joomla template

Меню користувача

Служба у справах дітей

Розроблено та затверджено план спільних заходів щодо запобігання злочинності серед неповнолітніх, вдосконалення право-виховної та профілактичної роботи серед них у 2017-2018 роках.

З метою координації дій по захисту прав дітей в районі діє координаційна рада з питань профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та комісія з питань захисту прав дитини. Протягом 2017 року проведено 6 засідань комісії з питань захисту прав дитини та 1 координаційну раду райдержадміністрації з питань профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

З метою профілактики правопорушень серед дітей, своєчасного виявлення фактів насилля над ними, службою у справах дітей спільно з відділом освіти райдержадміністрації, Смілянським відділом поліції ГУНП в Черкаській області, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться виїзди в навчальні заклади району та рейди «Діти вулиці». Протягом 2017 року проведено 9 рейдів «Діти вулиці». Під час проведення рейдів обстежено умови проживання 23 сімей. Дітей, які займаються жебракуванням, бродяжництвом на території району, не виявлено. Фактів втягнення неповнолітніх в наркотичну діяльність, до вживання алкогольних напоїв та вилучень неповнолітніх із несприятливого середовища не було.

Двічі на рік поновлюється соціальний паспорт району стосовно неповнолітніх, вносяться зміни до обліку неблагополучних сімей. Згідно статистичних даних, в районі проживає 51 неблагополучна сім’я, в якій виховується 115 дітей. За неналежне виконання батьківських обов'язків з початку року службою у справах дітей ініційовано притягнення до відповідальності батьків за ст. 184 КУпАП 5 осіб. Направлено до Смілянського міськрайонного суду 2 справи про позбавлення батьківських прав 3 батьків стосовно 5 дітей.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 «Про порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах» службою у справах дітей ведеться облік вказаних дітей. Станом на 25.04.2017 на обліку в складних життєвих обставинах перебуває 30 дітей. З них по причині невиконання батьками батьківських обов’язків – 28 дітей, по причині психологічного насильства – 2 дітей. Профілактична робота на подолання складних життєвих обставин в сім’ях та зняття дітей з відповідного обліку проводиться систематично.

В комунальному закладі “Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” перебуває 1 дитина з підстав складних життєвих обставин. В комунальному закладі «Черкаський обласний спеціалізований будинок дитини» перебуває 5 дітей. У вказаних закладах ці діти отримують комплекс реабілітаційних послуг.

Проводяться виїзди в навчальні заклади району. Протягом 2017 року відвідано 3 навчальні заклади району. З окремими учнями, які порушують правила поведінки в навчальному закладі, пропускають уроки без поважних причин, курять тютюнові вироби, проводиться індивідуальна робота. При виїздах в сім’ї батькам роз’яснюються норми законодавства щодо особистої відповідальності за дітей, недопущення насильства та жорстокості по відношенню до них.

 

Служба у справах дітей

райдержадміністрації

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації має наступні напрямки своєї діяльності:

забезпечення якісного соціально-правового захисту дитини на всіх рівнях її діяльності (освіта, охорона здоров’я, сімейне виховання, праця, захист від жорстокого поводження, відпочинок і дозвілля, культурне життя, соціальне забезпечення, право на житло та майно, захист прав неповнолітніх правопорушників);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти в складних життєвих обставинах;

профілактика дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності;

 

Пріоритетні завдання:

1.Профілактика соціального сирітства, яка базується на організації якісної адресної і своєчасної соціальної підтримки та допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального захисту дітей, які в них виховуються.

2. Максимальне влаштування посиротілих дітей в сімейні форми виховання. Пропагування національного усиновлення.

         

               СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ

 

За даними управління статистики, в районі проживає 5 582 дитини, з них від 0 до 6 років включно - 2 326 дітей, від 7 до 14 років включно – 2 428 дітей, від 15 до 18 років – 828 дітей. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 64 особи, дітей-інвалідів - 105 осіб. В 56 неблагополучних сім’ях проживає 129 дітей. Дітей, які потрапили в складні життєві обставини – 31 дитина.

До служби у справах дітей протягом 2016 року надійшло 65 клопотань від установ та організацій стосовно дітей, які потребують соціально-правового захисту. Відреаговано та направлено установам, організаціям та громадянам 280 відповідних листів.

