікунської сім’ї. З батьками проведено профілактичну роботу, щодо відповідального батьківства та попереджено про адміністративну відповідальність.

    Дітей, які займаються бродяжництвом, жебракуванням чи пропускають навчання без поважних причин, не виявлено.

 

Служба  у  справах  дітей

 

Вівторок, 07 квітня 2015, 09:46

ДОПОМОЖЕМО ДІТЯМ РАЗОМ

Для повної і продуктивної роботи з соціального та адаптаційного супроводу дітей, які потрапили в складні життєві обставини,  повинна бути чітко налагоджена робота виконавчого комітету сільської ради, навчального закладу, закладу охорони здоров’я, служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Взаємодія та співпраця даних структур дає змогу  вчасно та правильно реагувати на ті правові та соціальні проблеми, які виникають у дитини, конкретно з’ясувати суть причин складних життєвих обставин, в яких опинилася дитина та її сім’я. І ні в якому разі не замовчування виявлених соціальних проблем дитини, сім’ї та акумулювання цих проблем в школі чи у сільській раді, а своєчасне повідомлення до органів районної влади щодо вирішення питань виходу сім’ї зі складних життєвих обставин.  Пріоритетним завданням та мотивом до дій є первинна і основна роль вищезазначених структур щодо своєчасного виявлення дітей та їх сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах чи умовах.

У Наказі Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» чітко визначено, хто є суб’єктами соціальної роботи. З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях, служба у справах дітей райдержадміністрації взаємодіє із суб’єктами соціальної роботи.

Суб’єкти соціальної роботи надсилають до служб у справах дітей повідомлення за формою, встановленою Мінсоцполітики, про:

  • сім’ї з дітьми, в яких батьки у зв’язку з тривалою хворобою не можуть виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;
  • сім’ї, де триває процес розлучення батьків та вирішується спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання дітей, участі в їх вихованні;
  • сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
  • сім’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких інтернатних закладів за заявою батьків у зв’язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей;
  • сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення;
  • сім’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце постійного проживання;
  • сім’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані для навчання до загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин пропускають навчальні заняття.

На підставі інформації, отриманої від  суб’єктів соціальної роботи, служба у справах дітей забезпечує взяття дитини (дітей) з такої сім’ї на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у встановленому Мінсоцполітики порядку. Таким чином, щоб відчути серцем страждання дитини, працівники служби у справах дітей райдержадміністрації разом з працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематично працюють з такими сім’ями по місцю їх проживання на подолання існуючих проблем.

Минулого тижня здійснено виїзд на територію сіл Велика Яблунівка та Мельниківна в чотири сім’ї, в яких сім дітей. Ці сім’ї перебувають під супроводом районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а діти -  на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації.

Питання щодо стану справ по виведенню вказаних сімей зі складних життєвих обставин періодично розглядаються на комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. Головним завданням залишається збереження біологічної родини для дитини. Позбавлення батьківських прав є крайньою мірою сімейно-правової відповідальності осіб, які порушують батьківські обов’язки та право дитини виховуватись у повноцінній сім’ї. Тому в цій роботі багато чого залежатиме від самих батьків, їх бажання змінити ситуацію на краще та остаточне рішення фахівців залишити дитину в сім’ї чи відібрати.

 

Служба у справах дітей

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 19