joomla template

Меню користувача

Служба у справах дітей

  Розгляд судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, має свою специфіку порівняно з більшістю інших категорій цивільних справ, оскільки усі вони  пов’язані з вирішенням долі дітей. Безспірним залишається той факт, що дитина є найбільш вразливою стороною в будь-яких конфліктних сімейних правовідносинах, і саме на її долю випадає найбільше страждань та втрат.

  Якісне забезпечення прав дітей можливе виключно за умови професійного, добросовісного та сумлінного виконання своїх обов’язків посадовими особами та іншими працівниками, які задіяні в роботі системи державних органів. Це стосується в першу чергу працівників служби у справах дітей, які мають повноваження від імені держави здійснювати представництво прав дітей у судах, та суддів.

  Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону України № 2342-IV від 13 січня 2005 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Відповідно до ч. 1 ст. 12 цього ж Закону, безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 затверджено Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.  Постановою Кабінету Міністрів України  від 8 жовтня 2008 р. № 905  затверджено Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Цими актами встановлено компетенцію служби у справах дітей як підрозділу райдержадміністрації, до відання якого належить безпосереднє виконання функцій органу опіки і піклування.

  Відповідно до ст.19 Сімейного кодексу України, при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків  у вихованні дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб,  які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

  Позбавлення батьківських прав є, з одного боку, засобом захисту прав дитини, а з другого — заходом впливу на батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки стосовно дитини. Позбавлення батьківських прав можливе виключно на підставі рішення суду. Частиною 1 ст. 164 СК встановлено вичерпний перелік підстав для позбавлення батьківських прав. Згідно з міжнародними та національними правовими нормами, до прав дитини належить право на врахування її думки щодо питань, які стосуються її життя. Зокрема, відповідно до положень ст. 12 ч. І Конвенції ООН від 20 листопада 1989 р. «Про права дитини» (ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.), держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового розгляду безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства. У вітчизняному законодавстві теж закріплено відповідні положення. Згідно з положеннями ст. 171 Сімейного кодексу України, думка дитини має бути врахована при вирішенні питань, що стосуються її життя. Таким чином, думка дитини має бути з’ясована і врахована як органом опіки та піклування, так і судом при розгляді всіх категорій справ. Згідно із ч. 3 ст. 171 СК, суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

  Статтею 165 СК визначено перелік осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Такими особами є один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років.

  Більшість заявлених позовів до суду про позбавлення батьківських прав припадає на орган опіки та піклування. Протягом 2015 року  в Смілянському міськрайонному суді відкрито 10  таких проваджень  стосовно 9 батьків в інтересах в 11 дітей. Всі позови розглянуто. З початку 2016 року до суду направлено 4 позовні заяви стосовно 6 осіб в інтересах 7 дітей, розглянуто та задоволено дві заяви . Всього протягом 2015-2016 року органом опіки та піклування райдержадміністрації підготовлено та направлено до суду  13 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав.

  Одночасно з позбавленням батьківських прав вирішується питання про стягнення аліментів з батьків на утримання дітей на користь фізичної чи юридичної особи, де в подальшому дитина буде влаштована. Відповідно до ч. 2 ст. 166 СК особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

  Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 247, п. 2 ч. 1 ст. 248 СК, а також п. 3 ч. 3 ст. 71 Житлового кодексу України, в разі поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника за нею (ними) зберігається право користування житлом, у якому вона проживала. Тому питання щодо захисту житлових та майнових прав дитини в ході позбавлення батьків батьківських прав не ставиться, оскільки право збереження житла за тимчасово відсутньою дитиною вже передбачено на законодавчому рівні, і це право є безспірним.

  Позбавлення батьківських прав є крайньою мірою цивільно-правової відповідальності батьків за долю дітей. Тому при розгляді вказаної категорії справ в райдержадміністрації, а потім в суді ретельно перевіряються докази, які підтверджують невиконання батьківських обов’язків і якими  орган опіки або фізична особа обґрунтовує свої вимоги. Крім того, з’ясовується думка дитини, якщо вона здатна її висловити. Також згідно із ч. 4 ст. 19 СК обов’язковою в суді  є участь у справі органу опіки та піклування.