Здійснено виїзди на територію Балаклеївської, Великояблунівської, Березняківської, Ковалиської, Костянтинівської, Макіївської, Мельниківської, Носачівської, Пастирської, Попівської, Санжариської, Сердюківської, Ташлицької та Тернівської сільських рад. Складено 100 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей в сім’ях.  На усному прийомі надано консультацію 240 громадянам. Відреаговано на 13 письмових звернень.

В судових інстанціях захищено права 18 дітей району.

Проведено 18 засідань комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації, 3 - засідання координаційної ради з питань профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, прийнято відповідно 63 та 6 рішень.

Підготовлено  65 розпоряджень райдержадміністрації про забезпечення соціально-правового захисту дітей району.

 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 

Під соціальним захистом на 12.12.2016 перебуває 102 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, первинного обліку, з них 28 дітей-сиріт, 74 – позбавлених батьківського піклування. Влаштування в сімейні форми складає 95,1 відсотків. В районі проживає 44 опікунських сімей, в них на вихованні 58 дітей; 10 родин, в яких 11 усиновлених дітей.  В районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 6 дітей. Всього в районі проживає 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 21 дитина-сирота, 43 дітей – позбавлених батьківського піклування.

Державні інтернатні заклади та навчальні заклади I-II рівнів акредитації на території району відсутні.

 Протягом 2016 року в районі без батьківського піклування залишилось 19 дітей, з них 5 сиріт, 14 – позбавлених батьківського піклування. Влаштування в сімейні форми стовідсоткове. Кількість посиротілих дітей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась (протягом 2015 року – 10 дітей).

Забезпечується  повне внесення та своєчасне поновлення інформації у Єдиному електронному банку даних  (ЄІАС «Діти»)    про      дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Питання захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа перебуває на особливому  контролі. Зі 102 дітей первинного обліку 6 дітей має власне житло, 85 дітей мають право користування житлом (зареєстровані в цьому житлі). У 11 дітей житло відсутнє як на праві власності, так і на праві користування,  оскільки на момент позбавлення батьківських прав їх батьків у них житла теж не було.

У власності 7 дітей перебувають земельні ділянки. Відносно 5 дітей земельні ділянки перебувають в оренді в ТОВ «Агро-Рось-Інвест» та ТОВ «Перемога».

Прийнята районна програма із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки. У 2016 році житло соціального призначення отримало 2 особи в обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за направленням районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Житло соціального призначення з комунальної власності Ковалиської сільської ради отримав Горлатенко Сергій Борисович, 09.08.1995 р.н., як особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності у таких дітей житла, мають право зараховуватись на квартирний та соціальний квартирний облік за місцем їх походження.   Рішення про постановку на квартирний облік прийнято відносно 1 дитини та 12 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

         ДІТИ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

 

 До обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, внесено 31 дитину. З них по причині невиконання батьківських обов’язків – 28 дітей, по причині насильства – 2 дітей, по причині самовільного залишення місця постійного проживання – 1 дитину. Профілактична робота на подолання складних життєвих обставин в сім’ях  та зняття дітей з відповідного обліку  проводиться систематично. Складено 50 актів обстеження умов утримання та виховання дітей, які перебувають в складних життєвих обставин, та дітей, які виховуються  у малозабезпечених та багатодітних сім’ях і потребують уваги та підтримки.

    

ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ, БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ, ЗЛОЧИННОСТІ

 

    Дієвою формою профілактики дитячої бездоглядності та злочинності є проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці». Протягом року проведено 27 рейдів «Діти вулиці». В КЗ “Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей” направлено 13 дітей з підстав складних життєвих обставин. Протягом року 3 дітей, влаштованих до закладу, набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 дітей повернуто батькам. На теперішній час в центрі продовжує перебувати 3 дітей. В КЗ «Черкаський обласний спеціалізований будинок дитини» влаштовано 3 немовлят, всього в закладі перебуває 5 немовлят. 

За неналежне виконання батьківських обов'язків з початку року  притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП 5 осіб. Направлено до Смілянського міськрайонного суду 8 справ про позбавлення батьківських прав 11 батьків стосовно 11 дітей. Всі справи розглянуто. Дітям надано відповідний статус.

            З 20 травня по 20 вересня 2016 року в районі проведено  операцію «Літо – 2016».

З метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища,  з  01 по 20 жовтня 2016 року проведено два етапи районного профілактичного заходу «Урок».