  Слід звернути увагу на те, що згідно з ч. 6. ст. 19 СК суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. Якщо суд установить, що орган опіки та піклування подав висновок, який суперечить інтересам дитини або є недостатньо обґрунтованим чи недостовірним, суд вправі на підставі ст. 211 ЦПК постановити окрему ухвалу і направити її відповідному органу опіки та піклування для усунення недоліків у роботі.

  В абсолютній більшості випадків позовні вимоги, заявлені райдержадміністрацією як органом опіки та піклування, у справах про позбавлення батьківських прав судами задовольняються. Жоден із направлених до суду висновків не повернуто для доопрацювання. Протягом 2015-2016 року до апеляційного суду на рішення районного суду не подано жодної скарги про позбавлення батьківських прав.

 

З.Г.Баранюк

Начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                             

 

В ході засідання розглянуто ряд важливих питань, зокрема: про доцільність повернення малолітньої дитини до матері з дитячого відділення центральної районної лікарні  ім. С.Бобринської,  про відношення до виконання батьківських обов’язків,  про надання  дозволу на дарування майна малолітнім дітям.  На комісії затверджено індивідуальні плани підопічних дітей та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Заявлені питання ретельно вивчені службою у справах дітей райдержадміністрації. За результатами засідання 19 лютого 2016 року  комісією  прийняті  виважені  рішення, спрямовані  на  захист прав та інтересів дітей. Надано рекомендації батькам щодо подальшого  вирішення  справ.

 

Служба у справах дітей

 

 

Забезпечення прав та захист інтересів дитини є глобальною проблемою сучасності, у вирішенні якої має бути зацікавленим усе людство. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства неможливо виховати з неповнолітньої дитини свідомого громадянина, який би в подальшому житті розумів, що за кожне правопорушення, злочин потрібно нести правову відповідальність.

З нагоди прийняття Конвенції ООН про права дитини 18 листопада 2015 року в районі відбувся  правовий конкурс «Подорож по алеї правових знань». Мета конкурсу - пропаганда і практичне закріплення положень Конвенції ООН про права дитини, Конституції України та Закону України „Про охорону дитинства”, застосування різних форм правової освіти учнівської молоді.

У конкурсі брали участь Балаклеївська СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Євгенії Гуглі, Балаклеївська ЗОШ І-ІІ ступенів № 3, Теклинська ЗОШ І-ІІ ступенів.

Переможцями конкурсу стала команда Балаклеївської СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Євгенії Гуглі «Суд присяжних». У номінації кращий капітан переможцем стала Брощан Віра, учениця 9 класу Балаклеївської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3. У номінації кращий знавець перемогу здобула Кушнір Марина, учениця 9 класу Балаклеївської СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Євгенії Гуглі.

Переможців конкурсу «Подорож по алеї правових знань» відзначено грамотами та призами.

 

Служба у справах дітей

Міністерство соціальної політики як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізовує державну політику з питань сім’ї та дітей повідомляє наступне.

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” статтю 13 Закону України “Про охорону дитинства” доповнено частиною восьмою, якою встановлено, що пільги передбачені для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживає троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на додаткову соціальну пільгу (1710 гривень у 2015 році).

У зв’язку з введенням вищезазначеної норми більшість сімей вказаної категорії втрачають такі пільги.

Водночас слід наголосити, що відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, у разі, якщо середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на додаткову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Через Програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, що перевищують визначний обсяг обов’язкового відсотка платежу.

Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу з 01.10.2014 року.

Слід також відмітити, що у разі підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення здійснюється без звернення громадян, а розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги не змінюється.

Постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 “Про удосконалення порядку надання житлових субсидій” та від 26.06.2015 № 475 “Про спрощення порядку призначення на надання населенню житлових субсидій” суттєво спрощено порядок надання субсидій. Зокрема, житлова субсидія призначається на 12 місяців, на підставі лише двох документів – заяви і декларації (скасовано необхідність подання довідок про доходи).  

 

Служба у справах дітей

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 20