Всього дітей шкільного віку в районі 3 тис. 111 осіб. В навчальних закладах  району навчається 2 тис.164 дітей. Всі діти, які підлягають навчанню, з 01.09.2015 року до навчання приступили. В ході акції «В школу – з радістю» вручено канцелярське приладдя  дітям в кількості 20 осіб, які не в повній мірі ним забезпечені, на суму 3,000 грн.

         Важливою ділянкою роботи є підвищення правової обізнаності дітей. Традиційно щороку в травні проводиться місячник права.                                      

 В листопаді з нагоди прийняття Україною Конвенції ООН про права дитини – районний конкурс серед учнів загальноосвітніх шкіл району на тему «Подорож по алеї правових знань». Конкурс проведено в Балаклеївській спеціалізованій школі I-III ст. № 1 ім.Євгенії Гуглі. Переможці та учасники конкурсу отримали грамоти та подарунки.

 

Служба у справах дітей

райдержадміністрації

     

 

          

Середа, 23 листопада 2016, 10:47

Подорож по алеї правових знань

Людина її права  і свободи  проголошено  стратегічним  конституційним пріоритетом  української  Держави. Захищаючи  права  дітей – дорослі захищають своє майбутнє. Наша держава є учасницею Міжнародних договорів  і угод, спрямованих на захист і гарантування прав та інтересів  українських  дітей, на досягнення  їхнього  добробуту.

З нагоди 27 річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини  відбувся районний правовий конкурс «Подорож по алеї правових знань». Мета конкурсу - пропаганда і практичне закріплення положень Конвенції ООН про права дитини, Конституції України та Закону України „Про охорону дитинства”, застосування  різних форм правової  освіти  учнівської  молоді.

У конкурсі брали участь три команди: «Ліга справедливості», «Правознавці»  Балаклеївської СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Є. Гуглі та  «Юні юристи» Теклинської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Переможцями конкурсу стала команда Балаклеївської СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Є. Гуглі «Ліга справедливості». У номінації «Кращий капітан» переможцем став Вовченко Максим, учень 10 класу Балаклеївської СПШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Є. Гуглі. У номінації «Кращий знавець» перемогу здобула Бабінцева Анастасія, учениця 9 класу Теклинської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Переможців  та учасників конкурсу «Подорож по алеї правових знань» відзначено грамотами та призами.

 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації

12 жовтня 2016 року відбулися парламентські слуханняна на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист». У заході взяли участь керівники профільних міністерств, комітетів Верховної  Ради України, уповноважений Президента України з прав дитини, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники місцевих органів влади з усіх областей країни, громадськості.

У своїх виступах учасники слухань головну увагу зосереджували на проблемах дотримання прав дітей у державі.

Акценти були зроблені на погіршенні демографічної ситуації;  проблемах захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених дітей, дітей, які постраждали внаслідок воєнних та збройних конфліктів; забезпеченні права дітей на охорону здоров’я; скороченні соціальних програм щодо підтримки дітей; припиненні фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; позбавленні багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу пільг на оплату житлово-комунальних послуг; втраті дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права на вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів; забезпеченні житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; скасуванні безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Також, під час слухань було всебічно проаналізовано питання захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, захисту права кожної дитини на виховання в сім’ї, роботи інтернатних установ, необхідності їх реорганізації (оптимізації) з урахуванням потреби територіальних громад у послугах таких закладів.

Учасники заходу звернули увагу на інформаційну політику українських телеканалів, які перенасичені насильством, агресією та популярними ток-шоу, де обговорюються проблеми родин з шокуючими подробицями, які стосуються дітей, що є неприпустимим та негативно позначається на емоційному стані дітей.

Водночас відмічалося, що в умовах нових викликів у забезпеченні прав дітей, породжених російською військовою агресією та соціально-політичною кризою України, необхідно зберегти систему державних та комунальних органів, до компетенції яких належить захист прав дітей та соціальний супровід сімей з дітьми.

За підсумками обговорень різнопланових питань учасники слухань дійшли висновку, що в умовах сьогодення потребує визнання державна політика щодо захисту прав дітей, об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей, дотримання Конвенції ООН про права дитини.

Парламентські слухання показали актуальність теми захисту прав дітей в українському суспільстві та визначили низку завдань, які необхідно розв’язати, як на центральному рівні, так і на місцях. 

 

Служба у справах дітей

райдержадміністрації

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 21